România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Poziţia Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”

 

 Ne adresam organelor puterii locale, reprezentanţilor organizaţiilor obşteşti, părinţilor, organele de presă, către întreaga opinie publică.

La conducerea Uniunii Interregionale „Comunitatea românească din Ucraina” se adresează profesori, părinţi, directorii şcolilor cu predare în limba română nemulţumiţi de deciziile Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei, care urmează să fie aplicate de la 1 septembrie 2008. Din cauza acestor dispoziţii, situaţia în şcoli s-a complicat în preajma noului an de învăţământ. Mai mult, în unele colective pedagogice, au apărut chiar conflicte.

Ne-am adresat nu odată preşedintelui Ucrainei Viktor Iuşcenko, preşedintelui Radei Supreme a Ucrainei Arsenii Iaţeniuk, Primului Ministru ai Ucrainei Iulia Tymoşenko, împuternicitului Radei Supreme a Ucrainei pentru drepturile omului, Nina Karpaciova, preşedintelui României, dlui Traian Băsescu.

În legislaţia în vigoare a Ucrainei, în primul rând în Constituţie, este fixat dreptul reprezentanţilor minorităţilor naţionale de a obţine studii în limba maternă (de la învăţământul preşcolar până la cel universitar), în pofida acestui adevăr asupra şcolilor cu predare în limba română se exercită asemenea încercări cum n-au avut loc niciodată de-a lungul a peste 200 de ani de învăţământ în limba maternă. La prima vedere se pare că „inovaţiile” Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei au o motivaţie serioasă - obligativitatea susţinerii testelor în limba ucraineană. In realitate are loc o campanie de destabilizare a colectivelor pedagogice, a comunităţilor de părinţi, scopul final fiind eliminarea limbii române din sfera învăţământului, asimilarea forţată a populaţiei româneşti prin învăţământ.

Aurica Bojescu, secretar responsabil al Uniunii interregionale "Comunitatea romaneasca din Ucraina"

prof. Ion Popescu, Presedinte al Uniunii Interregionale "Comunitatea Romanilor din Ucraina"

scriitor Vasile Tarateanu, Presedinte al Senatului Uniunii Interregionale "Comunitatea Romanilor din Ucraina"

Nu de mult, domnul Ivan Vakarciuk, ministrul învăţământului s-a exprimat, că dreptul de a învăţa în acea limbă în care comunici în familie, în limba poporului tău e un lucru sfant. Dar omul matur, care întră în viaţa publică, trebuie de asemenea să cunoască şi limba de stat.

Cine să nu fie de acord cu această afirmaţie?

În realitate însă este vorba de standarde duble. Şi mai înainte în scrisorile Ministerului către direcţiile regionale de învăţământ, şi respectiv de la structurile regionale către cele raionale, mai departe către şcoli cuprindeau diverse recomandări privind trecerea şcolilor cu predare în limba română la studierea disciplinelor de bază în limba ucraineană. Acum însă Ministrul Învăţământului şi Ştiinţei, Ivan Vacarciuk, a emis Dispoziţia nr. 461 din 26 mai 2008 „ Cit privire la întărirea programului privind îmbunătăţirea studierii limbii ucrainene în şcolile de cultură generală cu predare în limba minorităţilor naţionale pe anii 2008-2011” ş\ a ordinului cu numărul 496 din 3 iunie 2008 „Cu privire la confirmarea Instrucţiunii privind completarea jurnalelor de clasă pentru clasele 5-11 ale instituţiilor de învăţământ”

Inovaţiile Ministerului învăţământului şi Ştiinţei constau în următoarele:

- De la l septembrie 2008 se va mări numărul de ore la studierea limbii ucrainene pe contul părţii variative a planurilor de învăţământ, adică pe contul reducerii numărului de ore la alte obiecte în clasele 2 -4 şi respectiv 10-11;

- În clasele a 10-a din şcolile cu predare în limba română se Introduce studierea istoriei Ucrainei şi matematicii în limba ucraineană;

- În clasele de a 5-a se va introduce predarea în două limbi a Istoriei Ucrainei, iar din anii viitori şi predarea geografiei, matematicii, muncii fizice, educaţiei fizice ş.a.

