România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi”Ediţia a XV-a – iulie 2011

 

În acest an Tabăra de Cultură şi Civilizaţie „Acasă la noi” a ajuns la a XV-a ediţie. Această acţiune cultural-educativă reprezintă pentru susţinătorii programului şi mai ales pentru participanţii români de peste graniţe, un prilej de satisfacţie şi de mare emoţie românească. Cu această ocazie, tinerii români din teritoriile aflate în prezent în afara graniţelor României, au posibilitatea să se bucure de activităţile iniţiate şi organizate de unele despărţăminte ale ASTREI din ţară, împreună cu organizatorii din localităţile-gazdă.

Pentru mulţi dintre participanţi, taberele organizate în diferite zone şi oraşe ale României, au constituit şi constituie o ocazie unică de a se bucura de frumuseţile naturale precum şi de valorile spirituale ale Ţării Mamă, pe care deşi o simt aproape, vorbindu-i graiul, nu au avut prilejul să o cunoască mai îndeaproape.

Tinerii români se bucură de toată grija organizatorilor, preocupaţi să le îmbogăţească cunoştinţele de istorie, geografie, cultură şi civilizaţie românească, să-i sprijine în perfecţionarea limbii române, în cunoaşterea vie, prin itinerarii culturale specifice, a istoriei şi a spaţiului în care acestea s-au desfăşurat.

Ca şi în ediţiile precedente, această acţiune deosebit de importantă a fost organizată de prof. Areta Moşu, preşedinta Despărţământului ASTRA „M. Kogălniceanu” Iaşi,  care este şi va rămâne o personalitate remarcabilă a ASTREI din perioada contemporană.

La reuşita acestei acţiuni a ASTREI o contribuţie importantă, a avut-o prof. univ. Iulian Pruteanu-Isăcescu, prof. Cătălin Mihai Ştefan, prof. Elena Buruiană, prof. Nicole Vasilcovschi, prof. Cătălin Zurba, prof. V. Ţuţurman din Iaşi etc.

În acest an, prin grija reprezentanţilor instituţiilor organizatoare, s-au asigurat mijloacele financiare necesare desfăşurării acestor activităţi în opt localităţi din România: Alba Iulia, Bisoca (Buzău), Botoşani, Năsăud, Piatra Neamţ, Ploieşti, Săcele-Braşov şi Suceava.

Majoritatea tinerilor români care au participat în acest an la Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi” au fost din R. Moldova (B asarabia) la care s-au adăugat tineri din Ucraina şi Serbia.

La Piatra Neamţ au participat tineri elevi şi studenţi de la Chişinău , Ştefan Vodă şi Criuleni, iar din Ucraina, de la Ismail-Odesa , susţinător fiind Consiliul Jud. Neamţ, preşedinte Vasile Pruteanu – Reprezentanţii Despărţământului „Mihai Eminescu” din Străşeni (R. Moldova) împreună cu grupul Uniunii românilor din Serbia „Dunărea” – Zăicear au fost oaspeţii Consiliului Judeţean Prahova – preşedinte, Mircea Cosma. Primăria Municipiului Botoşani, primar Cătălin Mugurel Fluture, care au asigurat desfăşurarea acestei acţiuni pentru membrii Despărţământului Astra „Petre Ştefănucă” – Ialoveni conduşi de prof.  Tatiana Ungureanu şi Ana Macari.

