România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

ÎNTÂMPINARE

MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA

   

                                                                                                                                                                                                        1918 nov. 22, Arad

 Înalta noastră stăpânire naţionala Consiliul Naţional Central din Arad a convocat pe ziua de 1 Decemvrie a.c. la Alba Iulia, capitala de odinioară a lui Mihai Viteazul, Marea Adunare Naţională a poporului român, care va avea să hotărască aici, definitiv, asupra sorţii noastre viitoare, ca naţiune.

În vederea importantului act istoric ce se va săvârşi în această adunare Consiliul Naţional Central din Arad a dispus următoarele:

La adunare vor lua parte:

1.Episcopii români din Ungaria şi Transilvania.

2.Toţi protopopii în funcţiune a celor două confesiuni româneşti.

3.Câte un exmis a fiecărui consistor şi capitlu.

4. Câte doi exmişi ai societăţii culturale.

5.Câte două exmise din partea fiecărei reuniuni de femei.

6. Câte un reprezentant din fiecare colegiu profesoral de la şcoalele medii.

7.Câte doi delegaţi de la fiecare reuniune învăţătorească.

8.Câte un ofiţer şi câte un soldat de la fiecare secţiune comitantensă a gardei naţionale.

9.Câte doi delegaţi de la fiecare reuniune de meseriaşi.

10.Delegaţii Partidului Social Democrat Român.

11.Tinerimea universitară, prin câte doi exmişi

12.Fiecare cerc electoral locuit de români, va trimite câte cinci delegaţi (reprezentanţi).

Aceşti delegaţi din încredinţarea şi camandatari ai totalităţii poporului românesc de dincoace de Carpaţi, întru exercitarea dreptului nostru inalienabil de liberă disupunere, vor da expresiune în adunarea de la 1 Decemvrie n. voiţii nestrămutabile a naţiunii noastre şi vor enunţa marele cuvânt: Alipirea Ardealului şi a ţinuturilor mărginaşe din Ungaria locuite de români la statul român, şi prin aceasta unirea românilor de pretutindeni într-un singur şi nedespărţit stat naţional unitar.

De la actul istoric epocal, ce se va săvârşi în alba Iulia nu este îngăduit să lipsească nici reprezentanţii aşezămintelor noastre financiare. Rolul şi importanţa acestor aşezăminte în viaţa şi organizaţia noastră naţională nu numai le îndreptăţeşte, ci le impune chiar datorinţa a lua şi ele parte activă la adunarea din 1 Decemvrie a.c.

Cerem deci loc şi vot hotărâtor şi pe seama reprezentanţilor cercurilor noastre financiare în adunarea naţională de la Alba Iulia şi îndemnăm bancile noastre a delega şi ele câte un reprezentant ca astfel hotărârea măreaţă ce se va lua să fie expresiunea şi mai fidelă a dorinţii şi voinţii factorilor competenţi ai poporului nostru din Ardeal şi Ungaria.

 

Circulara CNR Central cu privire la delegatii ce ii vor reprezenta pe romani la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia