România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

SINTEZĂ BINE-VENITĂ A TIMPULUI PREZENT ROMÂNESC.

ROMÂNII DE PRETUTINDENI  

 

 

La 70 de ani de la Dictatul de la Viena , Centrul European de Studii Covasna-Harghita solicită clasei politice din România toleranţă zero faţă de  discursurile revizioniste maghiare

 La împlinirea a 70 de ani de la Dictatul de la Viena , adoptat la 30 august l940, în urma hotărârilor lui Hitler şi Musolini, prin care Transilvania de Nord-Est a fost smulsă din trupul ţării şi cedată Ungariei hortiste, Centrul European de Studii Covasna-Harghita (CESCH)va tipări ,,Studiul documentar asupra atrocităţilor comise de unguri faţă de populaţia română din Ardeal în perioada l940-l945”, document elaborat de Biroul Contrainformaţii din cadrul Marelui Stat Major al Armatei Române, aflat în arhiva Ministerului Apărării Naţionale. In paginile acestor documente, sunt redate informaţii despre manifestările de maximă intoleranţă ale armatei şi populaţiei civile maghiare faţă de populaţia românească, instituţiile identitare – în primul rând bisericile ortodoxe şi greco-catolice şi şcolile în limba română – instituţiile şi asociaţiile culturale, presa în limba română, monumentele de for public şi tot ceea ce era românesc.

Documente: în perioada celor 4 ani de ocupaţie maghiară, s-a urmărit: exterminarea românilor din Ardealul de Nord; sărăcirea completă şi înfometarea sistematică şi totală a elementului românesc; constrângerea prin diferite mijloace barbare şi sub diferite pretexte la părăsirea Ardealului de Nord; maghiarizarea românilor rămaşi.

Datele concrete despre toate aceste manifestări sunt prezentate cronologic: a) pe timpul evacuării Ardealului de Nord (l940), b)pe timpul ocupaţiei, c)pe timpul retragerii  armatelor germano-maghiare din toamna anului 1944, d)după retragerea trupelor germano maghiare, până în primăvara anului 1945. Tabelele cuprind următoarele rubrici: a)data şi locul unde s-a produs faptul, b) natura abuzurilor şi atrocităţilor comise, c)numele şi adresa celui care a suferit, d) indicaţii asupra celor care au comis abuzuri şi atrocităţi, e)cine declară.

Mişcarea revizionistă maghiară, din perioada 1919-1940, care a promovat ura faţă de români şi dorinţa de răzbunare faţă de pretinsa nedreptate istorică generată de tratatul de la Trianon , şi-a  arătat pe deplin roadele. Documentele consemnează atrocităţi de o cruzime inimaginabilă: jafuri, distrugeri, asasinate în masă şi individuale, schingiuiri, expulzări, deportări, persecuţii, maltratări, arestări ilegale, internări în lagăre şi închisori, trimiterea în detaşamente de lucru, iar bărbaţii între 18-6o de ani pe front, în linia întâi, profanări, jafuri şi distrugeri de  biserici şi monumente istorice ş.a. Pe baza unor legi rasiale, au fost efectuate confiscări, exproprieri, rechiziţii ale proprietăţilor româneşti şi ridicarea autorizaţiilor de funcţionare  a firmelor româneşti. Şcolile româneşti de toate categoriile au fost desfiinţate. Limba română s-a interzis cu desăvârşire în toate instituţiile, nefiind permisă nici în localurile publice sau pe stradă. Aproape toţi preoţii ortodocşi şi greco-catolici  au fost expulzaţi, iar majoritatea credincioşilor români din localităţile etnic mixte obligaţi să treacă la confesiunile de expresie maghiară. Majoritatea bisericilor româneşti au fost profanate, jefuite şi devastate, iar 23 de biserici ortodoxe şi greco-catolice din fostele judeţe Odorhei, Ciuc şi Treiscaune au fost dărâmate samavolnic.

