România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Remarcabilul univers caragialian

 

 

      Începând cu luna ianuarie a anului 2009 Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Alba Iulia a demarat un proiect intitulat “Timeless Moments with I. L. Caragiale” prin care doreşte să aducă universul caragialian mai aproape de elevi oferindu-le acestora şansa unei întâlniri de neuitat, dar şi creionarea unui dialog în limba engleză pornind de la textele lui Caragiale. Proiectul urmăreşte familiarizarea elevilor cu o anumită imagine a societăţii româneşti văzută din perspectiva caragialiană fapt realizabil prin punerea în scenă a unor piese de teatru, a unor momente şi schiţe sau a unor fragmente din nuvele şi povestiri. Pornind de la textele în limba română elevii au posibilitatea de a utiliza limba engleză în contexte concrete de viaţă şi de a-şi folosi gândirea pentru a stabili conexiuni între ceea ce li se prezintă pe scenă şi ceea ce au înţeles ei din experienţa de viaţă dobândită până la acel moment.

     Anul acesta (când se împlinesc 158 de ani de la naşterea lui Caragiale), pe data de 27 ianuarie, s-a desfăşurat ediţia a doua a acestui spectacol-concurs realizat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba. Publicul spectacolului a inclus cadre didactice ale Liceului de Muzică şi Arte Plastice, bibliotecare, părinţi, ziarişti, elevi de-ai liceului şi invitaţii lor. Spectacolul din acest an a avut ca motto următoarele rânduri ale lui Caragiale: “Cele mai importante lucruri în lume au fost realizate de oameni care au continuat să încerce chiar şi când părea că nu mai este nicio speranţă.” Organizatorii au considerat aceste gânduri adecvate momentului celebrării textului caragialian, dar şi contextului socio-cultural mai larg în care ne desfăşurăm activitatea zilnică.

     Din juriul spectacolului-concurs au făcut parte d-na Felicia Colda din partea Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga”, şi doamnele profesoare Daniela Cristian şi Ionela Oprea de la Liceul de Muzică şi Arte Plastice. Printre interpretările teatrale s-au numărat: D-l Goe – clasa a VI-a B, Lanţul slăbiciunilor – clasa a VII-a B şi Five o’clock – clasa a XI-a B – toate fiind realizate de elevi de la clasele de arte plastice. Interpretarea schiţelor prezentate a fost coordonată de cadrele didactice participante la manifestare.

     După fiecare punere în scenă a unei schiţe a urmat concursul de întrebări în limba engleză de care s-a ocupat eleva Maria Deac, din clasa a X-a C (profil arhitectură). Elevii participanţi au fost din clasele a V-a B şi a VI-a B. Maria Deac stabileşte grupele participante la fiecare concurs după care le împarte elevilor fişele de întrebări. Aceştia au la dispoziţie zece minute pentru a răspunde cerinţelor după care Maria strânge fişele şi le înmânează juriului care decide câştigătorii.

     Momentele muzicale prezentate au întregit atmosfera conturată de schiţele lui Caragiale şi au oferit publicului un alt mod de orientare a gândului prin linia melodică urmărită. Aceste clipe muzicale interpretate de d-ra prof. Alexandra Demian şi d-na prof. Ioana Brok la pian au fost: Elite syncopation, Go down Moses stomp, Buffalo Gal Boogie, Annie Laurie stomp, Palm Leaf Rag, Tom Dooley Rag (de John L. Philip).

     În încheierea spectacolului-concurs “Timeless Moments with I. L. Caragiale” organizatorii au oferit premii şi diplome participanţilor (acestea fiind oferite de Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga”, Alba) şi au lansat tuturor celor din public invitaţia de a vizita biblioteca judeţeană şi de a cerceta textele scrise mai îndeaproape pentru stabilirea unei legături mai temeinice cu universul caragialian.

     Prof. Nicoleta APOSTOL

     Poze realizate de Nicu Romaniţan, clasa a XII-a C