România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

LA ASOCIAŢIA CULTURALĂ

PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA, Filiala „Constantin Stere” din laşi

   

În acest an, am realizat mai multe acţiuni printre care şi următoarele: acordarea de .ajutor unor studenţi basarabeni aflaţi la învăţătură în laşi privind problema căminului; încheierea unui contract de colaborare cu două şcoli din municipiul şi judeţul laşi; completarea colectivului asociaţiei cu noi membri; colectarea literaturii pentru elevii din stânga Prutului etc.; deplasare în diverse localităţi din Republica Moldova pe 5, 7-8, 12 şi 19 aprilie unde am participat la diferite activităţi social-culturale; pe 9 aprilie am luat parte, împreună cu mai mulţi colegi de asociaţie, la prezentarea cărţii „Condamnat la moarte” (Editura CARMINIS, Piteşti) a românului basarabean Dumitru Stoian; în aceeaşi zi, am prezentat o comunicare la Expoziţia de pictură MESAJE DE SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII de la Cercul Militar din laşi; pe 10 aprilie, am convocat o şedinţă extraordinară a colectivului nostru (vezi avizul de mai jos); pe 24 aprilie ne-am întâlnit cu un grup de părinţi din R. Moldova interesaţi de universităţile româneşti unde ar vrea să înveţe copiii lor ş. a.

Exprimându-ne durerea în legătură ci cele ce se întâmplă astăzi, în mileniul al treilea, într-un colţ de pământ european cu numele Republica Moldova, noi – membrii ACPBB, Filiala „Constantin Stere” din Iaşi prezenţi la întrunirea noastră extraordinară din 10 aprilie 2009, am semnat Declaraţia Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (pagina 6) şi Declaraţia cu privire la escaladarea situaţie social-politice din Moldova după alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (pagina 7) la care au aderat, conform cu lista, alţi colegi şi fraţi din diferite colţuri ale pământului românesc şi din străinătate, neindiferenţi faţă de necazurile consângenilor noştri din Basarabia:

1. Ing.dr. Steliana Toma - *stelutatoma@gmail.corn

2. Jurist Laurenţiu-Liviu Barbu - *0723550730

3. Prof. Lăcrămioara Bălăşcău - *balascau@yahoo.com

4. Prof. Sofia Vitan - *0741940054

5. înv. Valeria Condrea - *0745236743

6. Dr. lacov Stroescu - *0232227511

7. Ec. Vladimir Sandu - *0232313758

8. Prof. univ. Mihai Grati - *0332808617

9. Ing. Mihai Pârjol - *0232316091

10. Ec. Sofia Pîrjoi - *0232316091

11. Prof. Măria Apetroaiei - *0232457419

12. înv. Viorica Burciu - *0332438138

13. Dr. Angelina Crainic - *angelina crainic@yahoo.com

14. Prof. (olanda Vasiliu,- *iolanda. vasliu@ccfiasi.ro

15. Loredana Crainic-*dana-95@hotmail.com

16. Ing. Petru Apetroaiei - 0232457419

17. Prof. univ. dr. Mihai Toma - *0232275393

18. Rodica-Maria Gaiţă - 0743414489

19. Zinaida Baltaru - 0232211980

20. Dr. Mihail Baltaru - *0232211980

21. Prof. Iuliţa Chetrariu - *0332806570

22. Prof. Iustin Cheirari - *0332806570

23. Pensionar Constantin Chirilâ - *0743561990

24. Prof. Lidia Ciubotarii - *0720033844

25. Preot Dumitru Merticariu - *0769787657

26. Prof. dr. Ion Berghia – preşedintele Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina (ACPBB), Filiala „Constantin Stere” din Iaşi -*dordebasarabia@yahoo.com

+ Jurist Emil Ţepeluş - preşedintele ACPBB, Filiala „Dimitrie Guşti” din Ruseţu (Buzău) - 0238533199

+ Bibliotecar Iulian Moldovanu - preşedintele ACPBB, Filiala din Botoşani - 0728177100

+ Prof. Ioan Dan - preşedintele ACPBB, Filiala din Satu Mare-*0261759033 .

+ Ec. Cezar Pânzaru - preşedintele ACPBB, Filiala din Constanţa - *0341437172

+ Ing. Constantin Rusanovschi - preşedintele ACPBB, Filiala din Oneşti (Bacău)-*0234331974.

