România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

RĂZBOIENI CETATE;

 pagini de istorie locală; august-septembrie 1944

   

Fiecare localitate şi comunitate locală îşi au propria lor istorie, mai veche sau mai nouă. Cu cât evenimentele se desfăşoară mai aproape de zilele noastre, cu atât mărturiile, fie de arhivă, fie ale martorilor oculari, sunt mai numeroase. Pornind de la astfel de izvoare istorice de arhivă, dar şi din relatările unor contemporani, am refăcut episoade din istoria satului Războieni Cetate desfăşurate în lunile care au urmat imediat după ieşirea României din războiul antisovietic (23 august, 1944) şi participarea la campania pentru înfrângerea Germaniei naziste. Evenimente locale pline de dramatism se desfăşoară rapid în lunile august, septembrie şi octombrie 1944.

Fiind nod de cale ferată, satul Războieni Cetate avea o importanţă strategică deosebită pe întreaga linie a frontului dintre Tg.Mureş şi Alba Iulia, astfel că, pe lângă evenimentele desfăşurate în localitate, un impact deosebit îl au evenimentele militare, mai ales cele desfăşurate în lunile septembrie-octombrie în bătăliile duse de armata română cu inamicul germano-horthyst în zona Turda-Luduş-Iernut-Oarba de Mureş.

Primul episod se desfăşoară în gara Războieni, în 24 august, când muncitorii ceferişti împreună cu localnici reuşesc să dezarmeze un grup de soldaţi germani care însoţeau un tren militar. Aceştia sunt făcuţi prizonieri şi trenul capturat. Răspunsul armatei germane nu s-a lăsat prea mult aşteptat. Documentele de arhivă 1 prezintă efectele bombardamentului din 1 sept.1944 - ora 14.30, un atac efectuat în valuri succesive, în trei rânduri, au fost aruncate 33 de bombe, aproximativ 50 de kg, din care şase nu au explodat. Au fost distruse 35 de vagoane, liniile telefonice, oficiul P.T.T., magazia staţiei a fost distrusă complet. Pagubele au fost mai mari în partea de răsărit a staţiei.

Acest eveniment este relatat astfel de martorul ocular Crişan Augustin, în vârstă de 80 de ani. „Eram copil şi mă întorceam împreună cu tata de la târg din Ocna Mureş. Era o zi de vineri, frumoasă, cu cerul senin. Am auzit zgomotul avioanelor germane de luptă care se apropiau venind dinspre Mediaş. Le-am văzut cum au coborât şi s-au rotit de mai multe ori deasupra gării. Am auzit mai multe explozii şi apoi am văzut un nor de fum, o parte a clădirilor ardeau. Ştiu că au fost şi mulţi morţi, oameni care se aflau întâmplător în gară.2

Evidenţa victimelor cu ocazia bombardării gării Războieni consemnează un număr de 42 de persoane, din care 31 morţi şi 11 răniţi, 2 răniţi uşor şi 11 grav. Din 31 de morţi, 6 au fost duşi în localităţile de domiciliu şi 25 înmormântaţi într-o groapă comună în cimitirul parohial „din deal”.

Au fost identificate 17 cadavre, iar opt au rămas neidentificate, fiind mutilate complet.

Pe lângă persoane civile, între victime au fost şi opt soldaţi români. Prezentăm mai jos numele acestora:

1. Moldovan Dumitru, 17 ani – copil de trupă în regimentul 30 Dorobanţi. Avea domiciliul în comuna Frata, jud. Cluj

2. Paţa Traian, 30 de ani – soldat în compania poduri-Vidrasău

3. Oltean Traian, 41 de ani – soldat din Pecica, jud. Arad

4. Naja Ironim, 46 de ani – soldat din localitatea Curpeni, jud. Hunedoara

5. Boancă Grigorie, 46 de ani – soldat în Compania 2, pază Simeria

6. Vâtă Florea, 22 de ani – soldat din Turnu Măgurele, jud. Teleorman

7. Neagu Gheorghe, 25 de ani - soldat din Satu Nou, jud. Ismail

8. Todea Petru, 26 de ani – sergent Compania 2 pază Simeria

 

