România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

1 Decembrie, sărbătoarea sfântă a românilor

 

           1 Decembrie este ziua, când toţi românii trăitori în graniţele ţării sau pe meridianele lumii privesc cu ochii cugetului şi sufletului spre Alba Iulia. În capitala de suflet a românilor, în urmă cu 91 de ani, s-au bătut peceţile celei mai mari zidiri a neamului nostru românesc  - făurirea statului naţional unitar român, piatra de hotar la care ne vom raporta noi, românii, cât vom exista sub soarele istoriei.

Ziua Naţională simbolizează împlinirea idealurilor de dreptate, de libertate şi de unitate ale poporului român. Suntem mândri şi în acelaşi timp recunoscători celor ce ne-au premers, făurind cu braţele şi cu spiritul Marea Unire, că falnica noastră Cetate de care se leagă atâtea şi atâtea fapte măreţe ale istoriei, este locul şi simbolul renaşterii vechii Dacii, că aici se sărbătoreşte în fiecare an Ziua Naţională a României.

Capitala de suflet a românilor, Alba Iulia reprezintă sanctuarul sfânt al istoriei românilor, unde s-a făurit statul naţional unitar. De aceea, câte zile vom avea, ne vom raporta mereu la acest moment unic în istoria poporului român. Aici s-a împlinit visul lui Mihai Viteazul, visul tuturor voievozilor şi patrioţilor, a celor care s-au jertfit pentru unitatea şi libertatea  poporului. Alba Iulia este sinonimă cu Unirea. Înseamnă pentru toţi românii cutezanţă, aspiraţie, mândrie patriotică, un lanţ neîntrerupt de fapte şi jertfe petrecute sub semnul aceluiaşi ideal nobil: libertate şi unitate naţională.

Invitându-vă să celebrăm împreună  această minunată şi sfântă zi, în care mândria că suntem români reverberează din toată fiinţa noastră, vă doresc ca această mare sărbătoare să vă lumineze spiritele şi să vă umple sufletele cu sentimente de entuziasm şi bucurie. 

   

                                                Prefectul judeţului Alba

                                                Cornel Ştefan Bardan