+ Scriitor Lucilia Dinescu – preşedintele ACPBB, Filiala „Columna” din Arad - 0257338121

+ Ing. Radu-Arminio Ion – preşedintele ACPBB, Filiala din Bucureşti - *0213146919

+ Scriitor, prof. Nicolae Petrescu-Redi - preşedintele ACPBB, Filiala din Ploieşti - *0244533020

+ Prof. Doina Voina - preşedintele ACPBB, Filiala din Sighetul Marmaţiei - 0262315130

+ Prof. Paraschiva Abutnăriţei – preşedintele ACPBB, Filiala „Arboroasa” din Vatra Domei -*0230374214

+ înv. Iuliu-Laurian Popovici – preşedintele ACPBB, Filiala din Dăngeni (Botoşani) - *0231571116

+ Ing. Iuvenale Harabagiu – preşedintele ACPBB, Filiala „Vasile Voloc” din Brăila - *0239619145

+ Ing. Valeriu Eutuşianu – preşedintele ACPBB, Filiala din Piatra-Neamţ - *0233626361

+ Prof. Gheorghe Neagu – preşedintele ACPBB, Filiala din Bacău - *0234543043

+ Dan Caranfil, preşedintele Asociaţiei Tinerilor Basarabeni din laşi - *0748464546

+ Contabil Aldona-Ioana Patraş - *0230371794

+ Prof. dr. Ludmila Branişte - *branisteludmila@yahoo.com

+ Prof. Valeriu Ostas – ostas.valeriu@gmail.com, *dradul2005@yahoo.com

+ Prof. dr. Eugen Munteanu - *eugenmunteanu@hotmail.com

+ Prof. Taţiana Vlad- Guga - *gugatatian@yahoo .corn

+ Smaranda Livescu - *smaranda_livescu@yahoo.com

+ Prof. dr. Florea Ioncioaia - *aia\yahoioncioo.com

+ Prof. dr. Vasile Lica - *vasilelica2004@vahoo.com

+ Scriitor Lucian Vasiliu - *0332102853

+ Scriitor, prof. Simion Dănilă - *0256327164

+ Doctor Antoine Kouakou - *k_anthoyne@yahoo.ca

+ Zina Cenuşă, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România - *0745369408

+ Scriitor Florian Saioc - *0253213879

+ Prof. dr. Mihaela Miroiu - *mihaela_miroiu@yahoo.com

+ Scriitor Mircea Ghiţulescu - *ghitulescum@yahoo

+ Prof. dr. Doina-Marta Bejan - *dmbejan@yahoo.com

+ Prof. dr. Simona Antofi - *simoantofi@yahoo.com

+ Prof. dr. Elena-Brandusa Steiciuc - *selenabrajidusa@yahoo.com

+ Prof. univ. dr. Nicolae Mătcaş - *nicolae.matcas@yahoo.com

+ Scriitor George Corbu – preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România - *0213159931

+ Prof. univ. dr., scriitor Mihai Păstrăguş - *072409546

+ Prof. univ. dr. Comelia-Livia Bejan - *bejanliv@yahoo.com

+ Prof. univ. dr. Elena Prus - *elena_prus_ro@yahoo.fr

+ Prof. univ. dr. Dumitru Chioar - *dumitru chioangivahoo.com

+ Scriitor, prof. univ. dr. Andrei Bodiu - *andrei bodiufgiyahoo.com

+ Prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu - *ion_popescu_sireteanu@yahoo.com

Notă:

Preşedinţii filialelor din alte localităţi au solicitat ediţia nr.l8 a revistei noastre după cum urmează: Lucilia Dinescu (Arad) -150 ex.; Emil Ţepeiuş (Ruseţu, Buzău) - 50 ex.; Constantin Rusanovchi (Oneşti, Bacău) – 30 ex.; Gheorghe Neagu (Bacău) - 25 ex.; Doina Voina (Sighetul Marmaţiei), Cezar Pânzaru (Constanţa^Paraschiva Abutnăriţei (Vatra Dornei) - câte 20 ex.; Valeriu Eutuşianu (Piatra-Neamţ), Ioan Dan (Satu Mare), Iuliu-Laurian Popovici (Dîngeni, Botoşani), Iulian Moldovanu (Botoşani), Radu-Arminio Ion (Bucureşti) - cîte 10 ex.; Nicolae Petrescu-Redi din Ploieşti şi Ioan Rada din Oradea - câte 5 ex.

Dragi colegi, de la unii dintre dvs. plicul trimis de noi ne-a revenit după 10 zile de aflare cu taxă la postă. Alţii până la data tipăririi acestui material - 24 aprilie a.c. - nu ne-aţi răspuns. Vom fi bucuroşi să vă servim şi cu alte ocazii, poate cu reciprocitate!