La împlinirea a 70 de ani de la Dictatul de la Viena , Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi toţi participanţii la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului   solicită clasei politice româneşti, mediului academic, reprezentanţilor societăţii civile  şi ai mass-media să adopte o poziţie fermă faţă de prezenţa în spaţiul public românesc a unor discursuri revizioniste, autonomiste şi antiromâneşti. Considerăm că asemenea mesaje prezente, în principal, în unele segmente ale mass-media de limbă maghiară, în ultimii 20 de ani, pot produce acumulări la nivelul mentalului colectiv maghiar care, formând o masă critică în rândul cetăţenilor, pot îndemna la violenţă, la conflicte cu urmări incalculabile pentru convieţuirea paşnică a românilor cu minoritatea maghiară pentru multe generaţii viitoare.

 

Din cuvântul participanţilor

Arhiepiscopul Ioan Selejan le-a spus celor prezenţi la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureşului că în zonă „sunt români care vorbesc doar cu Dumnezeu în limba română la biserică” şi se va ajunge să se şteargă „identitatea  spaţiului cum a fost ştearsă şi identitatea multor români din zonă”

Dr. Ioan Lăcătuşu, Directorul Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a scos în evidenţă reprezentarea deficitară a românilor în consiliile locale şi judeţene, urmare condiţionării ocupării posturilor publice de cunoaşterea limbii maghiare. De asemenea, s-a referit la lipsa unui punct de vedere al statului român privind proiectul maghiar de obţinere a autonomiei teritoriale promovat de  liderii maghiari din România  şi din afară. Vorbitorul a amintit că în cele trei judeţe sunt excluse denumirile, simbolurile şi valorile româneşti, iar limba română este marginalizată, precum şi de prezenţa organizaţiilor extremiste maghiare în zonă, care activează nestingherite fără ca autorităţile statului român să reacţioneze.

Senatorul PSD, Lia Olguţa Vasilescu, Preşedintele Comisiei pentru Egalitate de Şanse, a criticat absenţa preşedintelui României, Traian Băsescu, care a participat, în schimb, la cursurile Universităţii de la Băile Tuşnad , unde a stat cu căştile la urechi lângă unul dintre cei mai mari extremişti maghiari în viaţă (Tokes Laslo), ajuns vicepreşedintele Parlamentului European cu voturile PDL. Din păcate, statul român i-a uitat pe românii din afara graniţelor şi pe cei de aici.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Mircea Duşa,  a declarat că mesajul care trebuie să fie transmis este acela că, în ultimii 20 de ani, statul român şi-a pierdut autoritatea în zonă. Un adevăr dureros menţionat de vorbitor este acela că „în prezent sunt finanţate de către Guvern doar comunităţile maghiare din Harghita şi Covasna”.

Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a apreciat eforturile deosebite pe care le-a făcut, de-a lungul timpului, Arhiapiscopul ortodox al Covasnei şi Harghitei, Înaltpreasfinţia Sa Ioan Selejan pentru păstrarea identităţii românilor din zonă.

Prof.univ. Dr. Radu Baltasiu, Directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, a făcut, în cadrul lucrărilor Universităţii de Vară de la Izvorul Mureşului , o analiză a situaţiei din Harghita şi Covasna, prin prisma cercetărilor efectuate recent în zonă, afirmând că se produce un abandon al cetăţenilor români de către propriul stat. „În momentul în care segregarea pe criterii etnice se produce cu o virulenţă demnă de o cauză mai bună, atunci asistăm la scăderea calităţii vieţii sociale în acel spaţiu. În Harghita şi Covasna, în inima statului român, funcţionează cu o vivacitate rar întâlnită geopolitica Bazinului Carpatic. Ea nu aparţine statului român. Deşi România este principalul teritoriu pe care se află Munţii Carpaţi, ea nu are o geopolitică a Carpaţilor. Geopolitica reprezintă o distribuţie a puterii pe teritoriul naţional. În momentul în care România renunţă să mai facă geopolitică...atunci teritoriul respectiv este ca şi abandonat”. În expunerea sa, prof. univ. dr. Radu Baltasiu apreciază că ,,în virtutea unor legi succesive, minoritatea maghiară a ajuns în situaţia paradoxală de a avea supradrepturi. Supradrepturile o pun într-o situaţie de separare faţă de restul societăţii...Şi din acest punct de vedere construim un aparhaid în centrul Europei, în care eşti angajat pe criterii etnice, nu pe criteriul competenţei, pe criteriul limbii...”A mai precizat că „legislaţia care conferă supradrepturi unei anumite minorităţi duce la pierderea iniţiativei statului român în propriul teritoriu” şi că puterea statală „renunţă la o bună parte din atributele suveranităţii”

