România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

   

       C.V. col (rtr) Constantin C. GomboŞ

 

DATE PERSONALE:

Născut la 31 martie 1940, în comuna Ciceu-Giurgeşti, din fostul judeţ Someş, azi Bistriţa Năsăud. Din anul 1995 a avut statutul de refugiat din Ardealul de Nord

Col.rd.lc. (rtr)promoţia 20 august 1960 a Şcolii de Ofiţeri Tehnici de Radiolocaţie (1957-1960).Licenţiat în istorie, Facultatea de Istorie a Academiei de Studii Social Politice, Bucureşti (1969-1973). Curs post academic de trei luni la Academia Militară Generală, (oct.-dec. 1980).Examen reuşit pentru gradul de colonel la Academia Militară Tehnică (ian.1982).

A trecut în rezervă cu gradul de colonel la 4 apr.1995 de pe funcţia de ofiţer 1 la biroul pregătirii de luptă a Brigăzii 41 Rd.Th (U.M.o1864) Timişoara.

În toată cariera militară a obţinut numai calificative de foarte bine . Examenul de licenţă l-a trecut cu nota 10.În anul 1966 a fost avansat la „excepţional” la gradul de căpitan. Decorat cu trei ordine şi şase medalii.

- În decembrie 1989 a fost trimis cu 10 ofiţeri şi 100 de militari în termen să păzească Piaţa Unirii din Timişoara (17-20 dec.).Cu cât armament şi muniţie a ieşit pe poarta cazărmii cu atâta s-a întors. Militarii din subordinea sa n-au tras nici un cartuş. Nimeni n-a fost rănit. Comisia parlamentară a văzut raportul l-a felicitat pentru subordonaţi.

FUNCŢII ÎNDEPLINITE ÎN CONDUCEREA FILIALEI TIMIŞ

“ COL.ION ENESCU” A A.N.C.M.R.R:

- membru în comitet (1995-1997), vicepreşedinte al comitetului (1998-2001, 2002-2005),  primvicepreşedinte (2006-2009), vicepreşedinte (2010-în prezent)

S-a implicat activ în afirmarea asociaţiei pe plan local şi naţional. Este membru în comitetul consultativ de dialog civic al prefectului jud. Timiş pentru persoanele vârstnice. Apreciat pentru activitatea desfăşurată, combativitate şi interes pentru apărarea onoarei cadrelor militare în rezervă şi în retragere din judeţul Timiş

- Prin Decizia nr.26 din 11 dec.2008 A.N.C.M.R.R „ALEXANDRU IOAN CUZA” i-a acordat diploma de merit în semn de apreciere deosebită pentru devotamentul şi înaltul profesionalism în servirea armatei şi asociaţiei sub deviza „PATRIE, ONOARE, DEMNITATE” .Diploma este semnată de preşedintele A.N.C.M, R.R g-l lt. (r) dr. Mihai Iliescu.

ALTE FUNCŢII ÎNDEPLINITE DUPĂ TRECEREA ÎN REZERVĂ:

- Preşedinte al filialei Timişoara a Comisiei de Istorie Militară, membru fondator al asociaţiei judeţene a „Cultului Eroilor” , Membru al Societăţii Scriitorilor Militari, Bucureşti, ales în conducerea Societăţii de Ştiinţe Istorice-filiala Timişoara şi membru al celei din Lugoj, membru de onoare al Senatului Ligii culturale „Fiii Gorjului de pretutindeni”, filiala Timişoara, redactor la revistele „Coloana Infinitului”. „Columna-2000" (Timişoara), „Dacoromania” (Alba Iulia).Interviuri şi reportaje la posturile de radio şi televiziune: TVR-1, TVR-3.EUROPA NOVA (Timişoara şi Lugoj), Radio Timişoara (emisiunile „Uniţi sub tricolor!” şi „Radio cocktail”), Radio şi T.V.Novi Sad.

- Participant activ la manifestările naţionale şi internaţionale cu caracter ştiinţific , de studiere şi scriere a istoriei naţionale, a istoriei armatei române la: Braşov, Făget, Alba Iulia, Topliţa, Brad, Jimbolia, Iaşi, Ploieşti, Focşani, Bozovici, Lugoj, Uzdin , Torac, Satu –Nou, Novi Sad, Zrenianin (Serbia), Zvolen şi Banska Bistrika (Slovenia), Viena  (Austria), Budapesta (Ungaria), Păuliş, Ţebea ş.a.

