România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Suflet românesc statornic în tradiţie şi religie

   

Românii ortodocşi din Bucovina – adunaţi la Mănăstirea Leorda

din Pătrăuţii de Sus (Storojineţ) de sărbătoarea Sfintelor Femei Mironosiţe

 

   La 3 mai 2009 cu ocazia sărbătorii Hramului Mănăstirii de maici în ziua Sfintelor Femei Mironosiţe la Leorda, comuna Pătrăuţii de Sus, raionul Storojineţ în nordul Bucovinei (Ucraina) s-au adunat zeci de mii de români creştini de pe Valea Siretului pentru ca împreună cu un sobor de peste 30 de preoţi în frunte cu Înalt Preasfinţitul Mitropolit al Cernăuţului şi Bucovinei, Onufrie, asistaţi de către Părintele Protopop de Storojineţ, Vasile Covalciuc şi Preacuviosul Stareţ Melchesedec de la Mănăstirea Putna (sudul Bucovinei), să se roage în limba maternă Bunului Dumnezeu pentru pace, prosperitate şi linişte sufletească.

Ca întotdeauna, alături de credincioşi, ctitori şi sponsori, la manifestarea Sufletului Românesc din Bucovina au participat reprezentanţii Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” – Ilie Costinean, Aurica Bojescu, Gheorghe Pojoga, Petru Posteucă etc.

În faţa creştinilor a vorbit Deputatul poporului din Ucraina, Preşedintele Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, Dr. Ion Popescu, reîntors cu această ocazie de la Sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din Strasbourg. Alături de cuvinele pline de evlavie, preşedintele Comunităţii românilor din Ucraina a dăriut Mănăstirii un set de carte religioasă. Adresându-se mirenilor, Ion Popescu, printre altele, a menţionat:

„De mare Dar s-au învrednicit Femeile Mironosiţe, lor li s-a arătat mai întâi Iisus Hristos Înviat din morţi.

Singure Femeile s-au ţinut pe urmele Domnului cu statornicie până la sfârşit. Şi li s-a dat o apostolie să vestească ne-ncetat pe Iisus cel Viu şi Înviat.

Iar Maicile de la această Mănăstire urmează pilda Femeilor Mironosiţe prin rugăciunea neîntreruptă şi viaţa lor în statornicie şi credinţă arată mărturii adevărate ale Femeilor Mironosiţe.

Cu umilinţă ne rugăm şi noi ca împreună cu Neamul Nostru să fim cu toţii în paza Bunului Dumnezeu. Pentru că: Hristos a Înviat!”

                                                Secretariatul Executiv al UI „Comunitatea Românească din Ucraina”

 

Un nou paraclis ortodox în zona românească de pe Valea Siretului

 

În ajunul Sărbătorii Sfântului Gheorghe, în comuna românească Cupca, dotorită eforturilor enoriaşului Vasile Bicer, originar din această vatră românească de pe Valea Siretului, un sobor de preoţi (în frunte cu Protopopul de Hliboca, Ioan Gorda şi Vasile Cuciureanu, parohul bisericii din sat) a sfinţit paraclisul Sf. Gheorghe.

La sărbătoare au participat câteva sute de cupceni şi oaspeţi din satele vecine. Alături de gospodarii satului au fost şi reprezentanţii Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, deputaţii în consiliile regional Cernăuţi şi raional Hliboca – Mihai şi Aurica Bojescu, Constantin Bogdaniuc, Petru Posteucă, Grigore Timiş etc.

În faţa credincioşilor români a vorbit şi Dr. Ion Popescu, Deputatul poporului din Ucraina, Preşedintele Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”.

Deputatul român a menţionat „că atâta timp cât ne cinstim părinţii şi ridicăm paraclise, biserici şi mănăstiri – atâta timp ne vom considera stăpâni ai acestui pământ”. Înmânând ctitorului Vasile Bicer primul volum al cărţii „Românii din Ucraina”, Ion Popescu şi-a expus ideea că în volumul II deja vor apărea şi imaginile monumentelor ce atestă prezenţa noastră în nordul Bucovinei, iar printre cele din Cupca va figura şi Paraclisul Sf.Gheorghe.

 

 

Tânăra interpretă româncă Cristina Ursulean din Crasna îşi cheamă prietenii din întreaga Bucovină

 

Palatul culturilor naţionalităţilor din raionul Storojineţ pentru a cincea oară a organizat o seară consacrată tinerilor talente din raionul Storojineţ. Pe 3 mai anul curent de această ocazie a profitat şi tânăra intrepretă Cristina Ursulean din Crasna (cea mai mare comună românească din Bucovina). La concertul de gală au sosit cei mai talentaţi interpreţi de muzică de estradă şi populară din întrega regiune Cernăuţi.

Laureată a mai multor premii naţionale şi internaţionale, Cristina Ursulean, nu o dată a reprezentat la diferite festivale de cântece populare româneşti şi Comunitatea Românescă din Ucraina. Spectacolul a fost posibil, nu în ultimul rând, datorită şefului administraţiei raionale Nicolae Carliciuc, inimosului român Petru David, primarului Crasnei Ovidiu Mitric etc.

La sărbătoare au mai participat Preşedintele executiv al Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale, deputatul consiliului regional Aurica Bojescu, Preşedintele Clubului cultural-sportiv „Dragoş Vodă” Petru Posteucă, Preşedintele UI „Comunitatea Românească din Ucraina” Dr.Ion Popescu ş.a.

Alături de sponsorii oficiali ai manifestării, deputatul Ion Popescu i-a înmânat Cristinei Ursulean un modest cadou de carte românească, urându-i succese în activitatea artistică atât în Ucraina, cât şi peste hotare.

                                                Secretariatul Executiv al UI „Comunitatea Românească din Ucraina”