Tinerii Despărţământului Astra „Iulia Haşdeu” din Cahul condus de mult timp, de prof. Doina Focşa au fost oaspeţii Fundaţiei pentru copii „Sfântul Sava” Buzău, preot Mihail Milea şi ai Şcolii de Arte şi Meserii „Gheorghe Munteanu Mungoci” din Bişoca – Buzău, director prof. Viorel Şerbănescu – Consiliul jud. Suceava, preşedinte Gheorghe Fluture împreună cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Suceava, director prof. Ionel Dumistrăcel, au organizat şi susţinut în acest an, desfăşurarea Taberei pentru tineri ai Despărţământului „Ioan Sârbu” din Criuleni (R. Moldova) conduşi de preşedinta Lidia Frumosu, precum şi tineri ai Cercului Astra „Principesa Natalia Dadiani” din Chişinău conduşi de prof. Angela Prisăcaru şi prof. Vasile Gâtlan – Despărţământul Central Năsăud, Consiliul jud. Bistriţa Nasăud, Primăria Năsăud, Primăria Bistriţa, fam. Tania şi Radu Marţian – Blacteea Năsăud, au asigurat mijloacele financiare şi materiale desfăşurării în bune condiţii a acestei acţiuni, pentru tinerii membri ai Despărţământului „Astra” „Alexandru Boldur” din Anenii Noi, preşedinte prof. Octavian Zelinski, precum şi a grupului de tineri din Skopje – Macedonia.

Grupul tinerilor astrişti ai Despărţământului „Ştefan cel Mare” din localitatea Ştefan cel Mare condus de prof. Ana Mihailevski, au fost oaspeţii localităţii Săcele.

Acţiunea a fost organizată şi susţinută de către Consiliul jud. Braşov, preşedinte Aristotel Câncescu, Primăria Săcele, Despărţământul Astra „Fraţii Popeea” Săcele, preşedinte prof. Liviu Dârjan şi Şc. Electroprecizia S.A. Săcele.

Membri ai cercului Astra „B.P. Haşdeu” din cadrul Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” Cahul, conduşi de prof. univ. dr. Axentii Victor (decanul facultăţii de filologie) şi de prof. univ. Barbă Maria, împreună cu tinerii din cadrul Cercului Astra „Aurel David” localitatea Bardar raionul Ialoveni condus de prof. Vera Iovu au fost oaspeţii meleagurilor Albei.

Consiliul jud. Alba, prin preşedintele Ion Dumitrel, la fel, ca şi în anii anteriori, a fost principalul susţinător al desfăşurării Taberei de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi” în judeţul Alba.

Această acţiune a fost susţinută şi de către Despărţământul Astra „Eugen Hulea” preşedinte prof. Oliviu Iacob şi Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” preşedinte prof. Ioan Pleşa.

În acest an, majoritatea timpului, oaspeţii au beneficiat de frumuseţile naturale şi de locurile istorice ale Apusenilor fiind cazaţi la Arieşeni. Cu această ocazie, a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii Astrei „Eugen Hulea” Alba Iulia pe temele „Grai şi limbă românească” şi „Romanul romanului românesc” prezentate de prof. Oliviu Iacob şi prof. Ieronim Munteanu.

În această perioadă, participanţii la această tabără, conduşi de prof. I. Bâscă şi Radu Neag, au efectuat excursii documentare la Gheţarul Scărişoara , Cascada Pişoaia, Dealul cu Melci etc.. La Casa Memorială Avram Iancu, prezentarea şi evocarea Craiului Munţilor a fost susţinută cu multă dăruire de moţul - prof. Ionel Gomboş.

În localitatea Vidra, custodele Geta Pocan a prezentat „Expoziţia etnografică Vidra”.

Tabăra de la Arieşeni s-a încheiat cu un spectacol special, regizat de Mihaela Lunca şi cu „focul” obişnuit de tabără.

În dimineaţa zilei de 12 iulie, oaspeţii au fost primiţi de către preşedintele Consiliului jud. Alba – ing. Ion Dumitrel în Sala Mihai Viteazul. După cuvântările de rigoare, oaspeţii au prezentat un plăcut spectacol de cântece şi poezie.

În încheiere, gazdele au donat cărţi, reviste şi articole de artizanat, în amintirea întâlnirii şi a acţiunii realizate. La fel au procedat şi oaspeţii noştri, prin obiectele oferite preşedintelui C.J. Alba, Ion Dumitrel, prof. Oliviu Iacob, ec. Ioan Străjan, reprezentând simbolurile credinţei şi ale spiritualităţii neamului românesc – Isus Cristos şi Mihai Eminescu.

