România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Apel

privind întărirea şi dezvoltarea Congresului Spiritualităţii Româneşti de la Alba Iulia

 

 Congresul nostru a ajuns la ceea de-a XIV - a ediţie. El a devenit singura manifestare statornică de afirmare a Conştiinţei naţionale a întregii românităţi a celor 35 milioane de români dintre care 13 milioane trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea dincolo de hotarele de astăzi ale României.

Menit a deveni apărătorul limbii, credinţei, istoriei, culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor noastre etnice, Congresul a fost creat în anul 1993 la Herculane , iar o puternică delegaţie a acestei prime ediţii a participat la sărbătorirea a 75 de ani de la Marea Unire , la Alba Iulia.

De atunci a încolţit ideea mutării Congresului în Cetatea Unirilor, astfel încât în anul 2001, după desfăşurarea acţiunii ia Herculane, participanţii s-au aflat la l Decembrie la Alba Iulia şi atunci, aici, s-a hotărât continuarea în viitor a activităţilor sale. Ceea ce s-a şi întâmplat.

În acest fel, Alba Iulia a devenit nu numai Capitala Primei Uniri realizate de Mihai Viteazul, nu numai Capitala Marii Unirii de la 1918, ci însăşi Capitala Românilor de Pretutindeni.

Am ajuns la această a XIV - a ediţie cu sprijinul direct al oficialităţilor locale, moral şi material, şi al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, indiferent de viaţa politică şi guvernamentală a ţării. Ceea ce este o dovadă că principiile care ne-au călăuzit au fost curate, sănătoase, drepte, răspunzând nevoii de a promova românitatea, aşa cum fac toate naţiunile lumii cu viaţa lor etnică, în mod cinstit, călăuziţi de istoria şi specificul neamului lor.

Ajunşi la nobila vârsta de 15 Congrese în anul 2011, revenim asupra solicitărilor anterioare ca Instituţia Prefectului — judeţul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, celelalte oficialităţi şi organizaţii locale să se implice cu mai multă forţă în promovarea acţiunilor Congresului Spiritualităţii Româneşti, în crearea bazei de desfăşurare a activităţii pentru ca această manifestare să nu fie doar o întâlnire anuală ci instituţia românilor de pretutindeni care şi-a găsit locul de propulsare a idealurilor în miezul Transilvaniei şi al ţării, la Alba Iulia.

În acest scop este necesară punerea la dispoziţie a unui sediu corespunzător în care să se creeze Biblioteca Romanităţii, locul unde să sosească publicaţiile, cărţile, informaţiile privind românitatea şi activitatea societăţilor şi organizaţiilor ei din întreaga lume. Totodată aici se va constitui Muzeul Românităţii unde românii de pretutindeni să-şi încredinţeze colecţiile de artă şi obiecte specifice, volume şi documente, reeditări privind viaţa desfăşurată de ei, altfel, multe dintre acestea se vor pierde sau vor fi înstrăinate aşa cum avem numeroase exemple în Europa şi America.

În cadrul Congresului se va cerceta, elabora şi publica istoria comunităţilor şi a românităţii în ansamblul ei, vor fi dovedite faptele românilor din lume, vor renaşte în felul acesta pagini necunoscute sau prea puţin cunoscute din istoria românităţii.

Ne propunem organizarea unui Buletin lunar al Congresului, realizat cu participarea voluntară a delegaţiilor tradiţionale de pe toate meridianele, buletin care va fi „distribuit” on-line, tuturor participanţilor care îşi doresc acest lucru (e-mail), buletinul va cuprinde periodic informaţii despre comunităţile româneşti din lume şi de asemenea ştiri selecţionate, de profil, din România.

Congresul va deveni, astfel, o instituţie vie, necesară cunoaşterii, acoperirii lacunelor şi mai ales promovării sănătoase a relaţiilor dintre toţi românii, stabilind strategia şi acţiunile practice, oferindu-le sprijin moral, civic, juridic în viaţa lor cotidiană.

Stimaţi oficiali de astăzi ai Alba Iuliei, faceţi ca numele nostru să se regăsească în istoria contemporană lângă tâmpla înaintaşilor de la 1918, ca deziderat al continuării Marii Unirii.

Este şi uşor dar şi greu să vă dedicaţi acestei împrejurări.

Timpul ne este prielnic.

Viaţa de mâine a românilor ne aşteaptă şi ne va preţui.

Numai cu voia lui Dumnezeu facem paşi spre această biruinţă.

                        Alba Iulia, 30.12.2010