România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Statuia Libertăţii de la Arad - minciună sau adevăr -

 

Istoria este o ştiinţă pe cât de necesară, pe atât de fascinantă. Ea ne ajută să înţelegem cum a ajuns lumea aşa cum o ştim, dezvăluindu-ne motivele şi explicându-ne acţiunile oamenilor care au făcut-o.

Iată de ce colaborarea între istorici de bună credinţă şi în special cu cei ce se ocupă de cercetări în domeniul ISTORIEI LOCALE, NAŢIONALE ŞI UNIVERSALE reprezintă o importanţă deosebită şi utilă, pentru a PREZENTA ADEVĂRUL ISTORIC AŞA CUM A FOST EL. Din această colaborare trebuie să străbată spre cititori sau cercetători, informaţia curată şi credibilă pentru a ridica vălul de pe faţa FALSIFICATORILOR DE PROFESIE A EVENIMENTELOR DIN ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ.

O astfel de colaborare am stabilit-o încă din 1960 cu prof. univ. dr. VASILE T. CIUBÂNCAN din CLUJ-NAPOCA, un excelent cercetător şi cunoscător al evenimentelor istorice din judeţele: MARAMUREŞ, SATU MARE, SĂLAJ, BIHOR, ARAD, CLUJ, BISTRITA-NĂSĂUD, ALBA ş.a., lăsând în urma sa cărţi de o valoare ştiinţifică inestimabilă.

Acest material îl punem la dispoziţia cititorilor si a cercetătorilor prin intermediul Revistei “DACOROMANIA” pentru a se informa corect, aşa cum spune dictonul latin “SINE IRAET STUDIO” (fără mânie si părtinire, caracterizare a obiectivităţii şi condiţie a adevărului în general). Acest studiu se datorează unor eforturi deosebite - materiale şi financiare - cuprinzând o perioadă de timp destul de îndelungat.

* * *

 

SCURT ISTORIC

 

Statuia ca MONUMENT AL DOMENIULUI ARTELOR PLASTICE, a fost construită şi instalată pe teritoriul MUNICIPIULUI ARAD, TERITORIU ROMÂNESC, DE CĂTRE UN STAT STRĂIN, dedicată memoriei A 13 GENERALI DIN ARMATA HABZBURGICĂ, care în anul REVOLUŢIONAR EUROPEAN DE LA 1848-1849 au dezertat din armata habzburgică şi s-au înrolat ÎN MOD VOLUNTAR ÎN ARMATA GUVERNULUI UNGAR, condusă de LAJOS KOSSUTH (slovac), conducătorul REVOLUŢIEI UNGARE, iar pe PLAN MILITAR de generalul IOSIF BEM de etnie poloneză.

Împreună cu alţi ofiţeri superiori cei 13 generali au luat parte în faza finală a REVOLUŢIEI UNGARE, la luptele ce s-au desfăşurat pe teritoriul PRINCIPATULUI TRANSILVANIEI, iar în luptele sângeroase de apărare conduse de AVRAM IANCU, au fost ucişi peste 40.000 de români, iar peste 300 de localităţi româneşti au fost incendiate şi transformate în cenuşă.

Datorită intervenţiei armatelor Imperiului ŢARIST şi a Imperiului HABZBURGIC la ultima confruntare decisivă ARMATA UNGARĂ a fost înfrântă şi a capitulat la ŞIRIA, localitate lângă ARAD.

După înfrângerea şi capitularea ARMATEI UNGARE, GUVERNUL IMPERIAL DE LA VIENA a luat măsuri de ordin militar şi juridic împotriva DEZERTORILOR din armata habzburgică şi înrolaţi în armata ungară.

La 10 august 1849, GUVERNUL IMPERIAL a amnistiat soldaţii până la gradul de sergent, iar ofiţerii până la gradul de căpitan, au fost degradaţi la simpli soldaţi şi încadraţi în unităţile respective.

Ofiţerii cu grad superior până la generali au fost trimişi IN FAŢA TRIBUNALELOR MILITARE, judecaţi şi condamnaţi individual, aplicându-li-se pedepse graduale până la PEDEAPSA CAPITALĂ.

Pentru condamnarea celor vinovaţi au funcţionat DOUĂ CURŢI MILITARE, una la BUDAPESTA şi cealaltă la ARAD, unde au fost judecaţi 4.268 de ofiţeri superiori, dintre care 230 au fost condamnaţi LA MOARTE, însă au fost executaţi numai 40.

