România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Profesorul Gheorghe Buzatu a plecat la întâlnirea cu Mareşalul

 Fie-i pe veci lumina de odihnă şi cinstire!

 

Se aud clopotele în bisericile noastre. O veste grea s-a răspândit ca un ţipăt sfâşietor din instituţii şi universităţi până în zare. S-a stins din viaţă cel mai respectat istoric şi cercetător, de mare probitate ştiinţifică, un corifeu din galeria valorilor de patrimoniu naţional, mare patriot şi iubitor de Ţară, savantul care a luptat toată viaţă de partea dreptăţii şi a adevărului, Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, care, deşi a pierdut lupta cu viaţa, a câştigat-o pe cea cu adevărul. Pentru că din adevăr se îndulcea ca din aghiazmă. Profesorul meu de patriotism şi de curaj, pentru care răspândirea adevărului istoric însemna hrana zilnică şi iscălitura fiinţei, a plecat ascultător în nemoarte şi nemurire, dincolo de hotarele lumii noastre, pe tărâmul de ireductibilă taină, de unde a venit pe Pământ. A plecat la punctul însemnat de Domnul pe harta cerului.

Uşa Universului i s-a deschis şi a trecut pragul în lumina marii aventuri cosmice. Lui Dumnezeu i s-a făcut dor de Gheorghe Buzatu şi l-a chemat la El. Marea trecere l-a oprit din cercetare, chiar în bibliotecă, pe omul de ştiinţă căruia, în lupta cu istoria deformatoare a prezentului, îi vom invoca numele şi opera din relaţia sa cu Universul şi universalul. Istoria savantului Gheorghe Buzatu va continua negreşit şi în lipsă. Interesul pentru opera sa nu se va epuiza odată cu plecarea, ci se va prelungi cu ştiinţă în ea. Nu ca o concurenţă făcută stării civile de muritor, ci ca o concurenţă făcută adevărului istoric, căruia i s-a impus, când prefăcându-se învins, când transformându-l în carte, în steag, în artă, în apostilă, pentru a lupta prin el. Profesorul Gheorghe Buzatu nu a murit. A devenit invizibil sub o altă formă, şi mai vizibil sub o alta, va deveni. Are de acuma timp să fie ADEVĂR, are timp să-şi îndure nemurirea, pe care noi o vom afişa, atent din bucăţele, pe toate frontispiciile, ca pe un papirus antic, valoros, descoperit într-un zid de cetate. Noi, muritorii de ocazie nu vă vom uita. Peste hologramă vă vom stoarce în răstimpuri câte o rază de lumină! Grav este că se răreşte pădurea valorilor, la poarta istoriei noastre stau aliniaţi corbii de stâncă, dar ştiu bine că opera sa valoroasă, lăsată patrimoniului românesc, le va sta în cale, aşa cum mulţi i-au stat în drumul spre Academia Română, deşi ar fi meritat cu prisosinţă locul şi titlul de academician. Cu adevărat o uriaşă pierdere pentru istoria şi cercetarea românească.

            Fie-i pe veci lumina de odihnă şi cinstire!

Maria Diana POPESCU, Director ART-EMIS

 

 

 

Profesorul Gheorghe BUZATU

 

Cronologie

Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu s-a născut la data de 6 iunie 1939 în comuna Sihlea din judeţul Vrancea.

După absolvirea şcolilor elementare şi a celor medii ale Liceului Regele Ferdinand din Râmnicu Sărat (1946-1956) a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (1956-1961).

În anul 1971, a obţinut doctoratul în istorie.

În perioada 1961-1992 a lucrat ca cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” al filialei Iaşi a Academiei Române.

Între anii 1992-1997 a fost cercetător ştiinţific principal I al „Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei din Iaşi a Academiei Române.

Începând din anul 1997 a fost profesor universitar de „Istorie şi Civilizaţie Europeană” al Filialei din Iaşi a Academiei Române, iar în continuare din anul 1997 a fost profesor universitar de „Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale” la Universitatea din Craiova, continuând ca profesor consultant la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

În perioada anilor 1975-1990 a îndeplinit şi funcţiile de secretar ştiinţific al Institutului „A.D. Xenopol” din Iaşi iar din anul 1992 a fost director al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană a Filialei Iaşi a Academiei Române.

În perioada anilor 2000-2004 a fost senator de Iaşi al partidului „România Mare”.

În anul 2007 Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa i-a acordat titlul de „Doctor Honoris Cauza”.

În anul 2008 „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România l-a ales  „Membru corespondent”.

Activitatea ştiinţifică a prof. univ. dr. Gh. Buzatu cuprinde 55 hărţi publicate sub nume propriu, 70 volume coordonate sau în colaborare şi peste 500 de studii, micromonografii,. Articole, eseuri, prefeţe, note etc.

În acelaşi timp a coordonat de mai mulţi ani colecţia „Românii în Istoria Universală” care a ajuns la 163 volume.

De asemenea a colaborat la multe publicaţii din ţară cu teme importante de interes naţional.

 

Cărţi publicate

• Nicolae Iorga. Omul şi opera, vol. I, Iaşi, Editura Junimea, 1971, coordonatori Gh. Buzatu şi N. Grigoraş; vol. II, Bacău, 1994; vol. III, Iaşi, 1999.

• Războiul secret. 1939-1945, Iaşi, Editura Junimea, 1973.

• Dosare ale războiului mondial (1939-1945), Iaşi, Editura Junimea, 1978.

