România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

   

ALBA IULIA – POZNAN,

CONFLUENŢE CULTURALE  ROMÂNO-POLONE

 

 

În perioada 19 – 22 aprilie 2012, o delegaţie a Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba a participat la Colocviile cu tema “Contemporaneitatea lui Lucian Blaga”, la Universitatea  “Adam Mickiewicz” din Poznań, Polonia. Colocviul a reunit prezentări de carte, dezbateri, recitaluri de poezie având ca temă opera lui Lucian Blaga, receptarea acesteia în spaţiul european, relaţiile culturale româno-polone,  fiind un bun prilej de cunoaştere reciprocă şi iniţiere a unor noi proiecte comune. Cu acest prilej au fost lansate volumele multilingve: Emilia Ivancu, Jocul de a nu fi mai mult decât sunt – Zabawa w to, by nie było mn (traducerea în limba polonă de Tomasz Klimkowski şi Un soare tânăr – A Young Sun. Poeme de Diarmuid Johnson (traducerea în limba română şi un eseu introductiv de Emilia Ivancu), editate cu sprijinul Consilului Judeţean Alba prin Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba. Cele două volume apărute de curând la Editura Eikon din Cluj Napoca au fost lansate şi la Alba Iulia, la Târgul de carte Alba Transilvana, ediţia a V-a , 4-6 mai 2012.

Parteneriatul cultural dintre Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba şi Universitatea  “Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia a debutat în anul 2010, prin organizarea unei serii de evenimente în  cadrul Târgului de carte “ALBA TRANSILVANA”, ediţia a 3-a şi  a FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” , ediţia a XXX-a, la care au fost invitaţi dr. Diarmuid Johnson, profesor, scriitor şi muzician, lector de limba şi literatura  irlandeză la Universitatea din Bonn, Germania şi dr. Emilia Ivancu, critic literar, poet şi traducător, lector de limba şi literatura română la Catedra de romanistică de la Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia.

În perioada 2010-2012, colaborarea celor două instituţii s-a derulat pe mai multe planuri, pornind de la schimbul de publicaţii,  la susţinerea de conferinţe, editare de carte şi recitaluri de muzică şi poezie. Remarcabile au fost seara de poezie şi muzică româno-celtică, Naşterea lui Tristan,  la Galeria de Artă a Municipiului Alba Iulia ( mai 2010), recitalul de poezie şi muzică Cântecul lui Tristan în Cetatea Câlnic (în cadrul Festivalului Lucian Blaga, 2011) şi recitalul inedit, Pictând peştera în cuvinte (Peştera Bolii, Petroşani, 2012) susţinute de Emilia Ivancu şi Diarmuid Johnson. Colaborarea pe plan editorial s-a materializat în publicarea volumelor multilingve: Diarmuid Johnson şi Emilia Ivancu,  Naşterea lui Tristan – şi alte poeme ( Editura Reîntregirea, 2010), Emilia Ivancu, Jocul de a nu fi mai mult decât sunt – Zabawa w to, by nie było mn (traducerea în limba polonă de Tomasz Klimkowski , Un soare tânăr – A Young Sun. Poeme de Diarmuid Johnson (traducerea în limba română de Emilia Ivancu, Editura Eikon, 2012).

Confluenţele româno- polone – celtice au condus la naşterea Societăţii de poezie, ARADOS, o societate de promovare a tradiţiilor lirice din ţările celtice, România şi Polonia. Numele societăţii este inspirat din poemul „Pluguri”, scris de poetul Lucian Blaga. Membrii societăţii se întâlnesc pentru a lectura şi a discuta texte poetice în limbile ţărilor romanice, celtice şi slave.

La întâlnirea ce a avut loc în cadrul colocviilor poznaniene, am participat, pentru prima dată, în calitate de membru al societăţii Arados şi coordonator al proiectului multicultural susţinut de Biblioteca Judeţeană. Am fost profund impresionată de povestea înfiinţării, la 1 octombrie 1956, a Lectoratului de Limbă Română la Poznan,  datorată profesorului Henryk Misterski, refugiat polonez în România în perioada celui de-al doilea război mondial şi tânărului Henryk Misterski, încurajat şi trimis la studii în România de către tatăl său. Modelul polonez este definitoriu pentru mine şi sentimentul de acasă a fost, păşind pe meleagurile Poloniei, copleşitor.

 Întâlnirea cu membrii catedrei de românistică şi cu studenţii polonezi mi-a revelat un nou chip al României profunde, aflat în inima Poloniei, un spaţiu al limbii române autentic, plin de prospeţime. Interesul studenţilor pentru tot ce înseamnă limba şi literatura română, cultura română este cultivat şi sporit de profesorii lor, dr. Emilia Ivancu, dr. Zdzislaw Hryhorowicz şi dr. Tomasz Klimkowski.

La rândul său, Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba va continua să sprijine, prin donaţii de carte în limba română, proiecte editoriale şi culturale, atât activitatea societăţii Arados, cât şi cea a Catedrei de romanistică de la Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia.

                        Felicia COLDA

Lansare de carte Poznan                                              Întâlnire cu studenţii polonezi

Poznan - Piaţa centrală

Catedrala "Sfânta Maria" Poznan