România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Adresa Senatului Consiliului Naţional al Uniunii Interegionale "Comunitatea Românească din Ucraina"

 

 

Către conducerea Republicii Moldova:

      - Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, dl. Mihai Ghimpu;

     - Prim Ministrul Republicii Moldova, dl. Vladimir Filat

      Stimate Domnule Preşedinte

     Stimate Domnule Prim-Ministru,

 

În baza recomandărilor Congresului al II-lea al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” (UI CRU) şi a deciziei Senatului UI CRU din 27 august 2010, Senatul Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” (la care au aderat deja 27 ONG-uri care întrunesc atât persoanele care se consideră români, dar şi pe mulţi dintre cei ce se declară moldoveni din Republica Autonomă Crimeea, regiunile Cernăuţi, Odesa, Transcarpatia. precum şi din oraşele Kiev şi Sevastopol din Ucraina) în numele celor 27 membri-colectivi, precum şi a populaţiei românofone din Ucraina se adresează către Excelenţele Voastre pentru a susţine schimbarea textului din articolul 13 al Constituţiei, în care să se specifice că limba oficială a R. Moldova este limba română.

Faptul că în prezent limba oficială a Moldovei este considerată „limba moldovenească”, afectează grav situaţia instituţiilor de învăţământ din Ucraina, în special a şcolilor din regiunile Cernăuţi şi Odesa. Oficialităţile ucrainene portocalii din sistemul de învăţământ, susţinute de iniţiativa uneia dintre Comunităţile Moldovenilor din Ucraina (preşedinte dl. A. Fetescu), au realizat în perioada aflării la guvernare în Ucraina a forţelor naţionaliste portocalii oficial introducerea „limbii moldoveneşti” în şcolile româneşti din regiunea Odesa, editând deja şi manuale de limba şi literatura moldovenească.

În prezent numita Comunitate a moldovenilor deja s-a adresat şi noilor oficialităţi ucrainene cu rugămintea de a înlocui limba de predare română cu „limba moldovenească” şi în raionul Noua Suliţa din regiunea Cernăuţi. Cererea lor este justificată prin faptul că în Constituţia Moldovei „limba moldovenească” este limbă de stat, iar în localităţile respective majoritatea populaţiei s-a declarat la ultimul recensământ ca fiind moldoveni. Ei cer insistent ca în Cernăuţi să se inaugureze şi posturi de radio şi televiziune în limba moldovenească, în paralel cu cele existente în limba română. Astfel această situaţie echivocă împarte românii din Ucraina nu numai în două naţionalităţi, români şi moldoveni, dar şi în două comunităţi lingvistice diferite, provocând în mass-media ucraineană dezbinarea noastră şi prin multe din acţiunile noastre culturale etc.

Argumentele ştiinţifice, susţinute şi de acad. R. Budagov (Moscova) şi acad V. Semcinski (Kiev), care confirmă că pe teritoriul balcano-romanic sau romano-oriental există o singură limbă neolatină - româna şi în această zonă a rămas o singură limbă romanică – româna, sunt trecute cu vederea de către oficialităţi, care fac trimitere directă la Constituţia Moldovei.

Menţionăm că afirmaţiile celor ce susţin existenţa a două limbi (româna şi moldoveneasca) sunt extrem de contradictorii. Încercând să respecte oarecum criteriile ştiinţifice de clasificare şi vorbind despre înrudirea genetică a limbilor romanice, la capitolul limba română / limba moldovenească exemplele sunt absolut identice, dacă nu vom lua în considerare doar alfabetul pe care îl întrebuinţează: chirilic (în prezent folosit doar în zona Transnistriei), pentru aşa-zisa limbă moldovenească, şi latin, pentru limba română.

Lingvistul italian, Carlo Tagliavini, în amplul său studiu “Originile limbilor romanice”, face o amplă analiză a lucrărilor lingviştilor sovietici, evidenţiind contradicţiile existente şi propune o clasificare modernă a limbilor romanice în baza particularităţilor lingvistice şi genetice, analizând şi conjunctura politică în care a apărut etnonimul de „limba moldovenească”. Savantul constată că pe teritoriul balcano-romanic (balcano-oriental) există o singură varietate neolatină - limba română.

Carlo Tagliavini este un romanist cu profunde cunoştinţe de limba română, cu contribuţii considerabile şi în domeniul balcanisticii, în special a limbii albaneze şi a raporturilor albano-române, a limbii române, mai ales în domeniile lexicologiei şi a istoriei limbii. A cercetat limba vechilor Psaltiri în limba română şi a influenţelor slave asupra ei. Cartea lui, “Originile limbilor romanice”, este o lucrare de referinţă, una dintre cercetările de seamă ale limbii române, un important instrument de lucru pentru publicul ştiinţific larg şi de afirmare a adevărului ştiinţific, este o lucrare care indică şi limitele bunei cuviinţe în ştiinţă, istorie şi lingvistică.

Un alt nume important în cercetarea limbii române ca limbă romanică este A. Armbruster, care a demonstrat că nucleul fundamental al limbilor neolatine, atât în ceea ce priveşte tezaurul lexical, cât şi structura gramaticală a limbii române este de origine latină. Termenii de limbă valahă sau limbă moldovenească, care au circulat la diferite popoare şi în diferite perioade istorice nu demonstrează existenţa mai multor limbi, ci definesc doar o tradiţie istorică.

În virtutea acestui adevăr ştiinţific, vă rugăm respectuos să urgentaţi discutarea în Parlamentul R. Moldova a acestei probleme vitale pentru Neamul nostru, să restabiliţi adevărul ştiinţific şi să adoptaţi ca limbă oficială - limba română.

Cu profund respect,

Senatul Consiliului Naţional al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”

                                          27 august 2010