• România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929, Iaşi, Editura Junimea, 1981 - Premiul Academiei Române.

• Iaşi 1600 - 1859 - 1918, Iaşi, Editura Junimea, 1983, coordonatori Gh. Buzatu şi colaboratori - Premiul Academiei Române.

• Anglo-Romanian Relations after 1821, Iaşi, Editura Academiei, 1983 - coordonatori Gh. Buzatu şi Al. Pascu.

• Funcţia militantă a ştiinţei noastre istorice, în Istoria poporului român în concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu, coordonador Ion Popescu-Puţuri, Editura Politică, Bucureşti, 1988.

• Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, 2 vol., Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică/Ed. Enciclopedică, 1988-1995; vol. I-II, ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2009.

• Războiul marilor spioni, I-II, Iaşi, Editura Junimea, 1986-1990.

• Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, 2 vol., coordonatori Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, I. Saizu,Stela Cheptea, Iaşi, Editura Universităţii, 1988-1990; vol. I-II, ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

• Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, 2 vol., Iaşi, Editura BAI, 1990, editor, în colaborare cu Stela Cheptea, V. F. Dobrinescu, I. Saizu; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

• Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, 2 vol., Iaşi - Bucureşti, Editura Moldova/Mica Valahie, 1991-1998, ediţie Gh. Buzatu.

• Războiul mondial al spionilor (1939-1989), Iaşi, Editura B.A.I., 1991.

• România cu şi fără Antonescu: documente, studii, relatări şi comentarii, Iaşi, Editura Moldova, 1991.

• Românii în arhivele Americii, Iaşi, Editura Moldova, 1992.

• ... Aşa a început holocaustul împotriva poporului român, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1995.

• Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

• Radiografia Dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, Editura FFPress, 1996, Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache.

• O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998; ediţia a II-a, Iaşi, Demiurg, 2009 (vezi mai jos).

• Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, 2 vol., Bucureşti, Editura Paideia, 1998, editori Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu.

• Istoria Românilor în secolul XX. 1918-1948, Bucureşti, Editura Paideia, 1999; ed. a II-a, 2002 - în colaborare cu prof. Ioan Scurtu.

• Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2002 - coordonare şi colaborare; ediţia a II-a - Trecutul la judecata istoriei. Mareşalul Ion Antonescu: Pro şi contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006.

• Mareşalul Antonescu în faţa istoriei. Directive de război - editori Gh. Buzatu şi colaboratori, Craiova, Editura Helios, 2002; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

• România şi Marile Puteri: 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003.

• 23 august 1939-1944. România şi proba bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, editori Gh. Buzatu, Dana Beldiman.

• A History of Romanian Oil, I-II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004-2006 - Premiul “D. Cantemir” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2009).

• O istorie a prezentului, Craiova, Ed. Mica Valahie, 2004; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

• Istoria Senatului României. 1864-2004, Bucureşti, Monitorul Oficial, 2004, colaborări Gh. Buzatu.

• Arhive secrete, secretele arhivelor, 2 vol., Ed. Mica Valahie, 2005), ediţie în colaborare cu Corneliu Bichineţ.

• Hitler, Stalin, Antonescu, I, Ploieşti, Editura Mileniul III, 2005.

• Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), editori Gh. Buzatu şi colaboratori, două ediţii, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 2006.

• Stalin, Hitler, Antonescu, II, R. Vâlcea, Rottarymond, 2007, în colaborare cu G. Rotaru.

• România sub Imperiul Haosului (1939-1945), Bucureşti, Editura RAO, 2007.

• Încoronarea - 15.X.1922, editori Gh. Buzatu şi Neculai Nacu, Iaşi, Studis, 2007.

• Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu, vol. I, 1940-1941, editori Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008.

•Românii din arhive, editor Gh. Buzatu, in colaborare cu Stela si Gh. Acatrinei, Bucuresti, Editura Mica Valahie, 2008.

• Europa in balanţa forţelor, 1919-1939, de Gh. Buzatu si Marusia Cîrstea, Bucuresti, Editura Mica Valahie, 2008.

• Antonescu, Hitler, Stalin. Un raport nefinal, III, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008.

• Marea Unire a tuturor Românilor din 1918, coordonatori Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2008.

• Academia Română, Istoria Românilor, vols. VIII-IX, coordonare I. Scurtu şi, respectiv, Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003-2008, colaborări Gh. Buzatu.

• Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Alexandria, Editura TL, 2009, Gh. Buzatu, Ioana Panagoreţ, Dan Botez.

• Dicţionar Enciclopedic, vols. I-VII, Bucureşti, 2001-2009, coordonare generală - Marcel D. Popa, colaboratori: Gh. Buzatu, Ion Calafeteanu, Florin Constantiniu, Dinu C. Giurescu,

• Românii în arhivele străine, I-II, în colaborare cu Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Iaşi, Editura Moldova, 2009.

• România în ecuaţia războiului şi păcii, 1939-1947, I-II, în colaborare cu Stela Acatrinei, Daniel Onişor, Corneliu Ciucanu, Horia Dumitrescu, Iaşi, Editura Moldova, 2009; ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009.

• Execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.

• România Mare în ecuaţia păcii şi războiului, 1919-1947, coordonatori Gh. Buzatu şi Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.

• Convergenţe istorice şi geopolitice: Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, coordonatori Stela Cheptea şi Gh. Buzatu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.

• O istorie a petrolului românesc, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009 (vezi, mai sus, ediţia I-a, 1998).

                                                                                    Preluat de la Wikipedia, enciclopedia liberă