România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Către Guvernul Consiliului Naţional Maghiar

1918 nov 9, Arad - Nota diplomatica ultimativa a CNR Central trimisa guvernului ungar pentru predarea teritoriilor locuite de romani.  

 Budapesta  

  În urma desfăşurării rapide a evenimentelor am ajuns la convingerea că, în sensul dreptului popoarelor la autodeterminare, precum şi în interesul naţiunii noastre şi al minorităţilor cu care convieţuieşte pe acelaşi teritoriu, în scopul păstrării ordinii publice, a securităţii averii şi persoanelor trebuie să preluam, încă de pe acum, întreaga putere de guvernare In teritoriile Ungariei si Transilvaniei locuite de români. Aceste teritorii sînt formate din următoarele comitate: Torontal, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Solnoc-Dabîa, Sălaj, Cluj, Mureş, Turda, Turda, Arieş, Alba de Jos, Târnava Mica, Târnava Mare, Hunedoara, Sibiu, Braşov, Făgăraş, Trei Scaune, Odorhei şi Ciuc, precum şi teritoriile romaneşti ale comitatelor Békés, Câşnad şi Ugocsa.

Guvernul să adreseze imediat naţiunilor Ungariei şi Transilvaniei un manifest în acest sens, prin care sa treacă sub autoritatea noastră toate instituţii1e, oficialităţile şi organele de stat, politice, administrative, de justiţie, de învăţământ, bisericeşti, financiare, militare şi de transport aflate pe aceste teritorii. Totodată, în aceste teritorii încetează orice altă autoritate. În acest caz, vom garanta ordinea publică şi securitatea averii şi a persoanelor. În caz contrar, am fi nevoiţi ca printr-o proc1amaţie să aducem la cunoştinţa poporului nostru, ţării şi întregii lumi, că aplicarea dreptului la autodeterminare a devenit pentru noi imposibilă şi că în felul acesta sistăm orice colaborare cu autorităţile, iar pentru viitoarele evenimente nu ne asumăm nici o răspundere, aceasta fiind trecută în întregime asupra guvernului actual al Consiliului Naţional Maghiar.

Natural că în privinţa celorlalte popoare care trăiesc pe teritoriul respectiv, în ce ne priveşte, vom respecta principiile wilsoniene.

Modalităţile de transferare a guvernării să fie stabilite de o comisie mixtă. Guvernul 11 v-om instala la Sibiu.

La această chemare aşteptam răspunsul până in ziua de 12 noiembrie a.c., orele 6 p.m.

întocmit la Arad la 9 noiembrie 1918.

 

                                                                                  Consiliul Naţional Român

                                                                                  Preşedinte, Dr. Pop C Ştefan