România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

   

IOAN PUŞCAŞ

„IOAN AL ARDEALULUI”

80 de ani de viaţă

 

Numele de „IOAN AL ARDEALULUI” pentru prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, aparţine nepreţuitului său prieten ADRIAN PĂUNESCU. Amândoi au constituit o forţă exemplară în lupta pentru ROMÂNIA şi NEAMUL ROMÂNESC, în special pentru cei mulţi şi apăsaţi, ca dreptatea şi adevărul să triumfe şi în ŢARA SĂLAJULUI şi a SĂTMARULUI.

Cine scrie despre viaţa şi activitatea prof. dr. IOAN PUŞCAŞ trebuie, înainte de toate, să dea dovadă de aleasă prietenie şi preţuire.

Autorii prezentului material sunt fericiţi că au plăcerea să se declare contemporani cu acest „OM DE OMENIE” din Ţara Sălajului.

De peste 50 de ani ne-au legat sincere idealuri de respect şi prietenie pe măsură, atât în anii tinereţii cât şi în zilele noastre.

Ne face o deosebită plăcere să scriem despre bilanţurile „OAMENILOR DRAPEL” printre care un loc de cinste îl ocupă prof. dr. IOAN PUŞCAŞ. Trebuie să acceptăm ideea că la împlinirea vârstei OCTOGENARE, prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, este unul din cei mai străluciţi MEDICI şi CERCETĂTORI de renume NAŢIONAL şi INTERNAŢIONAL, recunoscut nu numai în ROMÂNIA, dar şi în TOATE ŢĂRILE de pe MAPAMOND. ‘>

Dacă vom face bilanţ al muncii de-o viaţă a prof. dr. IOAN PUŞCAŞ şi a fiicei sale CARMEN, atunci trebuie să amintim câteva: participarea la peste 700 de comunicări ştiinţifice în România şi în străinătate; publicarea a 17 cărţi de specialitate în limba română şi 9 cărţi în limbile engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, germană şi japoneză; a obţinut 43 de brevete de invenţii; două medalii de aur pentru descoperiri medicale. De asemenea, IOAN PUŞCAŞ şi fiica sa CARMEN, au mai publicat 126 priorităţi medicale pe plan intern şi internaţional prin INSTITUTUL DE INFOMARE ŞTIINŢIFICĂ DIN PHILADELPHIA -STATELE UNITE ALE AMER1CII.

Prof. dr. IOAN PUŞCAŞ pe lângă medicină şi cercetare, s-a integrat cu toată fiinţa sa şi în viaţa cultural-educativă a oamenilor şi în domeniul ISTORIEI ROMÂNILOR şi în special în ISTORIA SĂLAJULUI şi a SĂTMARULUI din cele mai vechi timpuri şi până în prezent.

Ne amintim cu plăcere că din 1979, prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, împreună cu un grup de intelectuali sălăjeni (cu avizul tacit al unor instituţii judeţene) au hotărât ca în fiecare an să sărbătorească ziua de l DECEMBRIE CA ZI NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI iar IMNUL DE STAT SĂ FIE “DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!”.

În fiecare an la l DECEMBRIE grupul de intelectuali sălăjeni în frunte cu prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, se întâlneau în localităţile BOCŞA, BĂDĂCIN, BĂŞEŞTI, BOBOTA, unde (sub egida unor simpozioane) se ţineau discursuri patriotice.

La monumentele EROILOR CĂZUŢI PE CÂMPURILE DE LUPTĂ ŞI FĂURIREA ROMÂNIEI MARI, luau parte şi cetăţenii localităţilor în mâinile cărora flutura semeţ „TRICOLORUL ROMÂNESC”, apoi cântau împreună „DEŞTEAPTĂ-TE, ROMÂNE!”, „AŞA-I ROMÂNUL”, „TRECEŢI, BATALIOANE ROMÂNE, CARPAŢI!”, „HORA IANCULUI.”

În ultimii 22 de ani, prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, a participat la SIMPOZIOANE şi SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE la ZALĂU, SATU MARE, ŞIMLEUL SILVANIEI, CLUJ-NAPOCA, TIMIŞOARA, IAŞI, ALBA IULIA, BUCUREŞTI, BAIA MARE, DEJ, GHERLA, MUREŞENII DE CÂMPIE, IP, TREZNEA. De asemenea, face parte din grupul de MEMBRI FONDATORI ai ASOCIAŢIEI JUDEŢENE SĂLAJ A ROMÂNILOR REFUGIAŢI, EXPULZAŢI ŞI DEPORTAŢI ÎN URMA DIKTATULUI DE LA VIENA DIN 30 AUGUST 1940, fiind ales ca preşedinte.

