România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

        Apel

      La Alba Iulia

Abia au trecut două zile de când am dat de ştire prin ziarul nostru că duminecă la 1 decemvrie  se va ţine Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Glasul nostru are un puternic răsunet în toate colţurile locuite de români şi în toate păturile neamului nostru. Azi nu este suflet românesc care sa nu fie pătruns de dorul: la Alba Iulia! O săptămână ne desparte de acea zi istorică şi începând de ieri şi azi au pornit satele. Nu sunt trenuri de ajuns, ţăranii pleacă pe jos, înfruntând greutăţile unui drum atât de lung în cap de iarnă, dar se duc. Grupe de flăcăi din jurul Aradului, voioşi, voinici, însufleţiţi, cu steagul românesc ca emblemă, cu pânea-n traistă au plecat şi ieri şi azi, să-ajungă pe duminecă în cetatea lui Mihai Vodă.

Un astfel de popor conştient nu mai poate fi robul altui popor şi este o impunătoare demnitate în drumul acesta lung şi greu ce-l face pe jos,  pentru ca să fie martor la dezrobirea lui. Mergem pe jos, pe sus, în văzduh, în gând şi acolo vom fi, toţi într-o suflare, ţărani şi cărturari să strigăm într-un singur glas şi o dorinţă, să ştie lumea întreagă de ce nu mai vrem, nu mai putem fi iobagi.  

   1918 nov. 27, Arad - Relatare din ziarul "Romanul" nr. 15 din 27 noiembrie cu privire la entuziasmul si hotararea cu care merg spre Alba Iulia romanii de pretutindeni.

 

Aviz

       Pentru sfinţirea marelui act politic din ziua de 1 decemvrie Consiliul Naţional Român Central roagă toate comunele bisericeşti ca în acea zi să se tragă clopotele ori să bată toaca între orele 10-12 din amiaz.  

      1918 nov. 27, Sf. Arad - Cererea C.N.R. Central adresata tuturor "comunelor bisericesti", ca in ziua "sfintirii marelui act politic din 1 Decembrie" sa se traga clopotele sau sa se bata toaca intre orele 10-12.

 

 

Adresă

Consiliul naţional român din Blaj.

NR 652/1918

Adjuntaturei Gardei Naţionale române Blaj

 

Consiliul naţional român din Alba Iulia cere ca pe sîmbătă necondiţionat să se trimită 100 gardişti înarmaţi şi bine echipaţi acolo. Aceasta a fost recomandată de comanda supremă din Arad. În Alba Iulia gardiştii vor primi cortel şi alimentaţie.

Blaj la 27.XI.1918                                                                                                            St. Roşianu  

   1918 nov. 27, Blaj - Adresa CNR Blaj, trimisa comandei garzii nationale, locale, prin care ii cere trimiterea la Alba Iulia, la 30 noiembrie a 100 de gardisti inarmati si bine echipati.

 

 

 

Chemare  

          La 1 decembrie st. n.a.c. popoarele lumii privesc cu atenţiune încordaţii asupra adunării noastre de la Alba Iulia şi Marele Sfat Naţional Român din Arad a cerut de la toţi românii să contribuie la reuşita adunării. În acest scop subsemnatul îşi permite trei cereri şi anume:

1. Toţi stenografii români din Ardeal şi Ungaria sunt rugaţi să participe în calitatea aceasta la marea adunare, organizându-şi serviciul.

2. Aranjatorii adunării naţionale sunt rugaţi să deie loc şi prilej potrivit stenografilor români, pentru ca aceştia să-şi poată împlini chemarea.

3. Toate ziarele noastre sunt rugate sa reproducă aceste şiruri, pentru ca să ajungă la timp la cunoştinţa celor vizaţi.

Istoria cere ca nici un cuvânt să nu se piardă pentru posteritate, când am ajuns să ne afirmăm în concertul popoarelor culte. Pentru a corespunde aşteptărilor, se cere concentrarea forţe1or.

Acum a sosit timpul, când stenografia românească trebuie aşezată la locul ei.

 1918 nov. 27, Sibiu - "Chemarea" semnata de V.V. <Vasile Vlaicu> din Sibiu, prin care se cere participarea la MAN de la Alba Iulia a tuturor stenografilor romani din Ardeal si Ungaria, ca, astfel, sa fie consemnat fiecare cuvant pronuntat la acest eveniment istoric, pentru a fi transmise posteritatii.