România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Congresul Tinerilor Basarabeni care studiază în Romania

Ediţia III-a, 2013

Facem azi tot ce sperăm să facem mâine

 

În acest an, la Alba Iulia s-a desfăşurat a III-a ediţie a Congresului Tinerilor Basarabeni. Reuniţi sub sloganul organizaţiei OSLB Alba: „Facem azi tot ce sperăm să facem mâine”, tinerii basarabeni care reprezintă diferite societăţi studenţeşti din cadrul universităţilor din România, plini de speranţe şi cu bună dispoziţie, au hotărât să facă multe „astăzi”, în cele trei zile de Congres, la Alba Iulia. Noi, OSLB Alba, le-am fost gazdă, primitoare credem.

Deschiderea Congresului a avut loc pe 29 martie. Timp de trei zile, tinerii au participat la sesiuni de comunicări şi dezbateri; şi-au pus la contribuţie gândurile, ideile şi doleanţele. Pentru început i-am provocat cu o temă amplă:  „Trecut, Prezent şi Viitor. Unirea Basarabiei cu România – un act pozitiv sau ocupaţie?”. Tinerii s-au implicat cu discursuri şi dialoguri demne de atenţie. Semnificative s-au dovedit a fi rezultatele convorbirilor, căci studenţii au accentuat importanţa unităţii spaţiului cultural românesc. Au propus promovarea unităţii de credinţă în cadrul instituţiilor de învăţământ, instituţiilor de cultură şi al Bisericii. Studenţii, inclusiv şi noi, membrii organizaţiei din Alba Iulia, ne-am obligat să prezentăm diferite materiale pentru cunoaşterea obiectivă şi profundă a adevărului ştiinţific despre istoria, limba română, a cărei unitate a fost demonstrată  de Constantin Stere la sfârşitul secolului al XIX-lea şi marele poet preot Alexei Mateevici în 1917, despre manifestările culturale importante din ţară. 

Să nu credeţi că am lăsat tinerii într-o stare monotonă de discuţii şi deliberări. În ziua deschiderii le-am organizat o pauză culturală, în care le-am prezentat câteva cărţi de poezie ale autoarei basarabene, Victoria Covalciuc.

Şi după o binemeritată seară caldă şi o noapte odihnitoare, am revenit cu toţii la masa rotundă pentru a ne avânta în discutarea şi etalarea tradiţiilor naţionale: „La răscrucea cunoaşterii valorilor sfinte naţionale”. I-am observat pe tineri că au fost foarte entuziasmaţi şi interesaţi de discuţii. Punctul de maximă forţă al zilei s-a dovedit a fi momentul în care i-am rugat pe tineri să recite versuri din creaţia naţională. Aici i-am descoperit altfel, mai sensibili şi îndrăgostiţi de plaiul natal. Dar nu am rămas nici fără hotărâri solide, precum: tinerii studenţi şi-au declarat disponibilitatea de a promova imaginea culturală a valorilor naţionale româneşti de pe ambele maluri ale Prutului, prin participarea la simpozioane internaţionale, prin organizarea unor conferinţe ştiinţifice studenţeşti în colaborare cu personalităţi din România şi Republica Moldova.

Iar pentru a reveni mai aproape de condiţia reală a studenţilor, le-am propus să reflecteze asupra temei „Piept la piept cu problemele tinerilor basarabeni din România cât şi din Republica Moldova”. Şi cu siguranţă aici au avut cele mai multe argumente şi opinii contradictorii. Fiecare a menţionat situaţii-problemă cu care s-au confruntat în perioada studiilor, cazărilor, vieţii studenţeşti. Drept scop tinerii au invocat realizarea demersurilor necesare colaborării dintre organizaţiile studenţilor basarabeni care studiază în România şi instituţiile statului şi Organizaţiile nonguvernamentale din cele două ţări în vederea stabilirii unor parteneriate şi posibilitatea finanţării acestora.

Într-un manifest de respect şi încurajare, acad. Mihai Cimpoi şi prof.univ.dr. Vasile Grozav au luat parte la discuţiile desfăşurate în cele trei zile alocate lucrărilor Congresului. Ei au salutat această iniţiativă a tinerilor, le-au acordat diverse întrebări, dar şi soluţii, apărând astfel mai mult în rolul unor studenţi mai mari. De altfel şi participanţii au remarcat necesitatea stringentă a unor astfel de reuniuni care au menirea de a stabili contacte şi mijloace de comunicare, de schimb de opinii şi informaţii. Iar noi ne-am bucurat că această manifestare a fost una organizată la momentul potrivit, întrucât în acest an s-au împlinit 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.