 

Către instituţiile europene; Parlamentul European, Comisia Europeană. Consiliul Europei

Declaraţia Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova

 

Noi, membrii Uniunii Scriitorilor din Moldova, întruniţi într-o şedinţă extraordinară în data de 9 aprilie 2009, am analizat situaţia politică dramatică, creată în urma alegerilor parlamentare, fraudate masiv de Partidul Comunist de guvernământ. Scriitorii au adus dovezi incontestabile care demonstrează cu certitudine că au fost utilizate toate metodele ilegale în comiterea acestei infracţiuni: folosirea aparatului administrativ în procesul campaniei electorale, utilizarea abuzivă a mass-media publice în propriile scopuri electorale, fapt ce a generat atitudini lipsite de echidistanţă faţă de concurenţii electorali, includerea în listele secţiilor de votare a unor persoane decedate sau plecate în străinătate, altele trecute fraudulos în listele electorale pe adrese străine, impunerea bolnavilor cu deficienţe mintale, a fanaticilor religioşi să-şi dea votul pentru comunişti ş.a. De asemenea, pensionarii au fost ameninţaţi că vor fi lipsiţi de pensii în cazul în care nu îşi vor da votul pentru comunişti.

Atenţionăm instituţiile europene că imaginea promovată a preşedintelui V.I. Voronin este una falsă, regimul comunist fiind principalul factor destabilizator în R. Moldova şi în regiune. Una din cele mai recente dovezi o constituie modul dictatorial şi poliţienesc utilizat în reprimarea protestelor organizate de tineretul studios în legătură cu fraudarea alegerilor, reprimarea presei şi forţelor democratice, blocarea accesului în republică atât a ziariştilor şi simplilor cetăţeni străini, cât şi a propriilor cetăţeni. Sunt operate arestări în masă, maltratări prin metode staliniste ale aşa-zişilor „duşmani ai statalităţii”, se constată dispariţia unor persoane implicate şi neimplicate în proteste, se proferează ameninţări la adresa funcţionarilor de stat necomunişti, a conducătorilor instituţiilor de învăţământ, a părinţilor etc.

Apar tot mai multe dovezi că actele de vandalism atribuite protestatarilor paşnici în realitate fac parte             dintr-un scenariu bine regizat de conducerea comunistă cu antrenarea organelor sale represive. Acuzaţiile la adresa României de implicare în desfăşurarea acestor evenimente nu sunt decât o modalitate de a voala implicarea tacită sau directă a Rusiei, având ca scop menţinerea la Chişinău a unei guvernări obediente care să nu iasă din sfera de interese a Federaţiei Ruse, reinstalarea cortinei de fier spre ţările Uniunii Europene ş.a.

Ne exprimăm indignarea şi nedumerirea că unele instituţii europene menite să promoveze valorile democratice dau dovadă de o atitudine părtinitoare faţa de evenimentele din R. Moldova, atitudine care în mod suspect consună cu demersul oficialităţilor comuniste de la Chişinău.

Solicităm o implicare urgentă şi energică a forurilor europene în aprecierea evenimentelor şi găsirea căilor de soluţionare a situaţiei politice grave din R. Moldova

Adoptată la Adunarea extraordinară a Uniunii Scriitorilor din R. Moldova

 

Declaraţie cu privire la escaladarea situaţiei social-politice din Moldova după alegerile parlamentare 5 aprilie 2009

 

Exprimându-ne îngrijorarea faţă de agravarea situaţiei social-politice în urma scrutinului din 5 aprilie 2009 şi fiind preocupaţi de faptul că interpretările inadecvate ale acestor evenimente servesc drept justificare pentru decizii şi acţiuni de natura să polarizeze şi mai mult societatea, declarăm următoarele:

În ziua de 7 aprilie, în centrul Chişinăului au avut loc manifestări spontane şi paşnice care au fost folosite pentru a provoca acţiuni violente şi criminale rezultate în distrugerea clădirilor Parlamentului şi Preşedinţiei. Acţiunile întreprinse de forţele de ordine nu au fost de natură să prevină actele de violenţă şi vandalism.

Condamnând în mod categoric acţiunile de violenţă şi de vandalism, considerăm inadmisibilă prezentarea tuturor acţiunilor de protest doar prin prisma acestor acţiuni criminale, în particular, este complet nejustificat transferul de responsabilitate şi de imagine de pe acţiunile grupului violent pe grupul mult mai numeros şi reprezentativ de protestatari paşnici sau pe liderii politici, unii din care, de fapt, au încercat stoparea violenţelor. Protestele paşnice nu au avut un mesaj antistatal.

În timp ce actele de violenţa ce s-au produs nu pot avea nici o justificare şi trebuie investigate de organele competenţe, considerăm că protestele paşnice au izbucnit pe fundalul suspiciunilor legate de corectitudinea alegerilor şi neîncrederea în instituţiile publice, inclusiv cele care au administrat procesul electoral, şi, fiind cauzate, în context mai larg, de nemulţumirea tinerilor faţă de situaţia social-economică, de incertitudinea într-un viitor al lor în Republica Moldova.

