România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

LUPTA ŞI DÂRZENIA ÎNAINTAŞILOR SĂ NE FIE PILDĂ!

 

Celebrăm astăzi, 29 iulie 2010, Ziua Imnului Naţional al României, zi în care, în urmă cu 162 de ani, Ia Râmnicu Vâlcea, s-a intonat oficial, pentru prima dată, în cadrul unei adunări populare, cântecul revoluţionar „Deşteaptă-te, române!”, pe versurile ardeleanului Andrei Mureşanu, muzica de Anton Pann, devenit marşul revoluţionarilor români de la 1848-1849, iar, după 142 de ani, Imnul Naţional al României.

Imnul Naţional, alături de Drapelul Naţional şi Stema României, reprezintă valori-simbol ale onoarei, gloriei şi vitejiei strămoşeşti, ale luptei multimilenare a poporului român pentru apărarea fiinţei sale, a identităţii cultural-lingvistice şi religioase, pentru apărarea gliei moştenite de la străbuni, în faţa numeroşilor vrăjmaşi veniţi din toate cele patru puncte cardinale.

Dumnezeu ne-a aşezat ţara aici, la intersecţia marilor drumuri şi interese europene. Aici s-a format poporul român, aici s-au dezvoltat statul şi naţiunea română şi aici dăinuim de milenii,

Se ştie că statul naţional român s-a făurit, a evoluat şi s-a dezvoltat pe temeliile unui sistem de valori fundamentale, care au dat configuraţie profilului moral-spiritual al poporului român, ca element caracteristic al fiinţei naţionale. Suntem un popor unic în această parte de lume al cărui profil etnic este conturat de structura gliei străbune, cu munţi care adăpostesc oameni aspri şi cu întinderi de şes cu harnici cultivatori, în cuprinsul căreia s-a zămislit, la fel de unitare, poporul şi armonioasa limbă română.

Printre valorile noastre naţionale, la loc de cinste se situează familia românească, prin puterea căreia s-a desăvârşit coagularea societăţii şi s-a conturat conştiinţa de sine. Familia ne-a fost, în istorie, factor formativ, hotărâtor în cultivarea şi păstrarea unităţii de neam. Alături de aceasta, biserica străbună, armata română, şcoala şi cultura au constituit puternice elemente de statornicie, progres şi afirmare naţională.

Celebrarea, în fiecare an, la 29 iulie, a zilei Imnului Naţional constituie, pentru noi toţi, un important prilej de a ne afirma spiritul patriotic, preţuirea şi admiraţia faţă de marii bărbaţi ai neamului nostru, care au pus mai presus de viaţa lor interesele ţării şi care ne-au lăsat ca moştenire o Românie întreagă, frumoasă şi bogată, liberă şi independentă, pe care noi, cei de azi, avem datoria sfântă să-i asigurăm progresul şi s-o apărăm până la capăt cu preţul oricărei jertfe.

Iată de ce această celebrare, pe lângă elementul său festiv de rememorare a timpului nostru istoric, ne determină şi la momente de reflecţie asupra a ceea ce facem noi azi, înţelegându-ne datoria de a asigura forţa şi tăria statului nostru naţional, de a conferi României locul şi prestigiul pe care-l merită între naţiunile civilizate ale lumii.

Litera şi spiritul poeziei Imnului Naţional constituie un liant între viitorul nostru şi izbânzile trecutului, menţinând conştiinţa neamului mereu trează. Lupta şi dârzenia înaintaşilor, însufleţiţi de aspiraţia spre un viitor de aur al ţării, să ne fie un factor de acţiune, o pildă mereu de urmat!

                                                                              Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Col.(p.) Vasile MIRON

Preşedintele Asociaţiei judeţene Alba „Cultul Eroilor”

(Extras din cuvântul rostit la festivitatea de sărbătorire a Imnului Naţional)