Arad - platoul din faţa Palatului Administrativ

 

Acesta a fost în esenţă TRASEUL ISTORIC din punct de vedere strict MILITAR şi JURIDIC pe care 1-au parcurs şi CEI 13 GENERALI de care este legat MONUMENTUL LIBERTĂŢII DE LA ARAD.

Cei 13 generali, pe lângă implicarea lor militară, nu au fost străini de acţiunile POLITICE ALE TRANSILVANIEI, în special în PRINCIPATUL TRANSILVAN, ei s-au angajat în lupte politice şi militare declanşate de GUVERNUL CONDUS DE LAJOS KOSSUTH, prin ANEXAREA CU FORŢA ARMELOR A PRINCIPATULUI LA UNGARIA SANSTEFANIANA.

De remarcat este şi faptul că DUPĂ ÎNFRÂNGEREA DE LA MOHACS DIN 1526, DE CĂTRE IMPERIUL OTOMAN, UNGARIA A FOST DESFIINŢATĂ CA STAT IAR PRINCIPATUL TRANSILVANIA A RĂMAS AUTONOM ŞI ÎN AFARA STATULUI UNGAR.

 

 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE REVOLUŢIEI UNGARE

 

Guvernul condus de LAJOS KOSSUTH şi ceilalţi conducători ai revoluţiei ungare, în PROGRAMUL LOR POLITIC ŞI-AU STABILIT PRINTRE ALTELE ŞI URMĂTOARELE OBIECTIVE POLITICE:

1. Refacerea STATULUI UNGAR SANSTEFANIAN şi anexarea tuturor teritoriilor stăpânite până la 1526 când a fost desfiinţat de IMPERIUL OTOMAN ŞI TRANSFORMAT ÎN PAŞALÂC TURCESC;

2. Declararea NAŢIUNII UNGARE CA SINGURĂ NAŢIUNE POLITICĂ CONDUCĂTOARE A NOULUI REGAT, IAR LIMBA UNGARĂ A FOST DECLARATĂ CA SINGURA LIMBĂ OFICIALĂ;

3. Desfiinţarea NAŢIUNILOR NEUNGUREŞTI DIN VIITORUL REGAT, FORMATE deja până atunci ca ENTITĂŢI ETNICE ŞI POLITICE DE SINE STĂTĂTOARE, între care se găsea şi NAŢIUNEA ROMÂNĂ DIN TRANSILVANIA. Toate etniile neungureşti erau obligate să RECUNOASCĂ SUPREMAŢIA NAŢIUNII UNGARE în rândurile căreia SĂ SE INTEGREZE PRIN FORŢĂ LA NAŢIUNEA UNGARĂ PRIN ASIMILARE. De asemenea, să fie SUPRIMATE TOATE LIMBILE NEUNGUREŞTI, rezervându-le dreptul de a le folosi numai în cadrul familiei.

 

 

PRINCIPALELE CERINŢE ALE ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA

 

În acel context şi cadru politic general, inclusiv pe plan EUROPEAN, s-a aflat în acele momente de răscruce şi NAŢIUNEA ROMÂNĂ DIN TANSILVANIA, ajunsă la CONŞTIINŢA DE SINE pe care şi-a afirmat-o ÎN PROGRAMUL ADUNĂRILOR ŢINUTE PE CĂMPIA LIBERTĂŢII DE LA BLAJ, unde şi-a formulat propriile deziderate şi revendicări. Printre ele amintim:

1. Naţiunea Română s-a declarat NAŢIUNE DE SINE STĂTĂTOARE ŞI RECEPTA, CA A PATRA NAŢIUNE DIN TRANSILVANIA după cea ungară, secuiască şi germană;

2. Recunoaşterea LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ OFICIALĂ ŞI FOLOSIREA EI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, ÎN ŞCOLI ŞI ÎN VIAŢA SPIRITUALĂ PROPRIE;

3. Recunoaşterea celor două religii româneşti: GRECO-ORTODOXE şi GRECO- CATOLICE CA RELIGII RECEPTE, EGALE ÎN DREPTURI CA RELIGIILE UNGUREŞTI ŞI SĂSEŞTI;

4. Dreptul NAŢIUNII ROMÂNE DE A PARTICIPA LA VIAŢA POLITICĂ LA TOATE NIVELURILE, DE A AVEA ALEŞII EI ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ADMINISTRATIVE INCLUSIV ÎN DIETA UNGARĂ DE LA CLUJ, ÎN MOD PROPORŢIONAL CU NUMĂRUL ROMÂNILOR;