- Conform Ordinului nr. 496 al Ministerului înscrierile în jurnalul de clasă se fac în mod obligatoriu în limba ucraineană.

La ultima şedinţă prin selector cu directorii şcolilor din 22 august 2008 Ministerul învăţământului sublinia: „... cu scopul luării în considerare a specificului regional, noi am obligat organele locale de conducere a învăţământului să elaboreze programe regionale de îmbunătăţire a studierii limbii ucrainene în instituţiile de învăţământ în limba minorităţilor naţionale, prin care să fie concretizaţi termenii de aplicare a măsurilor prevăzute de programul ministerial în fiecare şcoală aparte. Trebuie de urgenţă să fie desfăşurată o muncă de lămurire printre elevi şi părinţi referitor la acest Program. Pentru realizarea lui este necesar să fie create condiţii pentru a deschide în şcoli clase paralele, unde o parte din obiecte să fie studiate în limba ucraineana”.

Noi suntem pentru ca în şcolile cu predare în limba română să se studieze limba ucraineană la cel mai înalt nivel, după cele mai bune programe şi manuale, ca profesorii de limba ucraineană să fie instruiţi în permanenţă, să aibă posibilităţi reale de a-şi perfecţiona nivelul profesional şi să-i înveţe cât mai bine pe elevi.

Dar aceste documente încalcă în mod brutal legislaţia existentă: p.3 art.22 al Constituţiei Ucrainei, conform căruia „la adoptarea unor noi legi, sau la introducerea unor amendamente la legile existente nu se permite de a îngusta conţinutul şi volumul drepturilor şi libertăţilor existente”, art. 10 p.3 al Constituţiei Ucrainei, precum şi art.7 al Legii Ucrainei „Cu privire la învăţământul mediu, art.3, p.l, art.25 p.3 ale „Legii Ucrainei” Cu privire la limbi în RSS Ucraineană”.

Mai mult decât atât, noile dispoziţii ale Ministerului ruinează planurile de învăţământ pe anul de învăţământ 2008-2009.

O astfel de politică în domeniul învăţământului vine în contradicţie cu valorile europene şi de fapt prevede măsuri pentru trecerea în şcolile minorităţilor naţionale la predarea obiectelor de bază în limba ucraineană, fapt ce vine în contradicţie cu legislaţia Ucrainei, precum şi cu prevederile Cărţilor europene şi a Convenţiei cadru privind apărarea drepturilor minorităţilor naţionale.

Considerăm, că intenţiile de schimbare treptată a limbii de predare a obiectelor de bază din română în ucraineană în şcolile minorităţii româneşti nu are nici un temei legal şi logic.

Ce se va întâmpla cu sistemul de învăţământ în limba minorităţilor naţionale din Ucraina?

Unde vor duce toate aceste inovaţii ministeriale nu se ştie.

Este cunoscut doar faptul ca acei care discriminează comunităţile minoritare, limba lor, dau societăţii exemple negative şi de fapt provoacă fenomene sociale de intoleranţă, naţionalism şovin şi, la urma urmei, la apariţia unor atitudini rasiale vizavi de reprezentanţii oricăror minorităţi din Ucraina.

Prin aceasta se şi complică integrarea Ucrainei în comunitatea europeană şi mondială.

Iată de ce declarăm un protest ferm împotriva declanşării procesului de asimilare prin şcoli.

Cerem să fie suspendate orice acţiuni, orientate spre asimilarea artificială lingvistică, spre limitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale minorităţilor naţionale.

Reprezentanţii Comunităţii româneşti din Ucraina:

Deputaţii Consiliului regional Cernăuţi;

Aurica BOJESCU,

secretar responsabil al Uniunii interregionale „Comunitatea românească din Ucraina”

Vasile TĂRÂŢEANU,

Preşedinte al senatului Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”,

Deputatul Consiliului regional Transcarpatia:

Ion BOTOŞ,

preşedintele Asociaţiei regionale „Dacia” din Transcarpatic,