România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Repere filatelice - Alexandru Ioan Cuza

 

Rolul istoric al lui Alexandru Ioan Cuza în înfăptuirea Unirii şi a României Moderne trebuie apreciat în contextul epocii în care el şi poporul român i-au dat viaţă, a consolidat statul naţional abia înfăptuit printr-o politică de eficace autonomie şi de chibzuită aşezare pe drumul independenţei depline.

Celui care avea să fie primul domn al Principatelor Române, înflăcăratului patriot şi luptător pentru demnitatea poporului român, Alexandru Ioan Cuza, filatelia îi dedică mai multe emisiuni.

Prima emisiune filatelică cu efigia domnitorului A.I. Cuza a apărut în anul 1864, formată din trei timbre cu valori nominale de 2, 5 şi 20 parale, dar emisiunea nu a fost pusă în circulaţie.

În anul 1865 a apărut emisiunea filatelică „Alexandru Ioan Cuza”, efigia în oval, formată din trei timbre, cu valori nominale de 2, 5 şi 20 parale.

În anul 1938, 8 iunie, a apărut emisiunea filatelică „Straja Ţării - Voievozii”, formată din 11 timbre. Timbrul cu valoarea nominală de 4+2 lei îl înfăţişează pe A.I. Cuza.

În anul 1948, 1 iunie a apărut emisiunea filatelică „Centenarul Revoluţiei de la 1848” , formată din cinci timbre. Timbrul cu valoare nominală de 36+18 lei prezintă pe revoluţionarii din Moldova: A.I. Cuza. M. Kogălniceanu, V. Alecsandri şi N. Bălcescu. Această emisiune a fost supratipărită în anul 1952 când s-a efectuat reforma monetară.

În anul 1949, 24 ianuarie a apărut emisiune filatelică „90 ani de la Unirea Principatelor Române” formată dintr-un timbru, ce prezintă Hora Unirii.

În anul 1959, 23 ianuarie a apărut emisiunea filatelică „Centenarul Unirii Ţărilor Române” format dintr-un timbru ce-l înfăţişează pe A.I. Cuza.

În anul 1959, 25 noiembrie a apărut emisiunea filatelică „Centenarul Universităţii Alexandru Ioan Cuza - Iaşi”, formată dintr-un timbru ce prezintă clădirea universităţii.

În anul 1964, 14 octombrie a apărut emisiunea filatelică „Centenare” formată din cinci timbre. Timbrul cu valoarea nominală de 0,75 lei prezintă Universitatea Bucureşti înfiinţată de A.I. Cuza.

În anul 1970, 20 aprilie a apărut emisiunea filatelică „150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza”, formată dintr-un timbru care prezintă portretul domnitorului, după o pictură de Carol Popp de Szathmary.

În anul 1973, 28 mai a apărut emisiunea filatelică „Aniversări” formată din trei timbre. Timbrul cu valoarea nominală de 1,75 lei îl prezintă pe A.I. Cuza, ca un omagiu la 100 de ani de la moarte.

În anul 1976, 10 noiembrie a apărut emisiunea filatelică „Ziua Mărcii Poştale Româneşti” formată dintr-un timbru. Pe timbru este prezentat portretul doamnei Elena Cuza, după o pictură de Theodor Aman.

În anul 1984, 24 ianuarie a apărut emisiunea filatelică „125 de ani de la Unirea Moldovei cu Muntenia”, formată dintr-o coliţă dantelată, pe care apărea Alexandru Ioan Cuza împreună cu noua stemă şi tricolorul. Pe coliţă apare înscrisul „Unirea e actul energic al întregii naţiuni române” al lui Mihail Kogălniceanu.

În anul 1994, 24 ianuarie a apărut emisiunea filatelică „130 de ani de la înfiinţarea Curţii de Conturi a României” formată dintr-un timbru ce-l prezintă pe A.I. Cuza.

În anul 2006, 7 octombrie a apărut emisiunea filatelică „10 ani de la înfiinţarea Secţiei Române a Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor” formată dintr-o coliţă dantelată. Pe timbru apare portretul Domnitorului şi înscrisul „Fondatorul Poliţei Române moderne - Alexandu Ioan Cuza” iar pe manşeta coliţei apare sigla IPA şi înscrisul „IPA Secţia Română”.

În anul 2007, 15 mai a apărut emisiunea filatelică „Vechiul Bucureşti” formată din şase timbre şi o coliţă dantelată. Timbrul cu valoarea nominală de 1,60 lei prezintă clădirea vechiului Teatru Naţional - arh. A. Hefft şi în medalion A.I. Cuza.

În anul 2008, 26 iunie a apărut emisiunea filatelică „Iaşi - 600 de ani de Atestare Documentară” formată din patru timbre şi o coliţă dantelată. Timbrul cu valoarea nominală de 2,10 lei prezintă clădirea Teatrului Naţional „V. Alecsandri” cu o vinietă pe care este prezentat A.I. Cuza.

În anul 2009, 24 ianuarie a apărut emisiunea filatelică „150 de ani de la Unirea Principatelor Române” formată dintr-un timbru şi o coliţă dantelată, pe care apar: A.I. Cuza, harta principatelor Române Unite, variante ale stemei, medalia comemorativă „24 ianuarie 1859 - Prima Cameră a Principatelor Unite” apărută în 1864 la Bucureşti şi versuri ale poeziei „Hora Unirii” (V. Alecsandri).

În anul 209, 25 noiembrie a apărut emisiunea filatelică „Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti - 150 de ani” formată dintr-un timbru şi un bloc de două timbre, pe care apar A.I. Cuza şi clădirea Facultăţii de Drept.

În anul 2012, 3 februarie a apărut emisiunea filatelică „150 de ani Bucureşti, capitala României” formată dintr-un timbru şi o coliţă dantelată pe care apar: A.I. Cuza, stema oraşului Bucureşti din anul 1862 şi de astăzi, Palatul Şuţu şi cortegiul domnitorului A.I. Cuza la deschiderea sesiunii Camerelor reunite.

Toate mărcile poştale realizate şi dedicate lui A.I. Cuza precum şi cărţile poştale, ilustratele (vederile), cărţile poştale maxime, întregurile poştale, plicurile speciale, ştampilele speciale şi ocazionale fac obiectul colecţionării şi întocmirii de exponate filatelice.

Ioan GALDEA