România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”

9-11 mai 2013

 

Cea de a XXXIII-a Ediţie a acestei ample manifestări a spiritului românităţii, desfăşurată între 9-11 mai în localităţile Lancrăm, Sebeş, Alba Iulia, la care au participat peste 50 de invitaţi din  ţară, şi zece din străinătate, acordându-se 26 de premii: al Festivalului al Consiliului Judeţean şi Primăriei Sebeş, al Academiei Române, al unor reviste periodice, ziare, instituţii organizatoare având ca preambul Concursul Naţional de recitare, al elevilor şi studenţilor, susţinut de vernisajul unor expoziţii de artă plastică, de carte, în contextul cărora au fost lansate cărţi în premieră, unele axate pe exegeza blagiană, a avut ca temă: „Opera lui Lucian Blaga în contextul valorilor culturale ale umanităţii – Dintre comunicările prezentate la Sesiunea de comunicări am ales spre bucuria largă a cititorilor o lucrare cu totul excepţională: „Ascendenţa aromână a lui Lucian Blaga – Mascopole şi mitul exodului”, a Mariei Oprea ((Dobrescu), căreia îi mulţumim călduros pentru încredere şi colaborare. Ediţia a XXXIII-a a fost o reuşită, apreciată, luată ca o contribuţie majoră la promovarea valorilor culturale ale românităţii, organizatorii străduindu-se chiar în condiţii financiare mai speciale, să facă faţă tuturor problemelor.

Ion MĂRGINEANU