În cadrul dezbaterilor, Preşedintele executiv al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni, Eugen Popescu, a prezentat o situaţie a fondurilor alocate în acest an de statul român minorităţilor naţionale,  făcând o comparaţie cu ceea ce primesc românii din afara frontierelor de la ţările în care trăiesc. Suma pe care o primesc minorităţile din România, în 2010, este de aproximativ 20 de milioane de Euro, numai minorităţii maghiare fiindu-i alocate 4 milioane de Euro. Minoritatea bulgară cu 8000 de membri primeşte de la statul român circa 600 de mii de Euro, ucrainienii cu 61 de mii de membri primesc 1 milion de Euro,iar sârbii cu 22 de mii de membri primesc 700 de mii de Euro. Reprezentanţii comunităţii româneşti din Bulgaria au precizat că nu li s-a alocat nici un leu, afirmând că „ţara Mamă nu are bani, iar ţara Tată nu vrea să ne recunoască”. Românii din Timoc, Serbia, care numără peste 300 de mii de persoane, au primit doar 60 de mii de Euro, în vreme ce în Ucraina, sprijinul acordat românilor este de zeci de ori mai mic. Eugen Popescu a propus o finanţare proporţională atât pentru românii care trăiesc în Harghita şi Covasna, cât şi pentru românii din afara frontierelor, comparativ cu finanţarea pe care statul român o acordă minorităţilor din România.  „Nu putem să lăsăm o disproporţie atât de flagrantă între sumele alocate de statul român pentru minorităţile naţionale din România şi sumele pe care statul român le alocă pentru cele zece milioane de români din afara frontierelor. De asemenea, trebuie să înţelegem odată pentru totdeauna că statul român trebuie să-şi asume finanţarea Forumului Civic al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş, organizaţie care reprezintă 400 de mii de români din cele trei judeţe, români confruntaţi cu serioase probleme identitare”.

Preşedintele Senatului Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească” din Ucraina, Vasile Tărâţeanu a declarat că „Ucraina, o ţară care doreşte să intre în Uniunea Europeană, promovează aceeaşi politică stalinistă de deznaţionalizare a românilor – metodele sunt acum mai perfide, dar scopul este acelaşi, deznaţionalizarea minorităţilor, în special a românilor”. Exprimându-şi îngrijorarea pentru scăderea numărului şcolilor în limba română, principalul pilon al românismului în Bucovina, vorbitorul menţionează practica prin care se urmăreşte convingerea părinţilor că nu există perspectivă pentru copiii lor,  dacă învaţă în limba română. Mai gravă este situaţia  nerecunoaşterii diplomelor tinerilor care au studiat în România, motiv pentru care aceştia nu găsesc loc de muncă atunci când se întorc în ţară. O cale de remediere ar reprezenta-o  o mai mare fermitate a autorităţilor române în relaţiile cu  ministerele de resort din Ucraina, astfel încât România „să dea dovadă de mai multă demnitate în politica ei externă, cu atât mai mult că este stat european, membru al Uniunii Europene”.

