România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

 

Biserica bizantină de secol X a Episcopiei Sfântului Ierotei din Alba Iulia, valoare importantă a patrimoniului român

 

În vara anului 2011 întreaga presă albaiuliană menţiona descoperirea, cu ocazia săpăturilor pentru amenajarea drumurilor de acces şi pentru montarea instalaţiilor din Cetatea Alba Iulia, a corpului unei bisericii de rit bizantin, chiar în faţa catedralei romano-catolice din Alba Iulia, însă ulterior prezentării acesteia, poziţiile în presă şi societatea civilă, în favoarea valorificării vestigiilor istorice, au fost extrem de puţine.

Pentru a argumenta acuta nevoie de valorificare nu putem să nu reţinem în continuare chiar definiţia dată de UNESCO patrimoniului cultural conform căruia în cadrul acestuia se reuneşte „întregul corpus de semne materiale - atât artistice, cât şi simbolice - transmise din trecut fiecărei culturi şi, prin urmare, întregii umanităţi”. Prin urmare „ca parte constituentă a afirmării şi îmbogăţirii identităţilor culturale, precum şi ca moştenire ce aparţine întregii umanităţi, patrimoniul cultural conferă fiecărui loc caracteristici specifice şi este depozitarul experienţei umane”1.

Referitor la valoarea cultural - istorică, extrem de mare, a vestigiilor, menţionăm afirmaţiile, din cadrul unei conferinţe de presă din 2011 ţinute la Muzeul Naţional al Unirii, a lui Gabriel Rustoiu - directorul muzeului, Szasz Janos - reprezentantul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia şi Daniela Marcu - şeful şantierului arheologic de la Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, care prezentau rezultatele lucrărilor arheologice din care iniţial reieşea existenţa unei simple „abside” dar care aparţinea unei „biserici de la jumătatea sec. X”2, fiind astfel cea mai veche descoperire medievală de la Alba Iulia. Arheologul Daniela Marcu-Istrate afirma că a apărut mai întâi ruina unei fântâni de sec. XVII. „Am avut intenţia să o punem în valoare şi adâncind săpătura în jurul fântânii pentru montarea instalaţiei de apă a apărut această ruină de formă semicirculară pe care noi o atribuim unei biserici. Se vede doar extremitatea estică a bisericii, navele fiind sub pământ”.

Astfel, ceea ce se dovedeşte a fi prima biserică a oraşului, se află la aproximativ 20 de metri vest de Catedrala Romano-Catolică, în prelungirea acesteia, pe aceeaşi axă. Abisda bisericii are ziduri groase de l,l-l,2m şi „era extrem de mult pentru o biserică medievală timpurie. Conform cercetărilor, biserica avea dimensiuni mari, cu o înălţime impresionantă fiindcă pentru o elevaţie mai mică erau suficiente ziduri de 70-80 cm”, a mai precizat Daniela Marcu-Istrate. În conferinţă a mai precizat că absida este foarte mare faţă de estimările iniţiale. „Această absidă cu deschidere foarte mare şi formă uşor aplatizată sugerează o biserică foarte timpurie de influenţă bizantină. În momentul de faţă noi putem să datăm când a fost demolată, putem să spunem când nu mai exista, însă nu avem suficiente informaţii să spunem când a fost construită. Bănuim şi credem că avem şanse 80-90% să fie adevărat şi că aceasta poate fi biserica construită de principele Gyula care 1-a adus pe episcopul Hierotheus la întoarcerea de la Constantinopol, unde fusese creştinat. Sunt multe discuţii dacă Hierotheus a fost la Alba Iulia sau dacă a fost în regiunile de dincolo de Tisa, însă o parte importantă din specialişti consideră că totuşi aici a fost acest sediu şi sperăm peste câteva luni să putem argumenta şi tranşa acest fapt istoric, în sensul că aceasta este biserica lui Hierotheus, databilă deci la jumătatea sec. X”, afirma arheologul menţionat.

De asemenea, în completare Gabriel Rustoiu, arheolog şi director al muzeului albaiulian afirma că „este cea mai veche descoperire medievală - de ev mediu timpuriu. Este foarte importantă această descoperire. Este prima episcopie din Transilvania, biserica în care acest episcop Hierotheus îşi ţine slujbele.”

Din păcate însă în România, în general, monumentul istoric nu are rol şi „misiune” în viaţa comunităţii. Deşi în ţările din vestul Europei sunt cunoscute „calităţile” patrimoniului construit, ca factor de creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea economică, socială precum şi dezvoltarea coeziunii comunităţii, în privinţa monumentului prezentat nu a fost găsită soluţia promovării palpabile, deşi cu toate aceste certitudini istorice, putem plasa o parte importantă a istoriei creştinismului ortodox român în inima zonei turistice a oraşului Alba Iulia.

Un ultim argument în favoarea valorificării urgente a vestigiilor arheologice menţionate, ţine de faptul că patrimoniul cultural reprezintă o resursă deosebit de importantă care aparţine întregii umanităţi, cu o valoare ce transcede cu mult sfera monetară, reprezentând un tezaur de cunoştinţe şi semnificaţii care inspiră şi împlineşte fiinţele umane, fapt care face ca structurile europene, în care încercăm atât de greu să ne integrăm să investească în prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural român prin fonduri europene nerambursabile.

În presa locală şi revista „DACOROMANIA” nr.55/2011, au fost prezentate, la timp, concluziile arheologului expert Daniela Marcu Istrate de la finalizarea lucrărilor arheologice, privind descoperirea vestigiilor primei episcopii creştine răsăritene ale Sfântului Ierotei de la sfârşitul secolului I din Transilvania.

Importanţa deosebit de mare a acestei descoperiri de la Alba Iulia constă în confirmarea existenţei creştinismului organizat înainte de anul 1000, precum şi existenţa şi continuitatea neamului românesc pe meleagurile Albei.

Înainte de întemeierea acestei episcopii, slujbele religioase s-au desfăşurat într-un lăcaş de cult – Rotonda Baptisteriu – transformat dintr-un templu roman, la care s-a adăugat o absidă, fiind folosit din cele mai vechi timpuri.

Cele menţionate mai sus au fost cercetate şi confirmate de arheologul Radu Heitel în perioada anilor 1968-1975.

În perioada 20-21 octombrie 2009 – probabil nu întâmplător, înaintea descoperirilor acestor vestigii – la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, s-a desfăşurat Simpozionul Naţional „Sfântul Ierotei, episcop de Alba Iulia”.

Materialele prezentate la acest simpozion au fost cuprinse în  cartea „Sfântul Ierotei episcop de Alba Iulia (sec. X)” – autori: Ioan Aurel Pop, Jan Nicolae şi Ovidiu Panaite.

 

Adrian POPA

 

Note

1 UNESCO, 1989, p. 57

2 în jurul anului 950