România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Arhivele din Alba Iulia la 60 de ani de existenţă

 

 Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale este o instituţie publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care în baza Legii 16/1996 administrează Fondul Arhivistic Naţional pe teritoriul judeţului Alba, asigurând accesul publicului la informaţia documentară de interes ştiinţific şi practic, având şi atribuţii de îndrumare şi control la toţi creatorii şi deţinătorii de arhive de pe raza judeţului.

Între anii 1951-1954, apar pe scena instituţională românească, Filialele Alba Iulia, Blaj şi Aiud, subordonate Serviciilor Regionale ale Arhivelor Statului Hunedoara, Braşov respectiv Cluj. În 1969, ca urmare a reformei administrativ teritoriale din anul anterior, ia naştere Filiala Judeţeană Alba a Arhivelor Statului. După mai multe modificări ale titulaturii, instituţia funcţionează din anul 2009 sub denumirea de Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale şi adăposteşte 1713 fonduri şi colecţii, care însumează 8500 metri liniari de arhivă, din perioada 1455-2005, precum şi o bibliotecă documentară formată din peste 21000 de volume, inclusiv cărţi de patrimoniu, între acestea existând şi două incunabule.

Fondurile deţinute de Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale sunt formate din documente create de instituţii ale administraţiei de stat, ecleziastice, şcolare, judecătoreşti, poliţieneşti, bancare, de societăţi private şi persoane fizice, precum şi de partidele politice, inclusiv de Partidul Comunist Român. Printre cele mai importante fonduri, atât ca metraj, dar mai ales ca valoare a informaţiilor, le amintim doar pe următoarele:

Mitropolia Greco-Catolică Română de Alba Iulia şi Făgăraş, 513 m .l., anii extremi 1701-1948, este formată din mai multe părţi structurale, fiind unul dintre cele mai solicitate fonduri de către cercetători la sala de studiu.

Prefectura Judeţului Alba, 217 m .l., anii extremi 1710-1950, este cel mai complex fond din punctul de vedere al informaţiilor oferite despre evenimentele istorice majore, cum ar fi revolta lui Horea, Cloşca şi Crişan, revoluţia de la 1848, Marea Unire de la 1918, precum şi perioada celor două conflagraţii mondiale.

Colecţia de bancnote şi monede numără 182 de piese ce provin din 13 ţări, cea mai veche bancnotă fiind emisă în Austria în anul 1863, toţi aceşti bani circulând sub diferite forme în spaţiul Transilvaniei de-a lungul secolelor  XIX – XX. Este cea mai mare colecţie de acest fel deţinută de Arhivele Naţionale. Valoarea colecţiei este în primul rând una istorică, dar şi artistică. O parte dintre bancnotele româneşti beneficiază de o grafică de excepţie, pe ele fiind reproduse operele unor artişti celebri, printre care îl amintim pe Nicolae Grigorescu.

Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale asigură valorificarea documentelor din depozitele proprii, prin eliberarea de certificate, copii şi extrase după acte de stare civilă, şcolarizare, juridice şi drepturi patrimoniale, precum şi după documente care atestă vechimea în muncă şi refugiul în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Cererile pentru eliberarea acestor acte se pot depune la Biroul de relaţii cu publicul, termenul legal de rezolvare fiind de 30 de zile calendaristice. Documentele eliberate de Arhivele Naţionale au valoare de original şi sunt probatorii în administraţie şi justiţie. După anul 1989, Arhivele din Alba, în urma modificărilor legislative, au luat parte activă la procesul de restituire a dreptului la proprietate. Dacă înainte de Revoluţie media anuală e cererilor era undeva în jur la 200, în anul 1990 se înregistrează 624 de cereri, iar în anul 1991 se atinge vârful din acest punct de vedere, Arhivele din Alba Iulia soluţionând 2045 de cereri depuse. O altă perioadă de vârf în soluţionarea cererilor depuse de către cetăţeni a fost în anii 2005-2006, când au fost depuse şi soluţionate 1322 cereri în primul an şi 1694 în cel de al doilea. Acest nou aflux este explicabil prin apariţia legislaţiei care acordă drepturi reparatorii cetăţenilor români care au suferit de pe urma refugiului din Ardealul de Nord, Basarabia şi Bucovina de Nord, cedate în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. În prezent numărul cererilor a revenit la cifre mai mici, 678 în cursul anului 2010, însă se remarcă o complexitate tot mai mare a acestora.

Prin sala de studiu se asigură cercetarea documentelor de către oamenii de ştiinţă din diferite domenii, istorici şi nu numai, studenţi şi alte categorii de beneficiari, precum şi a publicaţiilor de specialitate din biblioteca documentară ce însumează peste 21000 de volume.

În anul 2008 s-a realizat o statistică referitoare la profesia cercetătorilor şi la tematica documentelor solicitate. Cel mai adesea, la sala de studiu se prezintă doctoranzi, masteranzi, cercetători, studenţi, cadre didactice, muzeografi, bibliotecari, preoţi, ingineri, jurişti, militari şi pensionari. Cele mai solicitate fonduri sunt: Colecţia de registre de stare civilă de la instituţiile de cult (1710-1961), Colecţia de conscripţii şi impozite militare (1810-1849), Mitropolia Greco-Catolică Română de Alba Iulia şi Făgăraş (1701-1948), Prefectura Judeţului Alba (1710-1950), Rezidenţa Ţinutului Mureş (1938-1940), fonduri bisericeşti, poliţieneşti, miniere, s.a. Afluenţa cea mai mare de cercetători s-a înregistrat în anul 2010, când la sala de studiu au fost 185 de cercetători. Frecvenţa acestora în ultimii ani se situează în jurul cifrei de 800 de prezenţe anual. Media documentelor solicitate este de 2500 unităţi arhivistice (dosare) şi 300 de publicaţii pe parcursul unui an.

În ultima perioadă, datorită protocoalelor încheiate cu Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan” şi cu Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”, elevii a două dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ liceal din judeţul Alba, au periodic posibilitatea de a exersa munca de cercetare cu documentele de arhivă.

Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale, se implică activ în viaţa ştiinţifică şi culturală a oraşului prin organizarea de expoziţii proprii şi în colaborare cu alte instituţii culturale, participarea la diferite acţiuni, simpozioane, emisiuni TV şi radio, prin studii şi articole apărute în publicaţii de specialitate şi presă.

Valorificarea practică sau ştiinţifică a informaţiilor din documente nu este doar atributul celor care îşi desfăşoară activitatea în Arhivele Naţionale, ci este un drept al oricărui cetăţean. Publicul larg are acces la documente, în limitele legale prevăzute, atât prin biroul de relaţii cu publicul cât şi prin intermediul sălii de studiu a Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale.

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de existenţă a Arhivelor din Alba Iulia, la sediul Serviciului Judeţean a fost organizată o expoziţie în care au fost prezentate documente reprezentative din secolele XVII-XIX, documente ce ilustrează evenimentele de la 1848, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 precum şi viaţa culturală din Transilvania. Sunt expuse şi cărţi de patrimoniu, între care două incunabule. De asemenea au fost prezentate grafice ce ilustrează activitatea desfăşurată din anul înfiinţării până în prezent, numărul de cercetători la sala de studiu, frecvenţa acestora, numărul de unităţi arhivistice date în cercetare anual, numărul de cereri rezolvate şi modul de soluţionare al acestora. Expoziţia este deschisă publicului până în preajma sărbătorilor de iarnă.

Silviu IONAŞ,

inspector asistent la Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale