România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Declaraţia

Congresului Spiritualităţii Româneşti privind Republica Moldova

 

Cel de-al XIV - a Congres al Spiritualităţii Româneşti întrunit la Alba Iulia , capitala spirituală a românilor de pretutindeni, îşi exprimă încă o dată poziţia faţă de necesitatea recunoaşterii şi menţinerii spaţiului unic de formare a naţiunii române împotriva tuturor vicisitudinilor suferite în decursul istoriei noastre ca şi a încercărilor de falsificare a adevărului istoric de către cei interesaţi în dezbinarea prin intrigă a românilor.

Faţă de situaţia actuală, Congresul îşi exprimă, cu fermitate, convingerea necesităţii apărării valorilor fundamentale ale românităţii, valori care nu sunt negociabile, cu nimeni şi nicicând, valori existente în toate comunităţile româneşti răspândite prin voia destinului în ţările lumii. Un loc aparte îl ocupă românii din Republica Moldova, unde o minoritate de cea. 20%, bine susţinută de conaţionalii lor din ţara de origine, dar şi de colaboraţionişti băştinaşi care îşi renegă originea strămoşească, încearcă să pună sub sechestru această a două ţară românească.

Afirmaţiile de mai sus, din nefericire sunt confirmate de rezultatele alegerilor generale din 28 noiembrie 2010. Este evidentă manipularea perversă care a derutat o populaţie deja captivă a unei ideologii retardate.

Este evidentă subminarea conştiinţei naţionale de către forţele antiromâneşti care exploatează perfid dificultăţile unei restructurării necesare, dar şi erorile politice ale actualei guvernări de la Chişinău.

În aceste condiţii Congresul Spiritualităţii Românilor împreună cu Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni îşi va intensifica relaţiile şi contactele cu toate forţele democratice şi proromâneşti din Basarabia şi va executa o continuă presiune pozitivă obiectivă asupra instituţiilor abilitate ale României în scopul elaborării şi aplicării unei strategii coerente pentru Basarabia.

Congresul Spiritualităţii Românilor atenţionează totodată că anul 2012 trebuie să fie precedat de acţiuni politico-diplomatice active, concrete şi persuasive pentru a evidenţia nedreptatea celor 200 de ani de la raptul din 1812, indiferent de statutul teritoriilor româneşti înstrăinate din moşia strămoşească a românilor, trebuie recuperat adevărul istoric şi redat generaţiilor prezente şi viitoare. Românitatea trăitoare la est de Prut merită acest act, iar Congresul Spiritualităţii Românilor prin Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni se obligă să îl producă.

Alba Iulia, 30.12.2010