5. Naţiunea Română din Transilvania S-A PRONUNŢAT CATEGORIC ÎMPOTRIVA ANEXĂRII FORŢATE LA UNGARIA, în acelaşi timp DIETA DIN CLUJ SĂ NU DEZBATĂ PROBLEME PRIVIND CERERILE ROMÂNILOR DECÂT ATUNCI CÂND DELEGAŢII NAŢIUNII ROMÂNE VOR FI ALEŞI ŞI DESEMNAŢI SĂ PARTICIPE LA LUCRĂRILE DIETEI;

6. Desfiinţarea lOBAGIEI şi în localităţile româneşti din Transilvania, nu numai în cele ungureşti;

7. Naţiunea Română va COLABORA CU TOATE CELELALTE   NAŢIUNI - UNGURI, SAŞI ŞI SECUI pe bază de DREPTURI EGALE Şl REZOLVAREA ÎN COMUN A TUTUROR PROBLEMELOR TRANSILVANIEI

Aceste câteva revendicări ale românilor transilvăneni din 1848-1849, au fost ele revendicări democratice? Au servit şi altor etnii din Transilvania? Au fost ele îndreptate împotriva cuiva?

 

 

DIFERENŢE ÎNTRE ROMÂNI ŞI UNGURI

DIN TRANSILVANIA

 

Prin comparaţie cu PROGRAMUL LUI LAJOS KOSSUTH intitulat: “LIBERTATE ŞI DREPTATE”, a fost redus numai la NAŢIUNEA UNGARĂ EXCLUSIV şi împotriva celorlalte naţiuni din teritoriile şi provinciile pe care vroiau să le anexeze şi să le supună UNGARIEI şi NAŢIUNII UNGARE.

La adresa naţiunilor şi în special a NAŢIUNII ROMÂNE, LÁJOS KOSSUTH a adresat următoarea avertizare: “EXTERMINAREA ROMÂNILOR ŞI A TUTUROR DUŞMANILOR CARE SE OPUN REVOLUŢIEI UNGARE”. Pe români i-a declarat “MERCENARI PLĂTIŢI”, “HOARDĂ MAI JOSNICĂ DECÂT VITELE”, “BANDIŢI”, “VALAHI ÎMPUŢIŢI”, “OPINCARI”, şi alte aprecieri jignitoare.

La 30 mai 1848, DIETA UNGUREASCĂ DE LA CLUJ a VOTAT UNIREA TRANSILVANIEI CU UNGARIA pe care PARLAMENTUL UNGARIEI A PROCLAMAT-O ÎNCĂ ÎN LUNA APRILIE 1848. La Cluj, în DIETA UNGUREASCĂ a fost proclamată UNIREA TRANSILVANIEI CU UNGARIA SUB deviza: “UNIO VAGY HALAL” (Unire sau moarte), iar propunerea celor cinci delegaţi români prezenţi în sala de şedinţă nici nu a fost ascultată.

Memoriul românilor cu revendicările formulate la BLAJ în faţa a peste 40.000 de români nici nu a fost cuprins în ordinea de zi.

Dieta din CLUJ, organism politic legislativ, anacronic în RAPORT CU TIMPURILE REVOLUŢIEI EUROPENE, era format din 400 DE ALEŞI UNGURI - NOBILI, CONŢI, BARONI, REPREZENTANŢI AI CULTELOR UNGUREŞTI, DEMNITARI POLITICI ŞI ADMINISTRTIVI CENTRALI Şl LOCALI.

Conform RECENSĂMÂNTULUI AUSTRIAC DIN 1850, ÎN TRANSILVANIA TRĂIAU: 2.062.679 locuitori, din care 1.220.266 erau ROMÂNI - 59,2%; 359.270 UNGURI

- 17.3%; 181.250 SECUI - 8,8% (cumulaţi ungurii si secuii 540.520 - 26,1%); 195.793 SAŞI

- 16% şi ALŢII 106.100-5,1%.

Românii din Transilvania s-au împotrivit UNIRII TRANSILVANIEI CU UNGARIA ştiind că revendicările lor înseamnă distrugerea Naţiunii Române.

