România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cimitirul Eroilor din Alba Iulia - 13.05.2010. Imagini de la ceremonialul organizat in memoria ostasilor romani cazuti in lupta pentru eliberarea Ardealului de Nord in cel de al doilea razboi mondial.

 

 

Soldaţilor

 

Voi sunteţi purtătorii biruinţei

Voi sunteţi "Ţara", voi apărătorii,

Arhanghelii altarului credinţei

Şi-ai României Mari - făuritorii.

 

Nădejdea noastră-i braţul vostru tare

Şi vârful baionetelor şi tunul:

Voi  puneţi Ţara-n vechile hotare

Cu preţul de-a muri până la unul.

 

Porniţi la drum, cu voi se duc străbunii

Cu fala lor ca-n vremi de vitejie

Să'ncununeze "Regele Furtunei"

La Alba sau la Turda , în Câmpie.

 

Potop de foc şi râuri largi de sânge

Din nou pământul jertfe noi ne cere, -

Stejarul nu se'ndoaie, ci se frânge, -

Românul luptă: biruie sau piere!

C. ARDELEANU