România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Din activităţile culturale ale Bibliotecii "Alba Iuia " de la Chişinău.

 Literatura pentru copii - mereu prag intim al iluminării

    În perioada 10 – 17 aprilie curent Biblioteca „Alba Iulia” din Chişinău, alături de celelalte filiale ale BM „B.P. Haşdeu”, a organizat şi desfăşurat atât în bibliotecă, cât şi în afara ei diverse acţiuni de promovare şi valorificare a cărţii pentru copii.

La 10 aprilie a avut loc deschiderea sărbătorii la care au participat elevi din clasele primare, cadre didactice şi bibliotecari de la liceele „L. Deleanu”, „O. Ghibu”, „P. Rareş”, şcoala primară nr.16 şi şcoala rusă nr. 47.

Programul a încadrat excursii prin bibliotecă cu elevii, prezentarea expoziţiilor de carte „Cele mai citite cărţi”, „Cărţi dăruite de scriitori”, „Cele mai chinuite cărţi”, „Cărţi editate de BM “B.P.Haşdeu”, “Obiceiuri şi tradiţii pascale” şi a vernisajului de tapiserie expus în bibliotecă de către Victor Ciobanu, student la Academia de Arte.

Elevilor prezenţi în sală li s-a propus să participe şi la un concurs literar cu genericul “Cele mai reuşite catrene dedicate cărţii”. Rezultatul nu a întârziat. O mare parte din ei au aşternut pe hârtie versuri şi eseuri dedicate cărţii, creaţie literară pe care ne-am propus să o selectăm pentru a fi publicată în revista pentru copii a Bibliotecii “Alba Iulia” BoboStar sau în Revista pentru copii isteţi editată de BJ “Lucian Blaga”, Alba şi cu concursul cititorilor Bibliotecii “Alba Iulia” din Chişinău.

În după amiaza acelei zile diverse grupuri de elevi din clasele de la liceele din cartier au participat la o întâlnire cu astrologul Sergiu Sumcă, care, de fapt ţine un curs de lecţii pentru doritorii de a afla mai multe curiozităţi astrologice în cadrul unui program de lectură iniţiat recent de Academia de Astrologie. Astrologul Sumcă Sergiu, le-a vorbit celor prezenţi în sală despre semne şi simboluri astrologice, despre încălzirea globală, despre importanţa declarării anului 2009  - Anul astrologiei, despre necesitatea lecturii cărţilor pentru cunoaşterea fenomenelor astrologice şi a comportamentului uman.

În următoarele 6 zile mai multe grupuri de elevi de la liceele “O. Ghibu”, “P. Rareş”, Liceul Municipal Sportiv, sau grupuri spontane de copii din cartier care frecventează biblioteca au avut bucuria întâlnirilor cu eroii poveştii “Morcoveaţă” de Iules Renard în cadrul Orei poveştilor de duminică, au participat la orele de lectură cu Fabule de A. Donici, Legende despre flori şi Obiceiuri de Paşti la alte popoare selectate din revistele Alunelul şi “a”MIC, au citit cu voce tare versuri de Grigore Vieru, Claudia Partole, Leo Butnaru, Vasile Romanciuc. 

Zilnic, în orele dimineţii, se organizau excursii prin bibliotecă cu elevii instituţiilor şcolare din cartier, în cadrul cărora elevii făceau cunoştinţă cu colecţiile bibliotecii, cu expoziţiile de carte din incinta instituţiei.

Pentru cei care nu au avut posibilitate să vină la bibliotecă, am organizat întâlniri cu Cartea extramuros, precum: prezentarea cărţilor “Spicuşorul de cuvinte: carte de lectură pentru copii” apărută la Chişinău în 2008 şi “Morcovel” – o povestioară în 7 acţiuni de Vlad Grecu, recitalul literar-muzical cu genericul “Strigat-am către Tine, Doamne”, orele de lectură despre “O furnică în bibliotecă” de V. Romanciuc, De ce ouăle de Paşti sunt roşii? şi Fabule de A. Donici – acţiuni în cadrul cărora micuţii de la grădiniţele din cartier şi nu numai, s-au delectat cu cele mai impresionante lecturi fragmentare din cărţi şi reviste.

Iar la Liceul “Vasile Alecsandri” a avut loc o adevărată sărbătoare a cărţii şi a tradiţiilor pascale la care au participat mai mulţi elevi şi cadre didactice. Dna E. Tamazlâcaru, reprezentantul Bibliotecii “Alba Iulia” a iniţiat chiar un atelier de încondeiere a ouălor de Paşti prezentând elevilor tehnica încondeierii, instrumentele şi materia primă necesară, punând publicul la încercare - să aplice această artă în practică imediat, promiţând să mai revină la tema respectivă.

Iar preotul Viorel Cojocaru de la Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din sectorul Buiucani, prezent la această sărbătoare le-a explicat elevilor despre semnificaţia simbolurilor pascale, le-a vorbit despre necesitatea şi bucuria lecturii cărţii, despre nevoia continuă de aprofundare a cunoştinţelor în scopul dezvoltării  personalităţii elevului.

În urma demarării acestui program am tras cu toţii o singură concluzie: Cartea rămâne în continuare căpătâiul tuturor pornirilor în lumea cunoştinţelor.

Noi, bibliotecarii de la Biblioteca “Alba Iulia” suntem recunoscători pentru colaborare, în mod deosebit bibliotecarilor de la liceele “L. Deleanu”, “O. Ghibu”, liceul Municipal Sportiv, şcolii ruse nr. 47, administraţiei şcolii primare nr 16, profesorilor de limbă română de la liceele “V. Alecsandri” şi “P. Rareş”, şi nu în ultimul rând, voluntarilor noştri, care ne-au sprijinit în organizarea şi desfăşurarea acestui program, a Sărbătorii literaturii pentru copii.

Zina BILEAC,  bibliotecar principal la Biblioteca “Alba Iulia”