În aceeaşi zi, s-a vizitat Casa memorială „Lucian Blaga”, mormântul şi statuia marelui filosof român, de la Lancrăm.

Despărţământul Astra „Eugen Hulea” din Alba Iulia condus de preşedintele prof. Oliviu Iacob şi prof. Gligor Udrea, preşedinte executiv, au organizat o vizită a fraţilor de peste Prut la Liceul de Muzică şi Arte Plastice din localitate, unde s-a prezentat un recital de muzică clasică susţinut de prof. Ovidiu Pârjol şi absolvenţii clasei a XII-a de muzică, violoncelistul Adrian  Precup şi Andrei Manciu la chitară clasică, multipli laureaţi ai olimpiadelor naţionale de specialitate.

În continuare s-a vizitat Mănăstirea Râmeţ,  monument istoric important din sec. XIII, unde au fost primiţi de stareţa Ierusalima Ghibu.

În ziua de 13.07 grupul de la Universitatea „B.P. Haşdeu” format în majoritate de profesori universitari şi studenţi, au fost prezenţi la Universitatea “1 Decembrie1918” Alba Iulia unde au fost primiţi de rectorul Achim Moise, prorectorul Ioan Ileană şi prof. univ. dr. Diana Câmpan. Cu această ocazie s-au pus bazele unor relaţii între cele două universităţi.

În continuare istoricul prof. dr. Gheorghe Anghel împreună cu prof. Ilie Furduiu au prezentat oaspeţilor, obiectivele istorice mai importante ale oraşului: Muzeul Naţional al Unirii, Sala Unirii, Catedrala Ortodoxă, Cetatea Alba Iulia etc.

Încheierea acestei Tabere de cultură şi civilizaţie „Acasă la noi”, a fost organizată de Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, cu ajutorul fam. prof. Veta şi Nicu Mărginan chiar – “Acasă la Noi ” – în grădina acestora din „Lipovenii Bălgradului” cu produsele „casei”. Cu această ocazie poetul Ion Mărgineanu a oferit cărţi oaspeţilor, la care s-au adăugat cele oferite de ec. Ion Străjan, inclusiv revista fundaţiei „Dacoromania”.

Întâlnirea neprotocolară, desfăşurată chiar „acasă între noi” a constituit şi bazele unei prietenii de suflet cu fraţii noştri de peste Prut, subliniate şi de prof. univ. dr. Victor şi Ioana Axentii, prof. univ. Maria Barbă, Bălţatu Ludmila, Chiosa Valentina, Mocanu Anastasia, Gârneţ Margareta, Dalidovici Evadochia şi Piscunov Nicolae.

Astfel de acţiuni de apropiere şi cunoaştere reciprocă între oameni, constituie un moment în plus pentru promovarea şi consolidarea binelui în faţa răutăţilor contemporane de neacceptat, la acest început a mileniului trei.

Desfăşurarea acestei acţiuni în fiecare an în perioada de vacanţă a tinerilor români din afara graniţelor privind Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească „Acasă la noi” la care se adaugă şi alte acţiuni importante printre care:

- Congresul spiritualităţii româneşti – de la Alba Iulia ;

- Congresul tinerilor basarabeni din România (elevi şi studenţi care studiază în România);

- Deniile eminesciene, manifestare omagială anuală a românilor de pretutindeni;

- Dezvelirea unor plăci comemorative şi a bustului poetului basarabean Grigore Vieru;

- Deschiderea la Chişinău a Bibliotecii „Alba Iulia”, s-au realizat şi se vor realiza datorită atenţiei şi preocupărilor conducerii Consiliului Judeţean Alba, preşedinte ing. Ion Dumitrel, şi a Consiliului municipal Alba Iulia, preşedinte ing. Mircea Hava, exemplu de luat şi de către celelalte consilii orăşeneşti, municipale şi judeţene din ţară care n-au înţeles până în prezent importanţa acestor acţiuni.