Nu în ultimul rând, am avut grijă ca participanţii la Congresul Tinerilor Basarabeni să ne cunoască oraşul. Le-am organizat excursie la Muzeul Unirii şi prin Cetatea Alba Carolina. Astfel putem conchide că tinerii, care au venit la Alba Iulia cu multe speranţe, şi le-au amplificat în idei de proiecte, iniţiative şi hotărâri pentru a face schimbări. Iar noi îi vom invita şi la alte manifestări.

Aceste congrese s-au desfăşurat şi datorită sprijinului financiar acordat de către Consiliul Judeţean Alba - preşedinte ing. Ion Dumitrel precum şi a Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia;  Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia şi a Fundaţiei "Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României".

Victoria COVALCIUC

 

 

 

REZOLUŢIA

Congresului al III –lea a  Tinerilor Basarabeni  de la Alba Iulia

 

Întruniţi în zilele de 29 – 31 martie 2013 la Alba Iulia, tinerii basarabeni care reprezintă diferite societăţi studenţeşti din cadrul universităţilor din România au discutat diverse probleme legate de activitatea lor.

Participanţii au remarcat necesitatea stringentă a unor astfel de reuniuni care au menirea de a stabili contacte şi mijloace de comunicare, de schimb de opinii şi informaţii. A fost evidenţiată utilitatea  colaborării asociaţiilor studenţeşti în vederea stabilirii unor acţiuni comune pentru realizarea obiectivelor propuse.

Dezbaterile din cadrul Congresului au subliniat că manualele de istorie elaborate sub egida Ministerului de Educaţie ar trebui să reflecte mai amplu istoria Basarabiei, cele mai importante evenimente, viaţa şi opera celor mai de seamă oameni politici, personalităţi culturale, scriitori.

Participanţii au relevat unitatea spaţiului cultural românesc, unitatea de credinţă care trebuie promovată în cadrul instituţiilor de învăţământ, instituţiilor de cultură şi al Bisericii. Studenţii s-au obligat să prezinte diferite materiale pentru cunoaşterea obiectivă şi profundă a adevărului ştiinţific despre istoria, limba română, a cărei unitate a fost demonstrată  de Constantin Stere la sfârşitul secolului al XIX- lea şi marele poet preot Alexei Mateevici în 1917, despre manifestările culturale importante din ţară.

Un imperativ al activităţii studenţilor este angajarea în elaborarea de proiecte, în acest sens ei putând beneficia de serviciile Agenţiei de Dezvoltare Regională 7 Centru şi PAEM Alba.

Participanţii la Congres şi-au declarat disponibilitatea de a promova imaginea culturală a valorilor naţionale româneşti de pe ambele maluri ale Prutului, prin participarea la simpozioane internaţionale, prin organizarea unor conferinţe ştiinţifice studenţeşti în colaborare cu personalităţi din România şi Republica Moldova.

Realizarea demersurilor necesare colaborării dintre organizaţiile studenţilor basarabeni care studiază în România şi instituţiile statului şi Organizaţiile nonguvernamentale din cele două ţări în vederea stabilirii unor parteneriate şi posibilitatea finanţării acestora.

În acest context cei prezenţi şi-au exprimat dorinţa ca posturile de televiziune  româneşti să fie recepţionate dincolo de Prut în sensul necesităţii sensibilizării autorităţilor din Republica Moldova pentru ca demersul să se materializeze.

Ţinând cont de rolul istoric pe care l-a avut şi îl are, de spaţiile deţinute, şi capacitatea de organizare, participanţii la Congres adoptă şi susţin ideea ca Alba Iulia să fie Capitală Regională.

Asociaţia are drept scop: promovarea, reprezentarea, apărarea drepturilor, aducerea la cunoştinţa a obligaţiilor, sprijinirea şi afirmarea tinerilor  liceeni şi studenţi basarabeni şi a intereselor acestora.

      Congresul al III – lea al Tinerilor Basarabeni

             31 martie 2013 - Alba Iulia