România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cuvânt înainte

 

    În fiecare an, din deceniul de existenţă al Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, aceasta şi-a onorat denumirea, prin publicarea de numere omagiale ale revistei sale „Dacoromania”, consacrate Marii Uniri din anul 1918 şi Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie -. Ele au cuprins studii, memorii şi, mai ales, documente şi ilustraţii contemporane cu marea înfăptuire istorică.

Anul acesta, la 91 de ani de la eveniment, colegiul de redacţie al revistei, bazându-se pe sprijinul moral şi material al Prefecturii judeţului Alba, a decis reeditarea volumului Nr. 40/2008 al revistei „Dacoromania”, îmbunătăţit şi completat cu noi documente şi ilustraţii, având în vedere că:

- tirajul relativ redus al volumului Nr. 40/2008, nu a permis satisfacerea tuturor cererilor primite de la persoanele fizice şi juridice interesate, din ţară şi din diaspora românească;

- volumul s-a bucurat de apreciere, ca sursă de informare ştiinţifică, ca realizare tehnică dar şi ca mijloc de popularizare în masa de cititori a marelui eveniment istoric;

- la 1 noiembrie 2009 s-au împlinit 410 ani de la intrarea victorioasă a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, capitala principatului Transilvaniei, iar anul viitor, 2010, în luna mai, se vor împlinii tot 410 ani de la unirea politică şi administrativă a celor trei ţări româneşti sub sceptrul său, Alba Iulia devenind capitala statului român unificat, din păcate vremelnic, este necesar să se reliefeze mai mult rolul acestor evenimente, care au reprezentat pentru generaţiile următoare idealul naţional;

- este necesar să se puncteze, chiar şi numai sumar şi alte evenimente importante din lupta poporului român pentru unitatea naţională, desfăşurate în perioada 1600-1918.

Astfel, prin includerea în volumul de faţă a noi documente, acesta va acoperi perioada 1600-1923, referindu-se la momentele istorice: Mihai Viteazul, 1848, Unirea Principatelor Române, lupta românilor ardeleni împotriva realizării dualismului austro-ungar, românii în primul război mondial, intrarea  României în război alături de Antantă, lupta pentru unitate a românilor din diaspora, organizarea consiliilor, gărzilor şi legiunilor naţionale române, pregătirea Marii Adunări Naţionale plebiscitare de la Alba Iulia , realizarea României Mari, consolidarea ei pe plan intern şi internaţional şi altele adiacente acestora.

Cum este şi firesc, un volum sporit de documente şi informaţii se referă la acţiunile din teritoriul Albei, la contribuţia românilor de pe aceste meleaguri la înfăptuirea marelui ideal naţional. Pentru cei interesaţi să cunoască ce am publicat în numerele anterioare ale revistei noastre, despre problematica mai sus menţionată, le recomandăm să consulte „Dacoromania”, cu Nr. 1; 5; 7; 8; 9; 11; 15; 19; 23; 31; 33 şi 40, sau site-ul ei de pe internet. De asemenea menţionăm că din motive  de spaţiu tipografic, am fost siliţi să eliminăm din actualul volum paginile cu semnături ale documentelor cu caracter colectiv, intitulate „Hotărârea noastră”, unele dintre acestea fiind greu descifrabile iar altele în stare de degradare (vezi Dacoromania Nr. 40/2008, paginile 51; 54; 59; 60; 62-64; 66-72; 75-83).

Aducem şi pe această cale, mulţumirile noastre conducerii Direcţiei Judeţene Alba a Arhivelor Naţionale, precum şi celei a Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, pentru informaţiile şi documentele puse la dispoziţie în vederea realizării prezentului volum.

 

Alba Iulia, noiembrie 2009

Colegiul de redacţie