România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Vrem Pace. Linişte. Înţelegere. Vrem în EUROPA!

Întâlnire cu elevi de la şcoala primară nr. 16 din cartierul Buiucani  

     

       9 mai Ziua Europei. Această ştire a invadat presa scrisă şi cea electronică în ajunul zilei de 9 mai.

Ce este Europa? De ce Ziua Europei? De ce la 9 mai...? etc... Răspuns la aceste întrebări precum şi alte informaţii suplimentare utile şi pe înţelesul tuturor au aflat elevii din clasele a I – IV-a de la şcoala primară nr 16 din cartierul Buiucani împreună cu învăţătoarea lor, Cristina Vorniceanu, în cadrul unei sesiuni informative care a avut loc în incinta Bibliotecii „Alba Iulia” la iniţiativa dnei profesoare Alexandra Maftei, director adjunct la şcoala respectivă.

În baza acordului de colaborare dintre Biblioteca „Alba Iulia” şi şcoala primară nr 16, atât în incinta bibliotecii cât şi a şcolii respective, elevii participă la diverse acţiuni de informare, documentare, instruire şi cultură întru educarea şi dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor.

Revenind la sesiunea informativă dedicată Zilei Europei, vreau să menţionez că elevii din clasele primare, prezenţi în sală, au luat cunoştinţă cu publicaţiile expuse într-o amplă expoziţie cu genericul Ziua Europei este şi ziua noastră! Din dialogul cu bibliotecara elevii au aflat răspuns la multe din întrebările cu care au venit, şi-au completat cunoştinţele cu informaţii utile, interesante şi pe înţelesul lor despre Europa, despre Consiliul European şi Uniunea Europeană. Tot la bibliotecă au depistat şi alte surse de informare despre Europa, decât presa scrisă. Bibliotecara a accesat diverse site-uri în Internet care-şi informau vizitatorii despre Ziua Europei şi le-a demonstrat elevilor cum şi ce trebuie să întreprindă pentru a căuta şi a găsi şi altă informaţie utilă decât cea din bibliotecă, informaţie diversă, dar şi corectă, obiectivă despre Europa, pe cine pot consulta în caz de nesiguranţă pentru calitatea informaţiei.

 Pentru a verifica memoria elevilor dna profesoară Alexandra Maftei a continuat cu  aplicarea în practică a cunoştinţelor, utilizând jocuri care aveau menirea să cimenteze şi să dezvolte cunoştinţele căpătate în cadrul acestei sesiuni.

Elevilor prezenţi în sală li s-au împărţit hulubaşi tăiaţi din hârtie pentru ca ulterior pe aripile acestora copiii să-şi aştearnă cunoştinţele despre drepturile omului – drepturi pe care consideră ei că le-ar avea într-o ţară europeană. 

În doar câteva clipe aripile hulubaşilor s-au acoperit cu texte despre drepturi şi doleanţe ale copiilor pentru ţară şi prieteni. Mai jos voi reda câteva gânduri ale copiilor expuse pe aripile hulubaşilor:

 - Vrem să ni se respecte drepturile la viaţă, învăţătură, la asistenţă medicală, la joacă, la opinie, la părinţi  (să avem părinţii lângă noi), la familie, la religie, la nume, părinţilor să li se respecte dreptul la muncă şi la salarii, la cetăţenie, la informaţie, la casă... Sunt opinii mature pentru vârsta lor, dar culese din comunitatea în care se află – şcoală, familie sau lipsa familiei din cauza divizării acesteia pentru a munci la negru în alte ţări. Sunt momente trăite de aceşti micuţi care îşi cer şi dreptul la joacă, probabil au întâlnit dificultăţi şi aici. Sunt drepturile adulţilor dorite de copiii lor, drepturi nerespectarea cărora o simt şi copiii. De fapt, predomină în opiniile copiilor solicitarea dreptului la familie, la părinţi, rude, verişori, la nume – probabil li se refuză botezul cu nume româneşti, la opinie, la informaţie. Copiii noştri s-au maturizat prea devreme din cauza prea multor lipsuri pe care le resimt, dar şi din informaţia pe care o preiau de la părinţii, rudele, fraţii mai mari plecaţi la muncă în Europa. Aşa văd ei, aşa cunosc ei Europa, o Europă în care-şi doresc să trăiască lângă părinţi şi rude, să aibă o locuinţă şi alte lucruri inevitabil necesare.

Cele 12 steluţe de pe drapelul uniunii Europene, tăiate şi ele din hârtie, au fost completate de către copii cu doleanţe pentru semenii lor, cu mesajele pentru părinţi, fraţi, surori mai mari, prieteni vis-a-vis de Europa. Şi aici predomină pacea, libertatea, siguranţa zilei de mâine, prietenie, o Europă fără graniţe, unire între oameni, să nu fie robi, integrare în Europa etc. Deci, copiii noştri din clasele I până la a IV-a îşi doresc o ţară liberă, prosperă, fără graniţe în care să li se respecte atât drepturile copiilor cât şi ale adulţilor nu doar prin declaraţii false, ci de facto!

Desenele prin care elevii au explicat ce este Europa, inclusiv hulubaşii şi steluţele acoperite cu texte, de altfel, gândite destul de matur, au demonstrat că elevii şcolii primare nr.16 şi-au îndeplinit tema de acasă cu succes. Şi mai mult decât atât, au demonstrat cunoştinţe mult mai vaste decât pretindeau bibliotecarii, care încercau să le explice elevilor evenimente, fapte, termeni din lumea adulţilor.

Elena ROŞCA, director, biblioteca „Alba Iulia”