În acele condiţii s-au deschis confruntările militare dintre ROMÂNI ŞI UNGURI, în septembrie 1848, la cea de-a doua adunare a românilor de la BLAJ, dârzenia hotărâtă a românilor din Transilvania înarmaţi şi gata de luptă, pentru a se împotrivi armatei ungureşti condusă de generalul IOSIF BEM, care nu ne recunoştea libertatea, a fost exprimată cu toată hotărârea de AVRAM IANCU “CRAIUL MUNŢILOR”: “PRETENŢIILE NOASTRE SUNT SFINTE, PRECUM E SFÂNTĂ DREPTATEA, ŞI , NOI, ROMÂNII VOM LUPTA PÂNĂ LA SACRIFICIUL SUPREM PENTRU A LE APĂRA.”

În FĂGĂRAŞ, HUNEDOARA, ZĂRAND, CETATEA DE BALTĂ şi în alte părţi ale TRANSILVANIEI, s-a INSTAURAT ADMINIS-TRAŢIA ROMÂNEASCĂ, ALEASĂ ÎN MOD DEMOCRATIC CU CENTRUL DE CONDUCERE ÎN MUNŢII APUSENI în frunte cu AVRAM IANCU, instituindu-se UN REGIM POPULAR CU ARMATĂ PROPRIE.

Se naşte întrebarea pertinentă, OBIECTIVELE MILITARE ŞI POLITICE UNGUREŞTI pot fi ele considerate că au adus libertatea în TRANSILVANIA? Dar pentru cine?

Cei 13 generali pot fi absolviţi de răspundere mai ales pentru uciderea celor peste 40.000 de români şi peste 300 de localităţi care au fost prefăcute în cenuşă? (A se consulta lucrarea ştiinţifică a prof. univ. dr. LIVIU MAIOR cu titlul: “1848 - Românii şi Ungurii în Revoluţia Paşoptistă” în care autorul califică acţiunile militare ungureşti drept “CUCERIREA TRANSILVANIEI ŞI NU ELIBERAREA EI”).

Acestea au fost în esenţă problemele care ţin de istorie, în care au fost implicaţi direct cei 13 generali, cărora le-au fost dedicat MONUMENTUL DE LA ARAD sub emblema “STATUIA LIBERTĂŢII.”

 

 

JURISDICŢIA STATUII LIBERTĂŢII

 

Generalii la care ne-am referit (13), au fost CONDAMNAŢI PENAL conform legilor imperiale, adică ca cetăţeni austrieci. Ei au depus JURĂMÂNTUL FAŢA DE AUSTRIA şi de ARMATA AUSTRIACĂ.

Toate guvernele UNGARIEI, nu au întreprins nici o acţiune PE PLAN JURIDIC prin care să le fie ANULATE CONDAMNĂRILE LA MOARTE sau să-i REABILITEZE SI SĂ FIE DECLARAŢI EROI AI LIBERTĂŢII POPOARELOR.

Guvernul dualist ungar de la 1880 când S-A EDIFICAT ŞI INSTALAT STATUIA LIBERTĂŢII, conştient de IMPLICAŢIILE POLITICE, DIPLOMATICE, L-AU EVITAT ÎN MOD SISTEMATIC PE FAŢĂ ŞI DESCHIS, în schimb, Guvernul a acţionat din UMBRĂ ŞI AU PLASAT ACEASTĂ SARCINĂ PE SEAMA UNOR SOCIETĂŢI CIVILE APOLITICE DIN UNGARIA ŞI DIN DIASPORĂ, cum a procedat şi procedează şi astăzi.

Chipurile că SOCIETĂŢILE CIVILE AU ADUNAT FONDURILE NECESARE, Guvernul Ungariei a elaborat PLANURILE DE ACŢIUNE, A ANGAJAT ŞI FINANŢAT SCULPTORUL SI LUCRĂRILE PÂNĂ LA INSTALAREA STATUII LIBERTĂŢII.

Tot acele SOCIETĂŢI CIVILE PRIN EMBLEMA ŞI MESAJUL SIMBOLIC CE L-A FOST DAT STATUII LIBERTĂŢII, I-AU DECLARAT EROI PE CEI 13 GENERALI AUSTRIECI CONDAMNAŢI PENAL DE STATUL AUSTRIAC.

Dându-i-se UN ASTFEL DE CURS întregii acţiuni, până la finalizarea şi instalarea STATUII LIBERTĂŢII a fost un fel de PĂCĂLIRE A AUSTRIECILOR, în aparenţă rezultă că GUVERNUL UNGARIEI, ar fi fost pus de către SOCIETĂŢILE CIVILE UNGUREŞTI ŞI DIN DIASPORĂ ÎN FAŢA UNUI FAPT ÎMPLINIT PESTE CARE NU AR MAI FI PUTUT TRECE.