Liderii românilor din Timoc trag un semnal de alarmă şi cer sprijinul României, avertizând că dacă nu vor fi ajutaţi cu o strategie coerentă, există riscul de a-şi pierde identitatea. Preşedintele Partidului Democrat al Românilor din Serbia, Pedrag Balasevic, a declarat că „este un adevărat miracol că, fără şcoală şi biserică, românii din Timocul sârbesc încă îşi mai vorbesc limba”. El a explicat că este nevoie de presă, în special de radio şi tv. pentru ca informaţiile să ajungă la românii din Timoc. Zona este foarte mare, sunt 154 de sate pur româneşti, alte 46 de localităţi mixte şi nu e uşor să ajungi în fiecare sat, comună, să se afle informaţii despre activităţile noastre, mai ales când nu ai mass-media. La rândul său,Duşan Pârvulovici, directorul Federaţiei Române din Serbia, a spus că situaţia românilor din Serbia „este, poate, mai grea ca în 1990” . El a vorbit despre situaţia bisericii din Malainiţa, unde a existat o decizie suspendată de demolare a bisericii, iar ctitorul ei, preotul Boian Alexandrovici, a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Jurj Zavişa, preşedintele Asociaţiei „Ariadnae Filum”, a subliniat că „Dacă România nu depune urgent o strategie pentru minoritatea românescă din Serbia, noi vom dispărea”. Vicepreşedintele Partidului Democrat  din Serbia, Dragan Demici, a vorbit despre situaţiile extrem de delicate prin care au trecut românii timoceni în campania de alegeri din acest an, când aproximativ 300 de persoane au fost anchetate pentru că se aflau pe listele unui partid românesc. Dragan Demici, el însuşi anchetat, a spus că românii din Timoc sunt loiali Serbiei, nu sunt împotriva sârbilor, ci doar îşi cer drepturile. „România are o datorie faţă de noi în momentul acesta crucial. Să ne sprijine atât politic în relaţiile cu Serbia, cât şi să sprijine proiectele noastre”, a spus preşedintele Partidului Democrat al Românilor din Serbia, Pedrag Balasevici.

Despre problemele românilor din Serbia vorbeşte şi cotidianul Adevărul.

După ce au preluat controlul asupra Consiliului Naţional al Minorităţii Române, autorităţile sârbe pregătesc o nouă lovitură împotriva „vlahilor” de pe  Valea Timocului. Belgradul pregăteşte pentru luna septembrie interzicerea limbii române în Valea Timocului, pe considerentul că vlahii nu ar fi români. Dacă reuşeşte, demersul va anula strădaniile de ani de zile ale organizaţiilor româneşti din Timoc de a ţine piept politicii de asimilare practicată de statul sârb, În tot acest timp, autorităţile de la Bucureşti , care continuă să susţină Serbia în problema Kosovo, dar şi în demersurile de integrare euro-atlantică, nu fac nimic. În schimb, România are mare grijă de minorităţile altor state.

Alegerile pentru consiliile naţionale ale minorităţilor din Serbia, iunie 2o1o, au fost precedate de o campanie agresivă a autorităţilor sârbe  împotriva celor care s-au înscris pe listele româneşti, cu anchete  în masă şi intimidări ale poliţiei, dar şi cu acuzaţii la adresa României că ar încerca asimilarea vlahilor de pe Valea Timocului. Peste 300 de localnici din Petrovac şi Pojarevac au fost ridicaţi noaptea din casele lor, ameninţaţi şi făcuţi trădători pentru „vina” de a se fi înscris pe listele româneşti. Autorităţile de la Belgrad , pe de-o parte , clamează dorinţa de integrare în Uniunea Europeană, iar pe de altă parte lansează diversiuni de genul „limba vlahă este diferită de limba română”.Această strategie este asemănătoare cu cea folosită de fostele autorităţi comuniste  de la Chişinău , care au inventat „limba moldovenească”. „Refrenul” favorit al propagandei  sârbe a fost şi de data aceasta aşa-zisa asimilare a vlahilor. „Au răspândit în sate zvonuri că românii vor să facă din Timoc un nou Kosovo”, a declarat pentru „Adevărul” Pedrag Balasevic. Potrivit lui Balasevic, politica faţă de români a actualei coaliţii politice ce guvernează Serbia este mai agresivă decât cea a regimului Milosevic.

        Universitatea de Vară, Izvorul Mureşului

18 august 2010