România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia, România şi 

Municipiul Chişinău, Republica Moldova

     

Având în vedere bunele relaţii de prietenie dintre Alba Iulia şi Chişinău, calitatea şi continuitatea excepţională a relaţiilor dintre administraţia locală a municipiului Alba Iulia şi municipiul Chişinău, legăturile bilaterale dintre cele două municipalităţi guvernate de aspecte unice şi inedite, printre care, cel mai important se referă la sprijinirea proiectelor culturale şi sociale, dar şi dorinţa de a dezvolta relaţii de prietenie şi cooperare bazate pe respect, încredere şi egalitate, cele două municipalităţi propun asumarea şi semnarea prezentului protocol.

Cooperarea va consta în schimbul de informaţii şi experienţă, dezvoltarea unor proiecte şi programe comune în următoarele domenii de interes: conservarea patrimoniului cultural şi istoric, cultură, sport, fonduri europene, schimburi de tineri, turism, sprijin pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Cuvintele ce caracterizează relaţiile dintre cele două oraşe sunt prietenia, solidaritatea şi spiritualitatea comună. Ne angajăm ca aceste valori să ofere altitudine proiecţiilor noastre în direcţia unui viitor solid, valorizat clipă de clipă, prin acţiuni benefice ambelor comunităţi.

Mircea Hava

PRIMAR

Municipiul Alba Iulia

România

Dorin Chirtoacă

PRIMAR GENERAL

Municipiul Chişinău

Republica Moldova