România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

FUNDAŢIA „ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI”

– realizări şi perspective –

 

 

Membrii iniţiatori ai Fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, prin statutul său de organizare, şi-a propus desfăşurarea unor activităţi cultural-istorice, care să aibă la bază ADEVĂRUL ŞI DREPTATEA, ţinând cont de MORALA CREŞTINĂ, iar membrii săi să fie cetăţeni cinstiţi, drepţi, incoruptibili, cu o conduită demnă în societate, contribuind fiecare dintre ei la consolidarea organizaţiei în folosul neamului românesc.

În acest sens amintim principalele obiective prevăzute şi realizate până în prezent.

- Prin paginile revistei „DACOROMANIA”, care a ajuns la numărul 57, s-a reuşit publicarea unor materiale privind personalităţi şi evenimente istorice, culturale şi religioase desfăşurate pe meleagurile Albei şi nu numai, care în decursul timpului au fost uitate iar unele omise sau chiar denaturate, până în anul 1989.

- Relaţiile cu fraţii noştri de peste Prut, din Basarabia şi Bucovina, a constituit o preocupare principală, permanentă de la înfiinţarea organizaţiei.

În acest sens, la data de 27 martie 2002, fundaţia a organizat la Alba Iulia la Muzeul Naţional al Unirii, un simpozion cu reprezentanţi din Basarabia şi Bucovina, acţiune premergătoare aducerii Congresului Spiritualităţii Româneşti în oraşul Marii Uniri.

În colaborare cu Despărţământul ASTRA „M. Kogălniceanu” Iaşi şi cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Alba şi al Primăriei Municipiului Alba Iulia, am organizat anual „Deniile Eminesciene” şi Tabăra de cultură şi civilizaţie „Acasă la Noi ”, la care au participat tineri români din Basarabia, Bucovina, Transnistria şi Bulgaria.

În Bucovina, relaţiile s-au concretizat cu Societatea „M.- Eminescu” care a fost sprijinită cu cărţi precum şi la apariţia a trei numere din revista Plai Românesc.

În cadrul acţiunii „Pe urmele dascălului de suflet al geniului poeziei româneşti M. Eminescu – Aron Pumnul” la mormântul acestuia, din cimitirul central din Cernăuţi, am organizat o evocare cu o slujbă religioasă de parastas. La Liceul „Ghe. Asachi” de la Herţa , fundaţia noastră a pus bazele unei biblioteci de carte românească.

În Basarabia, la Edineţ , delegaţia Fundaţiei a avut onoarea de a participa la un eveniment deosebit, dezvelirea unui monument măreţ al domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

De asemenea, reprezentanţii fundaţiei au participat şi la alte acţiuni organizate în diferite localităţi din R. Moldova.

În prezent menţinem relaţii bune de colaborare cu Despărţămintele ASTRA din localităţile: Cahul, Edineţ, Străşeni, Criuleni, Ştefan Vodă, Tănătari, Căuşeni, Anenii Noi, Ialoveni şi Grigoriopol.

La Alba Iulia studenţii basarabeni care studiază la Universitatea 1 Decembrie, au fost sprijiniţi în decursul timpului în unele acţiuni, iar în acest an la 27 martie, cu sprijinul material al Consiliului Judeţean Alba s-a organizat, Primul Congres al Studenţilor şi Elevilor Basarabeni care studiază în România.

- Pe plan local fundaţia a organizat desfăşurarea unor acţiuni de evocare, în parcul M. Eminescu, la busturile amplasate pe Aleea Scriitorilor: M. Eminescu, G. Vieru, A. Păunescu, N. Iorga, O. Goga, I.L. Caragiale, G. Coşbuc, I. Agârbiceanu, L. Rebreanu şi I. Lăncrănjan.

În cadrul Zilelor Municipiului Alba Iulia, anual, fundaţia a organizat Simpozionul „Civilizaţia dacică în sud-vestul Transilvaniei”.

De asemenea, membrii fundaţiei au participat la manifestările cultural-istorice organizate de Instituţiile Statului în municipiul Alba Iulia.

În amintirea unor personalităţi cultural-istorice, fundaţia a organizat acţiuni de comemorare la mormintele acestora sau la locurile natale: Onisifor Ghibu  (Sibiu), V. Goldiş (Arad), Barbu Delavrancea (Iaşi), Aron Pumnul (Cernăuţi), Timotei Cipariu (Blaj), martira Puia Maria (Blaj), Ştefan Manciulea (Blaj), Silviu Dragomir (Gurasada), David Prodan (Săliştea, Alba) , Badea Cârţan (Sinaia), Drăgan  Munteanu (LEsnic, jud. Hunedoara), Alex Papiu Ilarian (Sibiu), Rubin Patiţia, Zaharia Muntean, Camil Velican, Ion Arion (Alba).

O preocupare permanentă a membrilor fundaţiei a fost amplasarea unor plăci comemorative, a unor busturi şi statui în amintirea unor personalităţi şi evenimente cultural-istorice. Cu eforturile financiare ale membrilor fundaţiei la care s-au adăugat sprijinul unor buni români albaiulieni şi mai ales al Consiliului Judeţean Alba şi Primăria Municipiului Alba, am reuşit să realizăm cele pe care le prezentăm în continuare.

Cu această ocazie dorim să mulţumim şi pe această cale, celor care au contribuit la aceste realizări importante care vor dăinui în timp în calea uitării.

Ec. Ioan STRĂJAN