În anul 2009 a fost distins cu premiul „PRO CULTURA TIMISIENSI” pentru întreaga activitate desfăşurată şi merite deosebite în promovarea artei şi a culturii timişene, acordat de Consiliul Judeţean Timiş şi cu PREMIUL DE EXCELENŢĂ pentru eseu şi documentar istoric la Festivalul Internaţional de Creaţie şi Literatură religioasă „Lumină Lină” Timişoara.

- A publicat studii, eseuri, articole, reportaje, memorialistică în: Observatorul Militar, Revista de Istorie Militară, Magazin Istoric, Historia, România Eroică, Renaşterea Bănăţeană-suplimentul de cultură, Paralele 45, Rezerva Oştirii Române, Tricolorul, Clio, Patrimonium Banaticum, Dacoromania, Columna 2000, Coloana Infinitului, Lumină Divină, Floare de Latinitate (Uzdin-Serbia), Tibiscus (Uzdin -Serbia), Almăjana, Analele Muzeului Banatului şi a Universităţii de Vest-Timişoara, Lumina Divină, Revista Ilustrată, Sangidava, Analele Universităţii Petrol-Gaze-Ploieşti, Familia Română, ş.a.m.d.

CĂRŢI TIPĂRITE:

- „50 de ani de istorie-1939-1989" din istoria judeţului Timiş, Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007.

- „Căpitanul Nicolae Munthiu-ofiţer de naţionalitate română din armata austro-ungară.scrisori de pe frontul din Galiţia, 1914-1917" .ed. Marineasa, Timişoara, 2007

- „Am trăit cu demnitate şi respect pentru neamul românesc” , volum aniversar la 70 de ani, Ed.Eurostampa, 2009

- „Istorie , suferinţă şi speranţă, calvarul unei familii de români din fostul judeţ Someş după Diktatul de la Viena (30 aug.1940-1 mai 1949), ed.Eurostampa, 2010

- „DumitruI.Grigorescu-nu aprob, nu dezaprob, povestesc” , Ed. Eurostampa, 2010

- „Noi, cei din Calea Lipovei, decembrie 1989-ianuarie 1990". Editura Eurostampa, 2012.

- „Din poveştile Ariannei…” Editura Eurostampa, Timişoara, 2012.

- VOLUME ÎN COOPERARE:

- Gl.bg. (r) Aurelian D. Stoica-col (r) Constantin C.Gomboş „Jertfă pentru ţară, din cronica luptelor pentru apărarea Banatului-august-septembrie 1944" , ed.Helicon, 1997, Timişoara.

- „Filaret Barbu, jurnal de adolescent” , ediţie îngrijită de Dan Traian Demeter şi Constantin C.Gomboş, Ed.Eurostampa, 2003

- Aurel Turcuş, Constantin C.Gomboş „Marea Unire reflectată în presa culturală din Banat” , Ed.Excelsior –Art, Timişoara, 2003

- Vasile Dudaş, Ioan Haţegan, Sorin Berghian, Constantin C.Gomboş, Mariana Cernicova”Din cronologia judeţului Timiş’Ed.Orizonturi Universitare, Timişoara, trei ediţii, 2004, 2006, 2010

- Constantin C.Gomboş, Ioan Rado „Dincolo de sârma ghimpată..lagărul. Din istoria lagărului de prizonieri din Timişoara, 1941-1945" , Ed.Eurostampa, două ediţii 2009 şi 2010.

REFERINŢE CRITICE ASUPRA CĂRŢILOR EDITATE:

Academicienilor : Florin Constantiniu, Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu, Ioan Aurel Pop, prof. univ.dr. Aurel Pentelescu, Vasile Dudaş, Ioan Haţegan, Gheorghe Anghel, Ioan Munteanu, Corneliu Bucur, Nicolae Gudea, Ştefan Munteanu, Horia Ciocârlie, Tiberiu Ciobanu, scriitorilor Aurel Turcuş, Constantin Mustaţă, Iosif Băcilă, Adrian Dinu Rachieru ş.am.d

- În anii de după ieşirea la pensie a acţionat pentru sporirea prestigiului asociaţiei şi apărării onoarei şi demnităţii gradului pe care-l poartă, a calităţii de istoric militar.Ca urmare i s-au decernat peste 40 de diplome şi medalii aniversare din partea unor asociaţii, ligi culturale, fundaţii şi conduceri ale instituţiilor universitare şi militare din judeţ, ţară şi Republica Serbia.

- Nu a întrerupt niciodată legătura cu comuna natală, neamurile şi locuitorii ei, participând la toate aniversările aşezării de cunoaşterea istoriei acesteia. Este stimat de localnici fiind considerat ca un bun giurgeştean care luptă pentru apărarea istoriei, credinţei şi tradiţiilor acesteia.

ec. Ion STRĂJAN