Dintre persoanele civile, două au fost din Războieni, Vasi Reghina în vârstă de 42 de ani şi Bârsan Rozalia, în vârstă de 20 de ani. Acestea au fost înmormântate în groapa comună.3 În 10 septembrie a fost ucis de soldaţii unguri Negrea Naum, agricultor, în vârstă de 66 de ani, iar în 12 septembrie soţii Avram Heler (49 de ani) şi Agaftia Heler (43 de ani) au avut aceeaşi soartă. Această familie era originară din comuna Vidra şi s-au stabilit în Războieni Cetate în anul 1937; după cum rezultă din arhiva şcolii au avut doi copii, Romul şi Minerva, care au învăţat foarte bine.4 Avram Heler şi soţia sa locuiau „la hotar” şi au fost ucişi în timp ce se aflau „la câmp”. Au fost înmormântaţi „în gradina casei lor de la hotar”.5 O victimă colaterală a războiului a fost minorul de 11 ani Oprişca Ovidiu care în 28 noiembrie 1944 a fost ucis de un proiectil de tun neexplodat pe care l-a găsit pe câmp.6

Pe lângă pierderile de vieţi, evenimentele din august-octombrie 1944 au cauzat şi importante pierderi materiale. Cel mai mult au avut de suferit clădirile bisericii ortodoxe, casei parohiale şi şcolii din localitate. Asupra bisericii s-a tras din Dealul Viilor, urmele gloanţelor rămânând mai mulţi ani în tencuiala de pe turla bisericii, după mărturia doamnei Nemeş Irina, în vârstă de 87 de ani, domiciliată actualmente în Bucureşti. Documentele de arhivă consemnează pagubele materiale înregistrate în urma bombardamentelor. Să fac un tablou despre tot ceea ce am pierdut n-aş fi în stare. Valoarea pierderilor este de peste un milion” – după cum mărturiseşte preotul Vasile Maximinian.7 Casa mi-a fost jefuită de soldaţi, mai întâi au intrat în casa parohială ungurii care au forţat uşile şi au prădat şi apoi armata rusă şi română şi după ei ce-a mai rămas au cărat haimanalele din comună.8 Biserica a pierdut trei covoare de lână, şase feţe de masă, un potir, unsprezece ferestre au fost distruse.9 Biserica nu a contribuit cu nimic la aprovizionarea armatei sovietice. Comuna a contribuit cu treizeci vite mari, 120 de oi şi cereale. Multe au fost luate fără nici un bon, cu forţa.10

Pagube importante s-au înregistrat şi la clădirea şcolii. În procesul verbal din 20 noiembrie 1944, al şedinţei comitetului şcolar prezidat de directorul Alexandru Burghelea se apreciază un total de 1 241 000 lei valoarea pagubelor materiale. Din cauza bombardamentelor germane s-a distrus acoperişul şcolii pe o suprafaţă de 150 m pătraţi. S-au spart 58 ochiuri de geam. O parte din pagube în interiorul clădirii au fost pricinuite de ambulanţa Diviziei a 7-a Infanterie care a ocupat localul şcolii. Au fost folosite pentru foc o parte din mobilierul şcolii, cărţile din bibliotecă şi o parte din arhiva şcolii.11

Luptele care au avut loc în toamna anului 1944 în apropierea localităţii Războieni, în special cele din zona  Luduş-Iernut-Oarba de Mureş au demonstrat eroismul armatei române, sacrificiile acesteia în eliberarea pământului românesc de sub ocupaţia străină. Au fost în fond sacrificiile făcute pentru eliberarea Ardealului de Nord, vremelnic ocupat de Ungaria horthystă. O parte din eroii căzuţi în aceste crâncene bătălii se odihnesc în „cimitirul eroilor” din Războieni.

Într-un document aflat în arhiva parohiei, preotul Vasile Maximinian menţionează faptul că „a luat parte mult popor şi armată cu ocazia sfinţirii cimitirului eroilor, cu acest prilej am ţinut o vorbire ocazională”.12

Datorăm doamnei Ciungan Ileana din Războieni Cetate o listă cu toate persoanele decedate înmormântate în Cimitirul eroilor. Datele sunt după notările din acea perioadă. Prin acest articol publicăm pentru prima dată această listă. Ea cuprinde 72 de „eroi români din războiul 1944-1945 înhumaţi în cimitirul ortodox din satul nostru. Dintre aceştia 59 sunt cunoscuţi, iar 13 sunt necunoscuţi. În acelaşi cimitir a fost înmormântat un soldat rus necunoscut şi unul german, Moser Arthur, despre care se afirmă că ar fi fost spion german.

În continuare facem cunoscută lista soldaţilor români, eroi înmormântaţi în cimitirul ortodox din Războieni Cetate.

 

Nr.

crt. Gradul               Numele şi prenumele      Unitatea                                 Data decedării   Ctg.        Obs.