Este oare întâmplător faptul că se REPETĂ SISTEMATIC ŞI MATEMATIC în aceeaşi viziune după care toate GUVERNELE UNGARIEI DE IERI ŞI DE AZI, EVITĂ PE FAŢĂ SĂ SE IMPLICE ÎN REABILITAREA EROILOR REVOLUŢIEI şi din nou ACEASTĂ SARCINĂ A FOST DIRCŢIONATĂ SPRE O NOUĂ SOCIETATE CIVILĂ UNGARĂ care ar fi colectat fondurile şi toate mijloacele DE REINSTALARE A STATUII LIBERTĂŢII, (vezi reabilitarea lui MIKLOS HORTHY si declarat de societăţile civile din Ungaria şi din diasporă cel mai mare patriot şi conducător al ungurilor).

De această dată DORINŢA ŞI PERSEVERENŢA de a se reamplasa STATUIA LIBERTĂŢII LA ARAD, strategia societăţilor civile ungureşti a răsuflat uşurată atunci când VIKTOR ORBAN, foarte grăbit, i-a solicitat în mod direct OMOLOGULUI SĂU ROMÂN, RADU VASILE, ca să adopte O HOTĂRÂRE DE GUVERN PRIVIND REAMPLASAREA STATUII LIBERTĂŢII LA ARAD. Primul Ministru RADU VASILE a şi adoptat HOTĂRÂREA DE GUVERN acceptând propunerea Ungariei şi a fost făcută public.

A rămas însă neaplicată această HOTĂRÂRE A GUVERNULUI ROMÂNIEI. Nici guvernul MUGUR ISĂRESCU nu a aplicat hotărârea. Iată deci DUBLA FAŢĂ A MEDALIEI. Dacă hotărârea guvernului RADU VASILE, apoi guvernul MUGUR ISĂRESCU era validă din punct de vedere juridic şi politic rămâne să fie examinată cu răbdare şi cu exigenţa necesară. (Din păcate, toată această tărăşenie se aruncă în spatele guvernului ADRIAN NĂSTASE, care, ar fi răspunzător de a da aprobarea reamplasării STATUII LIBERTĂŢII de la ARAD ceea ce este O MINCIUNĂ).

Constatăm faptul că împotriva Şl A ACESTUI TIP DE MANIPULARE, există totuşi UN IMPEDIMENT JURIDIC MAJOR, care până în prezent a fost IGNORAT TOTAL. Faptul că în 1924, Guvernul României LEGAL CONSTITUIT ÎN CONFORMITATE CU PREROGATIVELE CE I-AU FOST CONFERITE DE NOUA CONSTITUŢIE şi cu avizul REGELUI FERDINAND ÎNTREGITORUL, AU DECIS PRINTR-O HOTĂRÂRE LEGAL ADOPTATĂ DEMOLAREA STATUII LIBERTĂŢII, AFLATĂ PE DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ŞI PUNEREA EI            ÎNTR-UN SPAŢIU ÎNCHIS PENTRU PUBLIC.

Această HOTĂRÂRE în concordanţă cu CONSTITUŢIA STATULUI ROMÂN, NU POATE FI ELUDATĂ DE NICI UN GUVERN ROMÂN, numai dacă îşi va asuma RĂSPUNDEREA POLITICĂ DE ANULARE A HOTĂRÂRII, CU ARGUMENTE JURIDICE SAU DACĂ AU FOST VICII GRAVE DE FOND ŞI CA URMARE NU AR FI VALIDĂ, în fond, chiar dacă o astfel de HOTĂRÂRE DE GUVERN ce ar fi adoptată indiferent DE CULOAREA POLITICĂ VA TREBUI SĂ FIE SUPUSĂ SPRE VALIDARE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI şi în caz APROBATIV să fie trimisă PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI SPRE VALIDARE şi publicarea ei în MONITORUL OFICIAL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI.

În lipsa unor astfel de demersuri riguros îndeplinite şi temeinic motivate până la capăt, NIMENI NU ARE DREPTUL SĂ ÎNTREPRINDĂ NICI O ACŢIUNE ÎN SCOPUL REAMPLASĂRII STATUII LIBERTĂŢII, dacă nu doreşte să suporte consecinţele de rigoare ALE LEGILOR STATULUI ROMÂN.