Declaraţiile post-electorale ale şefului statului doar au contribuit la inflamarea acestor suspiciuni şi au catalizat ieşirea în stradă a cetăţenilor.

În prezent aceste acte de violenţă şi vandalism sunt exploatate din plin de către autorităţi pentru a intimida opoziţia şi societatea civilă, pentru a restricţiona libertăţile şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor, şi aşa firave; autorităţile au continuat restricţionarea accesului la posturile publice de radio şi TV; au restricţionat accesul la Internet, la sursele de informare. Este lansată o campanie masivă de spălare a creierilor, de compromitere a participanţilor la protestele paşnice, a opoziţiei, a purtătorilor de opinii diferite.

Folosirea de către şeful statului a unor acuzaţii extrem de grave la adresa unor lideri politici, şi calificarea acţiunilor acestora drept „puci”, „lovitură de stat”, „răsturnare anticonsituţională” etc. înainte de orice investigaţii şi decizii ale instanţelor de judecată escaladează şi mai mult situaţia şi polarizează societatea. Prin plasarea responsabilităţii pentru cele întâmplate asupra opoziţiei politice şi a României se creează un duşman intern şi altul extern care ar putea fi utilizaţi pentru îndreptăţirea eşecurilor guvernării.

Consideram că în Republica Moldova se creează premisele pentru instaurarea unui regim poliţienesc şi dictatorial.

Pentru a evita aprofundarea crizei politice şi economice, a preveni izolarea internaţională a ţării similară celei în care se află astăzi Belarus şi a nu compromite viitorul european al Republicii Moldova, tendinţele actuale trebuie inversate. Ieşirea din criză este imposibilă fără antrenarea unui cerc larg de actori politici, a societăţii civile şi organizaţiilor internaţionale.

Un rol aparte pentru depăşirea crizei le revine autorităţilor cărora le cerem:

- Să se abţină de la orice acţiuni şi declaraţii care vor avea drept efect deteriorarea situaţiei;

- Să renunţe la mesaje virulente în scopul creării unui cadru de dialog politic pentru depăşirea conflictului apărut.

- Să acţioneze strict în limitele legii pentru ca să nu admită noi violenţe;:

- Să facă publice listele celor arestaţi şi să asigure accesul la aceştia a avocaţilor şi a organizaţiilor de protecţie  a drepturilor omului;

- Să evite persecuţiile pe motive politice;

-  Să pornească o investigaţie plenară, transparentă, cu participare internaţională a cauzelor care au condus la declanşarea actelor de vandalism: identificarea persoanelor care au deturnat o parte din masa de protestatari paşnici spre Preşedinţie şi Parlament; identificarea persoanelor care au provocat acţiunile violente şi criminale; în ce măsura acţiunile forţelor de ordine au fost adecvate situaţiei şi conforme misiunii acestora.

- Să asigure dreptul cetăţenilor la libera circulaţie.

- Să asigure libertatea opiniei şi a exprimării,  inviolabilitatea  libertăţii individuale şi a siguranţei cetăţenilor.

- Să contribuie activ la eliminarea tuturor suspiciunilor cu privire la  corectitudinea rezultatelor alegerilor parlamentare.

Ne adresăm, tuturor instituţiilor de presă, dar în mod special Companiei „Tele-Radio Moldova”, să reflecte corect şi imparţial evoluţiile social-politice după alegerile din 5 aprilie cu participarea egală şi nediscriminatorie a părţilor implicate. Chişinău; 9 aprilie 2009

Semnatari;

Arcadie Barbăroşie, Director IPP

Igor Boţan, Director ADEPT

Vitali Catana, expert IPP

Viorel Cibotaru, Director IESP

Victor Ghirilă, Director programe APE

Antoniţa Fonari, Director, „Tineri şi Liberi”

Mircea Eşanu, Alianţa Anticorupţie

Veaceslav Ioniţă, expert IDIS – „V1itorul”

Vlad Gribincea, avocat

Vlad Lupan, expert independent

Ion Manole, Director Promo-Lex

Igor Munteanu, Director IDIS „Viitorul”

Sergiu Ostaf, expert, CREDO

Iurie Pintea, Director programe IPP

Andrei Popov, Director executiv APE

Valeriu Prohniţchi, expert economic

Eugen Revenco, Director programe APE

Victor Ursu, Director executiv, Fundaţia Soros Moldova

*Persoanele care doresc să subscrie la această declaraţie sunt rugate să trimită un mesaj la adresa: declaratie@alegeliber.md. indicând numele, complet şi datele de contact.