De la Grupul de elevi de la Bardar R. Ialoveni am primit următoarea scrisoare:

“Stimate gazde,

Graţie Asociaţiunii Astra, care în acest an marchează 150 de ani de la înfiinţare, reprezentanţii săi fiind prezenţi la Bardar , raionul Ialoveni, în data de 15 aprilie 2011, au invitat tinerii elevi de la L.T. “Aurel David” de a participa la Tabăra de Cultură şi Civilizaţie Românească “Acasă la noi” organizată pe meleagurile Albei.

Astfel în ziua de 7 iulie, un grup de elevi conduşi de prof. Vera Iovu au pornit spre România.

Emoţii puternice, curiozitate, gânduri... toate şi-au găsit locul în mintea şi sufletul fiecăruia, am avut parte de un drum lung şi chiar obositor pe canicula verii, dar mare ne-a fost bucuria când am fost primiţi cu atâta căldură şi cu braţele deschise, într-o ţară pe care istoria ne-a făcut-o străină.

Am cunoscut oameni extraordinari, care ne-au creat o atmosferă familiară, ca “acasă la noi” iar ospitalitatea lor ne-a emoţionat.

Am avut minunata şansă să cunoaştem din frumuseţile României necunoscute de noi, am rămas uimiţi de frumuseţile naturale ale Munţiloir Apuseni şi ale locurilor istorice vizitate în judeţul Alba.

Priveliştile au fost unice de parcă îţi tăiau respiraţia.

Totul a fost pefect, am simţit căldura munţilor, a brazilor, a locurilor pitoreşti şi a oamenilor cu care am discutat.

În aceste câteva zile petrecute în România, am conştientizat că durerea noastră a basarabenilor, este de fapt durerea întregului neam românesc, aşa cum ne-a relatat şi prof. Ionel Gomboş, care ne-a vorbit cu durere în suflet la casa Muzeu “Avram Iancu”.

Mulţumim celor care ne-a oferit şansa să cunoaştem ţara sub aspect geografic, istoric, lingvistic şi cultural.

Mulţumim în special d-nei Areta Moşu - preşedinta Despărţământului Astra M. Kogălniceanu, domnului preşedinte al C.J. Alba, Ion Dumitrel, domnului consilier judeţean prof. Ioan Bâscă, precum şi celorlanţi susţinători, pentru bunătatea şi grija care ne-a purtat-o şi nu în ultimul rând administraţiei locale Bardar, pentru sprijinul financiar acordat.

Această vacanţă a fost pentru noi o experienţă minunată, de unde am cules doar exemple şi gânduri frumoase.

Sperăm să mai revenim la Alba Iulia , în capitala de suflet a tuturor românilor, acolo unde am căpătat visul de a cugeta şi simţi româneşte.

Grupul de elevi de la Bardar , R. Ialoveni - R. Moldova”

Rândurile primite recent de la prof. univ. dr. Ioana Axentii – Universitatea „Haşdeu” din Cahul şi redate în continuare sunt edificatoare şi invită la reflecţii.

„D-le Străjan

Am primit cu multă bucurie mesajul dvs. pentru care vă mulţumim în mod deosebit. Să ştiţi că după ce am revenit acasă, încă mult timp, a mai dăinuit şi mai dăinuie în inimile noastre, clipele de neuitat petrecute la Alba Iulia şi la Arieşeni. Acele clipe sentimentale petrecute de noi la Consiliul Judeţean Alba Iulia în sala „Mihai Viteazul”,  grija părintească care ne-aţi purtat-o în acele zile, nu vor fi uitate niciodată.

Aceasta a fost o mărturie vie a tot ce am ştiut noi despre dvs., ardelenii, doar din cărţi, faptul că aveţi o grijă deosebită de noi basarabenii. Să ştiţi că acum ne simţim şi mai în siguranţă, ştiind că cineva de dincolo de Prut este alături de noi permanent.

Vă mulţumim foarte mult!

Cu consideraţie şi adânci mulţumiri către dvs. şi toţi cei care au avut grijă de noi,

Fam. Ioan a şi Victor Axentii”

 

Ec. Ioan STRĂJAN