România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Să nu uităm niciodată!  ,,IUBIREA DE MOŞIE E UN ZID”

   

Patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu)

 

Pământul acesta este frământat cu sângele moşilor şi strămăşilor noştri.(Miron Costin)

Patria noastră suntem noi toţi, noi toţi şi ceva mai mult, toată datoria teribilă care vine de la cei care au întemeiat-o. (N. Iorga)

 

Pământul are preţul morţilor care s-au coborât în el.(N. Iorga)

 

Apărarea pământului dacic de regele Decebal şi poporul său a fost un imn de iubire cum rar au mai înălţat popoarele moşiei lor ameninţate. (V. Pârvan)

 

Iubirea aceasta către pământul ţării noastre o păstrăm şi în noi şi în copiii şi în nepoţii noştri, căci noi am învăţat de la părinţii noştri cât de amară şi de stearpă e munca făcută în ogorul altuia. (Ion Slavici)

 

Fii ai României, fraţii mei de sânge,

Răscoliţi cenuşa vetrei strămoşeşti

Şi văpaia slavei din trecut va-ncinge

Inimile noastre mari şi bărbăteşti! (A. Sihleanu)

 

E ora, cea din urmă, când patria ne cheamă

Să punem la o parte oricare alte griji,

Şi ascultând suspinul ce-l varsă-o dulce mamă,

Să ne lăsăm de ură, de certe şi intrigi! (A. Mureşanu)

 

Şi-ajuns în ţară, eu te rog,

Fă-mi cel din urmă bine:

Pământul ţării să-l săruţi

Şi pentru mine! (G. Coşbuc)

 

O patrie părăsită de locuitorii săi, cu obiceiurile şi spiritul schimbate, mai este o patrie? (Amiel)

 

O ţară nu are valoare decât prin valoarea naţiunii sale. (Le Corbusier)

 

E o datorie sfântă să-ţi iubeşti patria care te-a hrănit şi te-a crescut ca o mamă.(M.A. Şolohov)

 

O naţie care, în mijlocul atâtor nevoi, şi-a păstrat naţionalitatea…nu mai poate pieri. (N. Bălcescu)

 

Libertatea adevărată a unei naţiuni nu poate fi decât naţională. (Simion Bărnuţiu)

 

Fără patrie, nu se poate închipui existenţa de naţiune şi fără naţiune, patria e un cuvânt deşart.(N. Iorga)

 

Orice naţiune are dreptul să se organizeze la ea acasă aşa cum vrea. (N: Titulescu)

 

Naţionalitatea … este o trebuinţă firească, iar limba e averea, proprietatea sfântă a unei naţii. (Gh. Bariţiu)

 

A fi patriot nu e un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate iubirea de ţară drept o datorie e în stare să se laude cu ea. (G. Topârceanu)

 

O naţiune, în care fiecare locuitor ar avea un suflet responsabil, ar fi o naţiune fericită. (D. Gusti)

 

Binele public trebuie să fie cea dintâi şi cea mai însemnată lege. (Cicero)

 

Viitorul trebuie să fie opera noastră.

                                                (N. Titulescu)

 

Puterea regilor şi a magistraţilor nu este decât o putere derivată, transmisă şi încredinţată lor de către popor, pentru binele său obştesc; numai poporul are adevărata putere şi ea nu-i poate fi răpită decât printr-o încălcare a dreptului său natural. (Milton)

 

Salvarea republicii să fie legea supremă. (Maximă de drept roman)

 

Astăzi niciun popor nu voieşte libertate individuală, fără patrie şi fără existenţă naţională. ( G. Bariţiu )

 

Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere şi noi, românii, nu vom fi puternici până când nu ne vom uni cu toţii într-unul şi acelaşi corp politic. (N.Bălcescu)

 

Trist e de ţară când sceptrul devine furcă sau biciu. (V. Alecsandri)

 

Unicul dor al vieţii mele e să-mi văd naţiunea fericită. ( A. Iancu)

 

Vrăjmaşii ţării tale ai tăi vrăjmaşi să-i socoteşti. (Proverb românesc)

 

Naţionalitatea trebuie simţită cu inima- (M. Eminescu)

 

Nu mi-am servit ţara decât cu sufletul. (M. Eminescu)

 

Astăzi lumea ne cunoaşte: Român zice, viteaz zice! (V.Alecsandri)

 

Cela ce se bate pentru a lui ţară

Sufletu-i e focul soarelui de vară. (D. Bolintineanu)

 

Ne-ai învăţat, durere, ce e să ai o ţară

 Şi-n inima-mi rănită adânc ţi-ai scris cuvântul. (A. Vlahuţă)

 

Şi-am rămas stăpâni pe moşioara noastră. Ştie numai bunul Dumnezeu cu cât sânge ne-am plătit noi pământul acesta, scump tuturor românilor – scump pentru frumuseţile şi bogăţiile lui, scump pentru faptele măreţe şi înălţătoare care s-au petrecut pe el. (Al Vlahuţă)

 

De la arcul Carpaţilor

Am înţeles că putem visa

Până la luceafăr şi chiar mai sus,

Cu capul pe bogăţiile noastre

De uraniu şi aur. (Marin Sorescu)

 

Noi suntem în picioare, sub noi străbunii sunt. (Nichita Stănescu)

 

În lume nu-s mai multe Românii,

Ci una doar şi-aceea ne e Ţara. (V. Tulbure)

 

Şi pentru că-n vâltoarea vremii

Noi am avut un post şi am luptat,

Ne-am câştigat şi dreptul demnităţii

Şi-al cugetării drept nemăsurat. (N.Labiş)

 

Iubesc aceste plaiuri româneşti

cu soarele ce bate în fereşti;

mi-s dragi şi munţi, şi râuri, şi câmpie.

Acest pământ mi-i patrie şi mie!

(Imre Horvath)

 

Ţara e o coloană cu trunchiu-n Decebal,

Ţara e o columnă cu Decebal în ea,

Adăugaţi bărbaţii cei mari lui Decebal,

Columna niciodată nu se va termina.

(Adrian Păunescu)

 

Fiii tăi trăiască numai în frăţie,

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,

Viaţă în vecie, glorii, bucurie,

Arme cu tărie, suflet românesc,

Vis de vitejie, fală şi mândrie,

Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

(Mihai Eminescu )

   Selecţia textelor: Prof. Georgeta Ciobotă