România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Când inimile bat la unison

 

            Cel de-al XVI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti, care şi-a desfăşurat lucrările între 28 noiembrie şi 1 decembrie 2012  a reunit în Palatul de Cultură din Alba Iulia români de toate vârstele, de diferite profesii, care-s risipiţi pe toate meridianele lumii. Fiind chiar şi în străinătate, ei s-au realizat, contribuind totodată în mod substanţial la păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor moştenite de la părinţii, buneii şi străbuneii săi.

         Noi, un grup de profesori de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ( Victor Axenti, decanul Facultăţii de Filologie şi Istorie, conf. univ., dr., Ioana-Aurelia Axentii, conf. univ.,dr., Ludmila Balţatu, şefa Catedrei de Filologie Română, conf. univ., dr., Maria Barbă, lector superior, şefa practicii, preşedinta cercului ASTRA „ Onisifor Ghibu”),  am avut fericita ocazie să fim prezenţi în sala unde Congresul şi-a desfăşurat lucrările, trecând prin inimă şi suflet mărturisirile celor ce au luat cuvântul, notându-ne în carneţele unele concluzii, sugestii şi propuneri, completându-ne lista cu noi prieteni.

   Însuşi drumul spre oraşul Alba Iulia a fost întregit cu impresii dintre cele mai plăcute. La început am făcut popasul la gospodăria lui Ion Balan de la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna. A urmat o excursie în teritoriu. Am fost surprinşi nu numai de ordinea ce domnea aici, ci şi de comportamentul unora dintre animale care-şi urmau stăpânul la tot pasul, cu devotament, luând hrana din mâînile lui.

    Apoi am fost invitaţi de gazdă la o masă copioasă, cu bucate naţionale în lăcaşul „Hanul Ardealului”. E de remarcat şi anturajul în care am nimerit: toate exponatele erau din perioada evului mediu.

     La intrarea în  oraşul Alba Iulia, împodobit cu lumini multicolore de sărbătoare, ne aşteptau domnul ec. Ioan Străjan, vicepreşedintele Fundaţiei „1 Decembrie” şi domnul Ioan Galdea. Primirea ce ni s-a făcut,  călduroasă şi sinceră, ne-a încălzit sufletele.

     Am fost cazaţi la hotelul „Gaudeamus” unde, de altfel, au loc diverse întruniri ale cadrelor didactice, se desfăşoară conferinţe şi multe alte manifestări de ordin cultural şi ştiinţific. Clădirea e plasată pe un deal. Când priveşti în vale, ţi se deschide o panoramă ca în poveste - oraşul Alba Iulia în toată splendoarea lui.

    A doua zi după sosire am vizitat Universitatea „1 Decembrie 1918”. Am făcut o excursie prin sălile acestei instituţii de învăţământ, a avut loc un schimb util de opinii în privinţa educaţiei şi instruirii corecte a tineretului studios.  Iar pe data de 1 Decembrie a avut loc o întâlnire oficială cu rectorul acestei universităţi, domnul prof. univ. dr. Daniel Breaz, prorectorul pentru relaţii internaţionale, domnul profesor Moise Ioan Achim, cu dna conf. univ., dr Diana Câmpan şi dna lector univ., dr Teodora Popescu. A fost semnat un contract de colaborare între Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Contractul prevede  cooperarea în domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului, schimbul de studenţi şi cadre didactice în privinţa cunoaşterii experienţelor educaţionale, participarea la conferinţe ştiinţifice, desfăşurarea unor programe şi proiecte comune de cercetare, antrenarea tineretului studios în manifestările organizate de ambele instituţii superioare de învăţământ, organizarea vizitelor de lucru etc.

      Timpul, cât ne-am aflat în acest oraş, ne-a produs multe emoţii pozitive, participând la  întâlniri şi manifestări de neuitat.

      Am luat parte la depunerea coroanelor de flori, am asistat la lansări de carte, am fost prezenţi la parada militară. Am făcut poze în faţa monumentelor istorice şi de cultură, ce abundă în acest oraş, cu alură de  trecut  glorios.

      La finele fiecărei dintre zile ne adunam la o masă rotundă, mai precis fie spus la un pahar de vorbă. Ţinem să remarcăm faptul că în toate zilele in care ne-am aflat la Alba Iulia întotdeauna am fost însoţiţi şi am simţit grija manifestată ca a unor  părinţi adevăraţii din partea d-lor Ioan Străjan şi Ioan Galdea. În una dintre seri am fost invitaţii domnului I. Străjan de la care am aflat multe lucruri interesante şi utile. A fost ospitalieră cu noi şi familia prof. Ciobotă. În casă la ei - cald. Pe pereţi - obiecte confecţionate cu dibăcie de gospodină, tablouri selectate cu gust. În jurul mesei - vorbe cu tâlc, schimb de impresii şi opinii, cântece. Ne-am despărţit în speranţa că ne vom revedea.

    Zilele au trecut pe neobservate. Fapt pe deplin explicabil: ele erau pline de activităţi şi impresii de neuitat.

    Suntem adânc recunăscători persoanelor sus nominalizate pentru grija care au avut-o faţă de noi. Exprimăm sincere mulţumiri conducerii Consiliului Judeţean Alba şi ai Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, pentru invitaţia la aceste manifestări de o importanţă istorică majoră.

    La 2 decembrie drumul ne ducea spre casă. Popasul a fost în  oraşul Sfântul Gheorghe. Aici- iarăşi întâlniri cu oameni dragi şi mărinimoşi - domnul István Kovácz,  doamna Luminiţa Cornea, familia Ion şi Dora Balan. Am convenit ca sărbătorile de iarnă să le petrecem împreună, să antrenăm în diverse activităţi artistice şi ştiinţifice un număr mai mare de tineret, să colaborăm pe alte multiple planuri.

    Cu siguranţă, vor fi noi întâlniri, noi impresii, noi realizări.

Ludmila BALŢATU, conf. univ., dr,

dl decan, conf. univ.,dr. Victor AXENTII

Ioana AXENTII  conf univ.,

dr. Maria BARBA lector superior univ.   

Universitatea de Stat "B.P. Haşdeu" - Cahul