România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Rezoluţia Congresului Spiritualităţii Româneşti,

ediţia a XVI-a, 2012

 

      Vineri, 30 noiembrie 2012, a fost făcută publică rezoluţia Congresului Spiritualităţii Româneşti, ediţia a XVI-a. Textul rezoluţiei a fost decis după numeroase discuţii şi propuneri, căpătând forma de faţă.

Cele mai importante aspecte ale rezoluţiei se referă la:

1.Înfiinţarea unui minister care să coordoneze sprijinul pentru românii din afara ţării

2.Acordarea de cetăţenie română cetăţenilor de origine română din Serbia, Bulgaria, Ucraina

3.Sancţionarea prin lege a acţiunilor de antiromânism agresiv

4.Anul 2013 să fie declarat Anul Adrian Păunescu

5.În noua constituţie a României să se menţioneze expres faptul că poporul român este un popor creştin.

Iată textul rezoluţiei:

„Ediţia a XVI-a a Congresului Spiritualităţii Româneşti s-a desfăşurat la Alba Iulia în zilele de 28 noiembrie-2 decembrie 2012, având ca obiective bilanţul activităţii din ultimul timp a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, luptătoare pentru unitatea neamului şi păstrătoare a valorilor româneşti şi a comunităţilor româneşti din lume, reprezentate de cei 140 de participanţi din 30 de ţări şi zone de românitate, situaţia comunităţilor româneşti din lume, rolul Ardealului ca vatră istorică a Europei, rezistenţa Basarabiei şi Marea Unire.

Constatând faptul că situaţia de criză a afectat grav cultura, întreaga societate, participanţii la Congres au menţionat activitatea dinamică a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, a societăţilor culturale româneşti din diferite ţări şi acţiunile de susţinere ale unor state.

S-a remarcat necesitatea imperioasă (n.a. – pentru Congres) de a fi ajutat de Guvernul României, de instituţiile abilitate: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Institutul Cultural Român, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Culturii.

Se impune elaborarea unui program de stat privind susţinerea comunităţilor româneşti din lume şi crearea unui Minister special, cu funcţii sporite, prioritară fiind aceea de a coordona şi sistematiza acţiunile de susţinere a românilor din afara ţării: organizarea de manifestaţii culturale, editarea de cărţi şi reviste, studierea Istoriei Românilor, crearea de instituţii culturale – şcoli, muzee – şi altele.

Instituţiile sus amintite ale statului român nu sunt în măsură să satisfacă necesităţile spirituale mereu crescânde ale comunităţilor româneşti, distribuind banii la voia întâmplării sau după anumite interese.

Participanţii la Congres au salutat numirea în funcţia de Preşedinte al Institutului Cultural Român a profesorului Andrei Marga şi a academicianului Valeriu Matei la Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, personalităţi remarcabile, înzestrate cu capacităţi manageriale.

S-a discutat despre angajarea românilor de pretutindeni în dialogul valoric european şi internaţional şi despre necesitatea de a promova mai activ imaginea culturală a României.

Participanţii la Congres au cerut sancţionarea manifestărilor de antiromânism agresiv din partea românilor şi persoanelor de alte naţionalităţi.

Este necesară desfăşurarea în continuare a unor acţiuni de combatere a falsificării adevărului ştiinţific privind limba română şi Istoria Românilor, în special în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Serbia.

Propunem Parlamentului României să studieze posibilitatea elaborării unei legi prin care să acorde cetăţenie românilor din Serbia, Ucraina, Bulgaria şi din alte ţări. Rugăm Guvernul României să rezolve problema retrocedării patrimoniului cultural al românilor din Serbia şi din Ucraina.

Propunem, de asemenea, ca anul 2013 să fie declarat Anul Păunescu, iar o ediţie specială a Congresului să fie organizată la Chişinău în ziua de 27 martie 2013.

Rugăm noul Parlament ce va fi ales la 9 decembrie a.c. să specifice în Constituţie că poporul român este creştin.

Mulţumind autorităţilor oraşului Alba Iulia pentru sprijinul acordat organizării Congresului şi, exprimând încrederea că vor fi alături de românii din afara ţării, participanţii au relevat necesitatea elaborării unui program consacrat Centenarului Marii Uniri.

Adoptată la Congresul Spiritualităţii Româneşti, ediţia a XVI-a, Alba Iulia,

30 noiembrie 2012

De asemenea, Congresul Spiritualităţii Româneşti a redactat şi două apeluri, unul către autorităţile din Alba Iulia şi din judeţul Alba, celălalt către noul guvern al României care va fi instalat după alegerile parlamentare de la 9 decembrie 2012.