1.   Cap.                  Călugăru Ştefan             Comp.92 V.M.                       9.X.1944                         

2.   Sold.                 Berigan Dumitru            Comp.92 V.M.                       3.X.1944                         

3.   Sold.                 Străinu Dumitru              Comp.92 V.M.                       30.IX.1944                      

4.   Sold.                 Matica Nicolae              Reg.35 Art.                            28.IX.1944        1937       Jud.Sibiu

5.   Elev Serg. maj.  Bălu Constantin              Comp.92 V.M.                       26.IX.1944                      

6.   Sold.                 Dragu Ioan                    Reg.90 V.M.                          24.IX.1944                      

7.   Sold.                 Boescu Ilie                    Reg.92 V.M.                          23.IX.1944                      

8.   Sold.                 Mircescu Ioan                Reg.14 Dorobanţi                    23.IX.1944                       Roman

9.   Subof. TR         Mărculescu Ioan            Comp.92 V.M.                       1.X.1944                          Reînhumat

10. Serg.                 Tivig N. Ioan                 Comp.90 V.M.                       1.X.1944                          Tismana

11. Cap.                  Strungaru Ioan               Comp.90 V.M.                       1.X.1944                         

12. Serg.                 Trăilă Constantin            Comp.92 V.M.                       3.X.1944                         

13. Frt.                   Stoian Gheorghe             Comp.18 Transmisiuni munte   3.X.1944           1941       Bobeşti

14. Serg.                 Bulgaru Ioan                  Comp.12 A.A.                        4.X.1944                         

15. Sold.                 Puti Iacob                      Div.18 V.M.                           4.X.1944                         

16. Frt.                   Jega Alexandru              Comp.18 Transmisiuni munte   4.X.1944                          Strehaia

17. Sold.                 Dumbrăvean I.                Comp.18 V.M.                       8.X.1944                         

18. Sold.                 Dudău Gheorghe            Comp.92 V.M.                       9.X.1944                         

19. Serg.                 Chisăliţă Constantin        Reg.37 Infant.                        9.X.1944                         

20. Serg.                 Agrigoroaiei Frenţ          Reg.14 Dorobanţi                    9.X.1944                         

21. Sold.                 Strungaru Dumitru          Reg.14 Dorobanţi                    9.X.1944                         

22. Sold.                 Linguraru Simion            Comp.92 V.M.                       8.X.1944                         

23. Sold.                 Costei Toma                  Reg.35 Artil.                           8.X.1944                         

24. Serg.                 Truşcă Constantin          Reg.19 Inf.                             8.X.1944                         

25. Sold.                 Pascal Toader                Reg.16 Dorobanţi                    8.X.1944                         

26. Sold.                 Diaconu Gheorghe         Reg.14 Comp.3                       8.X.1944                         

27. Serg.                 Zancu Constantin           Reg.16 Dorobanţi                    8.X.1944           1941      

28. Sold.                 Argher Ilie                     Reg.14 Comp.3                       6.X.1944                         

29. Sold.                 Hrîţcu Ioan                    Reg.37 Inf. Comp.4                5.X.1944                         

30. Serg.                 Bălănică Teodor             Bat.4 Artilerie                         6.X.1944           1942      

31. Sold.                 Şerban Manoilă              Reg.82 Infant.                        5.X.1944           1931       Fărău

32. Sold.                 Dod Gheorghe               Bat.27 Pionieri                        3.X.1944           1935      

33. Locot.               Bojan Andrei                 Bat.27 Pionieri                        3.X.1944               Reînhumat Cojocna