Prof. dr. IOAN PUŞCAŞ se reprezintă cu o ţinută impunătoare de „SENATOR” coborâtor din ETERNA CETATE A ROMEI, iar prin glasul său inconfundabil, asemănător cu un uriaş dangăt de clopot, dă de veste tuturor că este coborâtor din „ŞCOALA ARDELEANĂ, PAŞOPTIŞTI, MEMORANDTŞTI” şi din făuritorii „ROMÂNIEI MARI”. Nu uită niciodată să se mândrească cu înaintaşii românilor ardeleni precum: HOREA, AVRAM IANCU, S1MION BARNUŢIU, GEORGE POP DE BĂSEŞTI, IULIU MANIU, VASILE LUCACIU, IULIU COROIANU, CORNELIU COPOSU ş.a., care s-au jertfit pe ALTARUL ISTORIEI ROMÂNIOR CA URMAŞII LOR SĂ TRĂIASCĂ UNIŢI, FERICIŢI ŞI LIBERI.

Patriotismul înflăcărat faţă de ROMÂNIA şi POPORUL ROMÂN al prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, s-a manifestat şi prin refuzul propunerii americane de a fi cumpărat cu 3 milioane de dolari şi să rămână definitiv în Statele Unite ale Americii. El s-a reîntors la MODERNUL SPITAL ce-i poartă cu mândrie numele şi la CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞIMLEUL SILVANIEI, pe care, cu sprijinul oamenilor de bine, l-a creat în ORÂNDUIREA SOCIALISTĂ.

Nu putem să nu scoatem în evidenţă şi sprijinul de care s-a bucurat din partea lui ADRIAN PĂUNESCU, pentru declararea localităţilor IP şi TREZNEA cu statut de „MARTIR” şi ridicarea monumentelor în memoria celor peste 600 de români şi evrei ucişi mişeleşte de armata hortisto-fascistă şi a organizaţiilor paramiliatre de civili unguri în urma criminalului Diktat de la Viena din 30 August 1940.

În mai multe rânduri, ADRIAN PĂUNESCU şi IOAN PUŞCAŞ, au avut discuţii cu NICOLAE CEAUŞESCU - PREŞEDINTELE ROMÂNIEI SOCIALISTE, care a aprobat ca în comuna IP, unde au fost ucişi aproape 160 de români şi în comuna TREZNEA cu 125 de morţi (români şi evrei) să se ridice două monumente, care străjuiesc în centrele de comune şi spun tuturor celor care le privesc că „A UITA ÎNSEAMNĂ A REPETA.”

Autorii îşi manifestă indignarea faţă de regimul instaurat de TRAIAN BĂSESCU, care în ultimii şapte ani, prin ABUZ, TRĂDARE ŞI REAUA CREDINŢĂ, a acceptat în favoarea UDMR-ului, desfiinţarea CENTRULUI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ DIN ŞIMLEUL SILVANIEI, prin care s-a dat o LOVITURĂ MORTALĂ ACTULUI MEDICAL Şl CERCETĂRII MEDICALE.

Prin acest act josnic, numai pentru a se menţine la putere, REGIMUL BĂSESCU, a UCIS nu numi UN OM DE GENIU ci şi orizonturile cercetării medicale, lipsind sute de mii de pacienţi din judeţele SĂLAJ şi SATU MARE precum şi din ROMÂNIA şi din STRĂINĂTATE, care întotdeauna s-au adresat doctorului IOAN PUŞCAŞ, devenind din timpul vieţii: LEGENDAR, GENEROS ŞI DĂRUIT OAMENILOR.

Medicul IOAN PUŞCAŞ, născut în comuna MARTIR - TREZNEA, este STRĂLUCIT ÎN MESERIA SA NOBILĂ, aşa cum putea fi ÎN ORICE DOMENIU.

Nu a vrut să trăiască în BUCUREŞTI, unde putea oricând găsi un loc la o CLINICĂ doritoare de a se regrupa în jurul său.

A rămas fidel oraşului ŞIMLEUL SILVANIEI, la poalele Muntelui MĂGURA şi s-a bătut cu toate negurile, dogmele şi inerţiile ca să dea ZONEI SĂLĂJENE STANDARD DE CIVILIZAŢIE de independenţă economică şi de sănătate. El a obţinut în vremurile ORÂNDUIRII SOCIALISTE fonduri necesare pentru a construi MARELE SPITAL DIN ŞIMLEUL SILVANIEI şi CENTRUL DE CERCETĂRI ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ.

Dorim să mulţumim profesorului IOAN VĂDAN, directorul EDITURII DACIA DIN CLUJ-NAPOCA, pentru iniţiativa lăudabilă de a scrie o CARTE despre prof. dr. IOAN PUŞCAŞ, un medic de legendă pe care credem că „ION AL ARDEALULUI” îl onorează cu prisosinţă.

 

                                                                                                                           LA mulţi ani, frate IOAN PUŞCAŞ!

Prof. dr. Ioan CORNEANU

Lacrima Teocan ISTRĂOAN

Schimb de experiență între asociațiile județene Sălaj și Satu Mare

ale românilor refugiați expulzați și deportați în urma Diktatului de la

Viena din 30 august 1940, ținut la Șimleul Silvaniei, sub patronajul

prof. Dr. Ioan Pușcaș 1 septembrie 2011