România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Apel la solidaritate - nu, autonomiei maghiarilor!  

 

Membrii Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”, ai Asociaţiei Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, ai Asociaţiei Veteranilor de Război şi ai Asociaţiei „Cultul Eroilor”, din Alba Iulia, luând cunoştinţă de accentuarea problemelor îngrijorătoare ale celor peste 400.000 de români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, care lansează chemare către întreaga ţară prin apelul Forumului Civic al Românilor din aceste judeţe, se alătură fraţilor supuşi unor continue presiuni de către liderii politici şi civici maghiari. Ne exprimăm întreaga adeziune şi solidaritate pentru apărarea lor ca parte a naţiunii stăpâne în propria ţară democrată, liberă şi independentă.

Având în vedere scopul enunţat cu diferite ocazii şi urmărit continuu de liderii maghiari de la nivel central, acela de enclavizare a României, prin separarea celor trei judeţe, protestăm vehement împotriva adoptării tacite de către Senatul ţării a legii iniţiate de UDMR cu privire la regionalizarea României, având ca ţintă refacerea Regiunii Autonome Maghiare, act pregătitor pentru extinderea acestui spaţiu pentru a se ajunge la raptul săvârşit în urma Dictatului de la Viena , 1940.

Întrucât parlamentarii maghiari n-au fost aleşi de români, ei nu pot cere luarea unei astfel de decizii potrivnice naţiunii noastre majoritare. De aceea, solicităm cu cea mai mare hotărâre retragerea aprobării date şi scoaterea acestei legi din dezbaterea anunţată în Camera Deputaţilor.

Declararea limbii maghiare ca limbă oficială în aşa-zisul „ţinut secuiesc” şi arborarea drapelului secuilor pe clădirea forului administrativ din acest spaţiu al ţării constituie acte samavolnice, anticonstituţionale, de sfidare a tuturor românilor, mai ales că, potrivit ultimului recensământ, aici trăiesc aproximativ 400 de secui (vezi datele statistice). Statutul de limbă oficială a celei maghiare ar însemna diminuarea dreptului românilor de a folosi limba maternă.

Situaţia cu un înalt grad de ameninţare, prezentată în Apelul Forumului Civic al Românilor din aceste judeţe, depăşeşte orizontul geografic al zonei şi afectează însăşi fiinţa noastră naţională. De aceea, ne adresăm şi noi Parlamentului României, Preşedinţiei, Guvernului, tuturor organelor centrale de stat, îndrituite prin lege cu putere de decizie, cu cerinţa de a pune capăt încălcării Constituţiei şi legilor ţării, aşa cum liderii politici şi civici ai maghiarilor o fac de 20 de ani, nesancţionaţi, sfidând însăşi conducerea României. Apelul nostru este apelul tuturor ardelenilor, pentru că:

- noi nu mai vrem să trăim dramele înaintaşilor noştri;

- sunt momente grele pentru viitorul României;

- se cere responsabilitate şi discernământ;

- se cere unitate naţională;

- se cere apărarea cu fermitate a demnităţii naţionale;

- să nu se uite jertfele românilor, pentru instituirea unui stat de drept, în care cetăţenii de azi şi de mâine să trăiască liberi, în prosperitate, mândri de ţara lor.

Preşedintele ţării, care este garantul apărării Constituţiei şi a legilor, are obligaţia să fie exemplul cel mai concludent în a se achita de această nobilă misiune. Acceptarea cererii maghiarilor ar însemna coborârea României pe cea mai joasă treaptă de umilinţă, dacă s-ar vinde Ardealul în schimbul a patru ani de preşedinţie! Şi-ar scrie singur sentinţa!

NU, AUTONOMIEI MAGHIARILOR!

 

Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României” Alba Iulia

Asociaţia Cultural-Patriotică „Avram Iancu”  Alba Iulia

Asociaţia Veteranilor de Război Alba Iulia

Asociaţia „Cultul Eroilor” Alba Iulia