34. Sold.                 Badea Păun                   Reg.92 V.M.                          24.IX.1944        1943      

35. Sold.                 Brumă Vasile                 Reg.16 Comp.1                       25.IX.1944                      

36. Sold.                 Livădaru Toader            Reg.16 Comp.1                       25.IX.1944        1931      

37. Cap.                  Moraru Ioan                  Reg.16 Comp.1                       25.IX.1944                      

38. Serg.                 Abagiu Cristea               Reg.4 Artilerie                        24.IX.1944        1942      

39. Frt.                   Şular Savu                     Reg.16                                   22.IX.1944                      

40. Sold.                 Acatrinei Ştefan             Reg.16 Comp.6                       22.IX.1944                      

41. Sold.                 Robu Dumitru                Comp.6 Poliţie                        22.IX.1944        1930      

42. Sold.                 Ionescu Aurel                Reg.14 Dorobanţi, Comp.4      23.IX.1944                      

43. Sblt.                  Cloşca Gheorghe            Reg.16 Comp.5                       22.IX.1944                      

44. Sblt.                  Bârsan Gheorghe           Reg.27 Pionieri                       26.IX.1944                      

45. Sold.                 Clipa Traian                   Reg.16 Comp.2                       26.IX.1944                      

46. Sold.                 Boia Petru                     Reg.16 Comp.4                       6.X.1944                         

47. Sold.                 Ursu Toader                  Reg.37 Infant.                        28.IX.1944                      

48. Sold.                 Nistorescu Constantin     Reg.16 Comp.4                       29.IX.1944                      

49. Sold.                 Silaci Ioan                      Reg.16 Comp.6                       30.IX.1944                      

50. Sold.                 Drăghici Neculai            Reg.91 Infant.                        2.X.1944                         

51. Sold.                 Doroftei Aurel               Reg.37 Infant.                        2.X.1944                         

52. Sold.                 Cornean Mircea             Reg.16 Comp.2                       3.X.1944                         

53. Cap.                  Nicolcioiu Andrei           Reg.35 Art.                            3.X.1944           1936       Deva

54. Sold.                 Macovei Gheorghe         Reg.16 Dorobanţi                    3.X.1944                         

55. Cap.                  Florea Gheorghe            Reg.16 Comp.5                       3.X.1944           1943      

56. Sold.                 Călugăru Gheorghe        Reg.37 Infant.                        3.X.1944                         

57. Sold.                 Miron Aurel                   Reg.16 Comp.6                       6.X.1944                         

58. Sold.                 Plotogea Alexandru        Div.18 V.M.                           7.X.1944                         

59. Sold.                 Lascu Gheorghe             Div.18 V.M.                           8.X.1944                         

60.                          5 eroi necunoscuţi          Div.18 V.M.                           2.X.1944                         

61.                          4 eroi necunoscuţi          Comp.92 V.M.                       9.X.1944                         

62.                          3 eroi necunoscuţi          Reg.16 Dorobanţi                    8.X.1944                         

63                           Sergent necunoscut        Div.18 V.M.                           2.X.1944                         

 

      Dintre cei 72 eroi, 26 au decedat între 22-30 septembrie şi 46 între 1-8 octombrie. Ei provin din unităţi militare diferite şi arme diferite: Vânători de Munte, Transmisiuni, Infanterie, Artilerie etc. Cei mai mulţi dintre acesti eroi au murit în timpul luptelor din zona Luduş-Cheţani, jud. Mureş. În urma acestor lupte, oraşul Luduş a fost eliberat în ziua de 9 octombrie 1944. Menţionăm că în cursul unui atac dat la 22 septembrie 1944 de Batalionul 28 Vânători de Munte din Divizia 18 Munte, pentru cota 432 „ La Simaş ”, nu departe de Cheţani, a fost grav rănit şi Paul Mihu Sadoveanu, fiul scriitorului Mihail Sadoveanu. Ulterior, el a decedat în spitalul din Alba Iulia.13

     În anul 1991, în cimitirul din Războieni s-a ridicat în cinstea eroilor un frumos monument, unde an de an, cu prilejul Zilei Eroilor sunt prezenţi locuitori ai satului, reprezentanţi ai Primăriei Ocna Mureş, bisericii

şi şcolii din localitate. Pentru câteva clipe, bătăile inimilor celor prezenţi la aceste ceremonii însoţesc soldaţii români care sfidând ploaia de gloanţe şi obuze, stăpâniţi de un singur gând, şi-au îndeplinit datoria faţă de ţară şi neam. Acesta este mesajul eroilor transmis peste ani celor care au datoria sacră de a salva identitatea românească într-un secol tot mai mult prins în chingile globalizării.

 

        Prof. Pantilimon POPOVICI

 

BIBLIOGRAFIE

1 Arhivele Judeţului Alba, Fond Primăria Comunei Războieni, Dosar 19, Doc.1358 din 3 sept.1944

2 Informaţie verbală de la Crişan Augustin în vârstă de 80 de ani, locuitor în Războieni Cetate

3 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Războieni. „Protocol al morţilor, 1944-1979", pag.3

4 Arhiva Şcolii Războieni: Matricole şcolare, 1937-1939

5 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Războieni, „Protocol al morţilor”, pag.3

6 Idem pag.2

7 Idem, an 1944, doc.66

8 Idem

9 Idem, an 1944, doc.72

10 Idem, an 1944, doc.66

11 Arhiva Şcolii Războieni. Registru de procese verbale, noiembrie 1944-ianuarie 1949

12 Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Războieni, anul 1945, doc.22

13 Ploeşteanu, Gr., Suciu, V., Lădariu, L.; Epopeea de pe Mureş, Biblioteca de istorie, Revista Vatra, Tg.Mureş, 1984, pag.185