România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Astăzi, nimeni nu mai plânge…

 

Anul 1968 a fost anul când Alba Iulia şi-a primit autoritatea de capitală de judeţ, dar a avut şi o a doua semnificaţie, mai mare, mai luminoasă, mai înaltă, aceea de an al semicentenarului Marii Uniri. De la comenduirea centrală a vremii, s-au luat măsuri din timp pentru renovarea tuturor edificiilor legate de eveniment, ajunse până atunci într-o stare de degradare jalnică. Astfel s-a imprimat o notă de efervescenţă în întâmpinarea sărbătorii, care se dezlegase , în sfârşit, după un număr bun de ani, timp în care multor români li s-a pus lacăt pentru că au îndrăznit să cânte Hora Unirii. Venind, ca mulţi alţii, din alte părţi şi devenind cetăţean al oraşului, ştiam puţine lucruri despre Alba Iulia. La 1 Decembrie, am pătruns în marea masă de participanţi. Erau construite mici scene în mai multe locuri din spaţiul Cetăţii. Pe ele se perindau formaţii de dansuri populare româneşti şi grupuri care cântau cântece patriotice şi populare. Am văzut bărbaţi în vârstă îmbrăţişându-se şi bucurându-se că se regăsesc aici. Peste tot fluturau drapele româneşti, bărbaţi şi femei îmbrăcaţi în costume naţionale răsplăteau cu ropote de aplauze manifestările artistice. Se cânta Hora Unirii şi tot spaţiul din jurul scenelor era plin de hore mai mari, mai mici, în entuziasmul poporului eliberat de interdicţii, într-o revărsare a descătuşării. Până atunci, la vârsta de 30 de ani, nu mi-a fost dat nicăieri, în nicio altă împrejurare, să văd chipuri de oameni atât de fericiţi. Nu-i păsa nimănui că nu ştie paşii de horă, dar juca, nu-i păsa numănui că nu ştie cuvintele cântecelor patriotice, dar ţinea hangul cântăreţilor fiecare cum se pricepea.

Înţelegeam puţin din tot ce se întâmpla, dar m-am lămurit pe deplin când, în Parcul Custoza, furnicat şi el de participanţi, am văzut un bătrân cu nişte desagi sărăcuţi pe umăr şi uşor îmbrăcat. Şi-a dus mâinile la gură să alunge frigul şi am văzut lacrimi scurgându-se pe mâinile reci. Când l-am întrebat de ce plânge, bătrânul s-a uitat la mine, parcă mirat de întrebarea mea, şi mi-a răspuns printre lacrimi : „Aveam 18 ani când s-a făcut Unirea. Am fost aici cu tata. Atunci toţi plângeau de bucurie că eram în România”. Aşa, am înţeles profunzimea trăirilor acestor oameni pentru reînvierea Transilvaniei româneşti. Bătrânul o aşteptase şi-i fusese martor între cei 100 de mii de români. Venise, probabil, de departe să participe la sărbătoarea semicentenarului. Trăise anii tinereţii în umilinţă austro-ungurească. Parcursese şi anii aceia ai asprimii de după război, când despre românism se vorbea în şoaptă. Momentul semicentenarului Unirii însemna o redeşteptare a României, a tot ce era românesc. Şi bătrânul a trăit-o şi pe aceasta plângând.

Astăzi, ne-am „deşteptat” din nou, dar plângem de sărăcie, de înduşmănire, de înstrăinare, de foame, de moarte. E frig în sufletele noastre. Nu ne mai cântăm ţara, nu ne mai slăvim istoria. În Alba Iulia nu mai e loc de Hora Unirii !

Astăzi, nimeni nu mai plânge de drag de România!

 I-am uitat şi pe aceia care au rotunjit-o! Unirea cea Mare e singurul eveniment de măreaţă izbândă din istoria ţării care nu este marcat de niciun însemn al memoriei.

Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru unitatea şi integritatea României”, Asociaţia Cultul Eroilor şi Asociaţia Avram Iancu s-au adresat de mai multe ori forurilor din judeţ şi din ţară, cu rugămintea de a hotărî şi sprijini construirea Monumentului Unirii aici, în inima ţării, unde Transilvania şi-a realizat visul de a-şi recăpăta demnitatea, determinând destrămarea unui nedrept imperiu. N-au primit niciodată niciun răspuns de la nimeni. Ba chiar, în ultimul timp, sesizările noastre au deranjat şi ni s-a reproşat că prea mult se insistă cu această cerinţă, iar persoane care au îndeplinit funcţii de conducere în cadrul fostului Comitet de Cultură judeţean, se înregimentează în opiniile edililor locali, reci şi indiferenţi faţă de nevoia atât de fierbinte a locuitorilor oraşului.

Circulă zvonul că un domn Buculei, pe care, probabil, nu-l leagă nimic sentimental de Alba Iulia, trece peste opiniile, priceperea şi ştiinţa arhitecţilor locali şi intenţionează să planteze în Parcul Unirii un Ferdinand ecvestru, cu regina, care nu ştim în ce ipostază va figura. Considerăm că în Consiliile Municipal şi Judeţean sunt şi români cu gândire limpede şi inimă animată de vibranta istorie a oraşului nostru şi nu vor aproba o asemenea propunere total străină de fierberea marelui eveniment, mai ales că în anii precedenţi Unirii, regalitatea a îndreptat armele împotriva manifestanţilor din Bucureşti care strigau :„Vrem Ardealul !” Ce se va evoca prin prezenţa unei statui a regelui? Unirea au făcut-o transilvănenii, pe ei trebuie să-i cinstim. Monumentul nu va marca centenarul încoronării, 1922-2022, ci al Unirii, 1918-2018. Din alt punct de vedere, pentru că tot s-a reproşat că un monument aici plasat ar umbri faima Catedralei Ortodoxe, ne întrebăm dacă e mai fericită prezenţa unui grup statuar cu imaginea unor străini de neam şi aparţinători credinţei catolice faţă în faţă cu un obiectiv al ortodoxiei. Nu-i suficient că fostul Arhiepiscop a amplasat la porţile Catedralei chipurile celor două demnităţi regale, care erau deja prezente în Sala Unirii ?

Cei ce vor să aprobe construirea unui asemenea monument sau se opun construirii unuia adecvat evenimentului nu se tem că cele 100 de mii de voci ale Unirii le vor tulbura miezul somnului ?

 Prof. Georgeta CIOBOTĂ