România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

Lucian Blaga –

Conştiinţa benefică a românităţii

A XXXII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”

 

Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, prin cea de a XXXII-a ediţie a sa, a reafirmat faptul că această amplă manifestare de cultură şi civilizaţie, de promovare a valorilor spirituale româneşti a devenit tradiţională, principala forţă a exegezei blagiene pe plan european. Desfăşurată în perioada 6-9 mai 2012 în Lancrăm, Sebeş, Alba Iulia, Petrila, ediţia a coagulat forţe literare din opt ţări ale lumii, istorici şi critici literari, poeţi, scriitori, traducători, forţe universitare, diplomaţi, artişti plastici, artişti profesionişti ai scenei româneşti, care au făcut din cele trei sesiuni de comunicări „Naţional şi universal în opera lui Lucian Blaga”, din lansările de carte – în număr de peste 50, expoziţiile de artă, evocările, pelerinajele, prezenţa la Târgul naţional de carte, o respiraţie a fenomenului literar blagian – răsplătind prin premii speciale cărţile publicate despre viaţa şi opera lui Lucian Blaga, de asemenea premii pentru Concursurile naţionale de poezie şi artă plastică reunite sub genericul „Laudă seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor”. Le vom enumera şi noi pentru că ele rămân pecetea Festivalului, îndemn la continuarea exegezei operei marelui poet, filosof, dramaturg, diplomat, traducător, dascăl universitar. Festivalul ne obligă să atenţionăm pe profesorii de limbă română, studenţii şi elevii, pe unii creatori, membri ai Filialei Uniunii Scriitorilor să-şi revadă posibilităţile de implicare în amplele manifestări. Dacoromania ţine paginile sale deschise pentru toţi cei care formează nucleul benefic de promovare a operei blagiene în lume.

Ion MĂRGINEANU

 

Câştigătorii concursului Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”

 

La Sebeş s-au desemnat câştigătorii celei de-a XXXII-a ediţii a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” (6-9 mai 2012). Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş şi Consiliul Judeţean Alba.

Lucrările din concursul festivalului au fost cântărite atent de un juriu format din: preşedintele juriului: Aurel Pantea, redactor şef al revistei „Discobolul”; secretarul juriului: scriitorul Ion Mărgineanu. Membrii juriului: Ioan Bâscă, consilier cultural Consiliul Judeţean Alba; scriitorul Ion Miloş; Oana Dubleş, reprezentant Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Iulia; Gheorghe Maniu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga” Sebeş; Rodica Hăprean, Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeş.

I.Premii pentru creaţie literară şi plastică:

MARELE PREMIU al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, acordat de Consiliul Judeţean Alba lui Deniz Otay (Suceava)

Premiul I, acordat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş: Delia Marilena Grosu (com. Comisani, jud. Dâmboviţa)

Premiul II, acordat de Fundaţia Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: Aida Hancer (Suceava)

Premiul III, acordat de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”Alba Iulia: Dana Daea (Drobeta Turnu Severin)

Premiul revistei „Discobolul” din Alba Iulia: Miruna Ştefana Belea (com. Ulmi, jud. Dâmboviţa)

Premiul revistei „Acasă”: Radu Niţescu (Bucureşti)

Premiul revistei „Familia” Oradea: Irina Roxana Georgescu (Medgidia, jud. Constanţa)

Premiul acordat de Ziarul „INFORMAŢIA” Alba Iulia: Any Drăgoianu (com. Ţânţăreni, jud. Gorj)

Premiul revistei „Târnava” Tg. Mureş: Andrei Velea (Galaţi)

Premiul acordat de Ziarul „Unirea” Alba Iulia: George Baciu (localitatea Domneşti, jud. Argeş)

Premiul revistei „Poesis” din Satu Mare: Ion Maria (Craiova)

Premiul acordat de Clubul Rotary: Marilena Anda Voican (Sighişoara)

Premiul pentru eseu, acordat de Fundaţia Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: Adina Voica Sorohan (Sebeş, jud. Alba)

Premiul pentru eseu, acordat de Editura „Ardealul” din Tg. Mureş: Lucian Gruia (Bucureşti)

Premiul pentru debut editorial în poezie: Teodor Laurean Tătaru (satul Meşcreac, comuna Rădeşti, jud. Alba)

Premii pentru creaţie plastică

Premiul II: Adina Romanescu (Bucureşti)

Premiul III: Alexandru Andrei Mărcuş (Bucureşti).

II. În afara concursului au mai fost acordate alte premii şi distincţii, devenite tradiţie în cadrul Festivalului Internaţional Blaga:

Premiile festivalului (trofeele „Mirabila Sămânţă”)

Premiul „Lucian Blaga”: Gheorghe Grigurcu

Premiul „Alma Mater”: Ioan Mariş

Premiul pentru exegeză-Filosofie: Mihai Cimpoi

Premiul pentru exegeză-Poezie: Vasile Fanache

Premiul pentru exegeză-Dramaturgie: Lucian Bâgiu

Premiul pentru traducerea operei blagiene: Adam Puslojic

Premiul „Biblios”: Mioara Pop

Premiul pentru editarea operei blagiene: Consiliul Judeţean Alba

Premiul Fundaţiei „Lucian Blaga” Sebeş: Dorli Blaga

Premiul „Ex Aequo”: Ironim Muntean

Premiul „Lucia Mureşan” pentru interpretare artistică: Elena Anghel.

Alte premii:

Premiul pentru promovarea valorilor culturale româneşti: Felicia Colda, Monica Avram, Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu, Arcadie Suceveanu, Ilie Luceac.

Cărţi premiate în festival:

D. Vatamaniuc: „Lucian Blaga. Contribuţii documentare la biografia sa şi a operei”

Constantin Cubleşan: „Lucian Blaga dramaturgul”

Eugeniu Nistor: „Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga”

Mircea Popa: „Lucian Blaga şi contemporanii săi”

Ion Mărgineanu: „Ceremonia paginii. Ceasul care nu apune”

Zenovie Cârlugea: „Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu”

Luminiţa Cebotari: „Fermentul expresionist în teatrul blagian”.

Membrii juriului care au acordat premiile tradiţionale ale festivalului au fost: Radu Totoianu, directorul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş; Mioara Pop, directorul Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba; Gheorghe Maniu, preşedintele Fundaţiei Culturale „Lucian Blaga” Alba; poetul Ion Mărgineanu, reprezentantul Filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România; Ioan Bâscă, consilier cultural al Consiliului Judeţean Alba.

Statuia lui Lucian Blaga

de la Alba Iulia

 

Statuia lui Lucian Blaga

de la Lancrăm

 

Academicianul Ovidiu Drimba la mormântul lui Lucian Blaga de la Lancrăm