România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Românii din Transilvania nu sunt reprezentaţi în Stema Ţării

 

Avem în faţă STEMA ROMÂNIEI – realizată în conformitate cu prevederile Legii Nr. 102 publicată în M.Of. Nr. 236 din data de 24.09.1992. este de fapt STEMA actuală a ROMÂNIEI.

Alături prezentăm Stema Ungariei din perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) unde în cartierul patru, este fixată stema Transilvaniei cu însemnele respective (Stema României de Ioan Silviu Nistor, pag. 165).

Stema Romaniei din anul 1992

Stema Ungariei 1867-1918

Privită cu mare atenţie şi responsabilitate constatăm că în Stema României sunt reprezentate fostele PROVINCII ROMÂNEŞTI: ŢARA ROMÂNEASCĂ, MOLDOVA, BANATUL, DOBROGEA şi în ultimul „cartier” (compartiment) TRANSILVANIA, conform şi lucrării specialistului de la Cluj prof. univ. dr. Ioan Silviu Nistor, „Stema României – cu subtitlul – Istoria unui simbol” apărută la Editura Studia din Cluj-Napoca în anul 2003.

Se constată că în „cartierul” 5, TRANSILVANIA – lipseşte (?) cel mai important element naţional reprezentativ: ROMÂNITATEA. De fapt, fosta PROVINCIE ROMÂNEASCĂ – TRANSILVANIA, este redată şi după anul 1989 şi reprezentată doar de către:

- secui (prin însemnele lor soarele şi luna);

- unguri (prin pasărea legendară TURU);

- saşi şi germani (prin cele 7 cetăţi).

Ca să fie şi mai exactă şi convingătoare această constatare revoltătoare, trebuie să o spunem cu mare strângere de inimă deoarece ea este identică cu „Stema Transilvaniei” configurată heraldic la sfârşitul secolului XVI, pe care o redăm în continuare.

Stema Transilvaniei configurata heraldic la sfarsitului sec. XVI-lea

Cartierul 5 "Transilvania" din actuala Stema a Romaniei

Stema respectivă, cuprinde exact aceleaşi simboluri de acum 400 de ani, fiind realizată în anul 1595, când pe stema sigilară a lui Sigismund Báthory – în urma creării sale ca principe al Sfântului Imperiu romano-german de către Rudolf al II-lea, apar şi elemente care să simbolizeze cea de-a treia „naţiune” privilegiată, secui şi anume „soarele şi luna”.

Se impune de asemenea să prezentăm în continuare că însemnele existente în „cartierul” TRANSILVANIA apar şi pe o serie de monede şi bancnote imperiale datând din secolul XVII până la Marea Unire de la 1 Decembrie  de la Alba Iulia.

Exemplele pe care le vom prezenta în continuare, considerăm că sunt suficient de convingătoare pentru oricine.

Exemple de monede cu insemnele respective:

1658
1735
1760?
1765
1779

E firesc să tragem semnalul de alarmă, şi să ne alăturăm istoricilor (prof. univ. dr. Ioan Silviu Nistor, prof. univ. dr. Mircea Dogaru etc.) în legătură cu acest aspect total neavenit şi necorespunzător cu realitatea, mai ales a zilelor noastre, cu atât mai mult cu cât între compartimentul Transilvaniei din stema de acum 400 de ani şi stema aprobată în anul 1992 (fără comentarii) după Revoluţia Română din 1989, se păstrează aceleaşi elemente, fără să se ţină cont de transformările societăţii româneşti după Marea Unire de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, perpetuându-se un fapt inadmisibil: nereprezentarea elementului românesc preponderent, în cartierul 5 al stemei ţării.

Deci în concluzie noi românii de pe aceste meleaguri nu suntem reprezentaţi, în cel mai important simbol al naţiunii: „Stema României” la fel ca acum 400 de ani.

Ne întrebăm şi întrebăm acum în anul 2009 pe cei în drept, dacă avem de a face cu o simplă „scăpare” a specialiştilor, istoricilor şi heraldiştilor, sau se ascund alte strategii prevăzute de forţe oculte României, integrităţii pământului românesc. Iată pentru ce nu putem fi de acord cu această „scăpare” şi solicităm cu toată moralitatea şi adevărul constatat, că este necesară de urgenţă îndepărtarea acestei grave greşeli (voită sau nevoită) iar poporul român din toată ţara să-şi vadă propria respiraţie biografică în Stema Ţării considerată ca simbol sfânt al naţiunii, adică a românităţii, cu atât mai mult cu cât Marea Unire de la 1 Decembrie  - Alba Iulia, a consfinţit pentru totdeauna că Transilvania, a fost, este şi va fi pământ românesc.  

Poate că nu este întâmplătoare nerealizarea nici acum, după 90 de ani, la Alba Iulia a unui monument atât de important pentru întreg neamul românesc reprezentând Unirea cea Mare a tuturor românilor de la 1 decembrie 1918.  

Exemple de bavnote cu insemnele respective:

1914

1915

Amintim că românii bucovineni au construit şi amplasat în centrul Cernăuţiului Monumentul Unirii, care a fost dărâmat de ruşi de 2 ori.

În prezent spre regretul nostru, cu multă tristeţe amintim că la Cernăuţi, Chişinău şi nici la Alba Iulia nu există, MONUMENTUL UNIRII AL NEAMULUI ROMÂNESC.

Propunem şi rugăm, pentru istoria adevărată a neamului românesc şi în amintirea eroilor şi a martirilor care s-au sacrificat în decursul istoriei pentru unitatea neamului românesc, a se analiza cele prezentate în paginile acestei reviste, de către cei în drept, în vederea unor reparaţii morale, în lumina adevărului istoric şi într-un termen cât mai scurt.

Românii trebuie să cunoască această constatare, indiferent de ce rang poartă de la „vlădică la opincă” să-şi poată primi STEMA ŢĂRII cu aleasă mândrie şi responsabilitate să-şi cunoască propria biografie în simbolurile heraldice ale STEMEI ŢĂRII.

Ion MĂRGINEANU

Ion STRĂJAN