Se mai poate naşte şi o altă întrebare, dacă la rândul lor GUVERNELE UNGARIEI AU AVUT CUNOŞTINŢĂ DE O ASTFEL DE HOTĂRÂRE ŞI DE VALABILITATEA EI PESTE TIMP. INDISCUTABIL DA. în aceste condiţii de ce AU ÎNCERCAT SĂ STRECOARE REZOLVAREA PROBLEMEI PRINTR-O DECIZIE A GUVERNULUI ROMÂN de acelaşi nivel JURIDIC ŞI POLITIC, cu acel care a decis la timpul respectiv ÎN SENS CONTRAR, chiar dacă pe planul derulării faptelor A FOST DIRIJATĂ SPRE SOCIETATEA CIVILĂ UNGARĂ care nu are nici o COMPETENŢĂ ÎN ACEL DOMENIU.

În paralel unii membri ai GUVERNULUI UNGARIEI ŞI CONDUCEREA UDMR fac fel de fel de DECLARAŢII DESCHISE ŞI PRESIUNI CA GUVERNUL ROMÂNIEI SĂ SE IMPLICE în luarea UNEI DECIZII care să ducă la LEGALIZAREA reinstalării STATUII LIBERTĂŢII.

O altă problemă de fond de NATURA JURIDICĂ este aceea a TERENULUI sau a TERITORIULUI PE CARE s-a amplasat STATUIA LIBERTĂŢII, care indiferent de SUPRAFAŢĂ, calculată în metri pătraţi, EL FACE PARTE DIN TERITORIUL NAŢIONAL AL ROMÂNIEI, iar obiectivul - STATUIA LIBERTĂŢII - a APARŢINUT UNUI STAT STRĂIN. Finanţarea şi reamplasarea a fost realizată tot ÎN UNGARIA DE O TERŢĂ SOCIETATE CIVILĂ UNGARĂ cu LARGUL CONCURS AL CONDUCERII UDMR.

În aceste condiţii SE NAŞTE ÎNTREBAREA DACĂ ORICARE DIN GUVERNELE ROMÂNIEI poate ÎNSTRĂINA O PORŢIUNE DIN TERITORIUL NAŢIONAL UNEI PERSOANE STRĂINE FIZICE ORI JURIDICE, pentru interesele acesteia şi nu ale STATULUI ROMÂN? Apoi, să le acorde DREPTUL DE FOLOSINŢĂ PE TERMEN NELIMITAT?

Asupra TERITORIULUI NAŢIONAL este PROPRIETAR POPORUL ROMÂN care îl LOCUIEŞTE şi îl STĂPÂNEŞTE din vremuri IMEMORIALE SUB ASPECT JURIDIC CA PROPRIETATE INDIVIZĂ.

Statul Român, GUVERNUL, nu este PROPRIETARUL ci ADMINISTRATORUL şi GARANTUL APĂRĂRII ŞI INTEGRITĂŢII PĂMÂNTULUI ROMÂNESC, în cazul în care ar fi supus UNOR PRESIUNI EXTERNE ŞI INTERNE STATUL ROMÂN NU ARE DREPTUL SĂ CEDEZE CI SĂ SE ÎMPOTRIVEASCĂ PRIN TOATE MIJLOACELE. NU SE POT FACE COMPROMISURI CE AFCETEAZĂ INTERESUL ŞI TERITORIUL NAŢIONAL.

 

 

INTERESE POLITICE PRIVIND STATUIA LIBERTĂŢII DE LA ARAD

 

Prima dintre problemele politice ar fi ideea CONSTRUIRII ŞI AMPLASĂRII STATUII LIBERTĂŢII ÎNTR-UN LOC BINE FIXAT ŞI JUDICIOS ALES cu scopul unei ALINTĂRI POLITICE ŞI MORALE ALE NAŢIUNII UNGARE si în special ale UNGURILOR DIN TRANSILVANIA şi din ALTE PĂRŢI faţă de EŞECURILE POLITICII EXPANSIONISTE UNGARE ÎN ANUL REVOLUŢIONAR DIN 1848-1849, îndreptată împotriva TUTUROR POPOARELOR CE FORMAU MOZAICUL ETNIC ŞI INTER-ETNIC al IMPERIULUI HABZBURGIC şi începând din 1867 a celui AUSTRO-UNGAR.

Apoi, denaturarea evenimentelor istorice prin motivaţiile şi simbolurile STATUII LIBERTĂŢII de transformare a calculului POLITIC ŞI MILITAR ÎN VICTIME PE CARE SĂ-I IDEALIZEZE CA EROI AI LIBERTĂŢII LOR EGOISTE - EXCLUSIVISTE.

După realizarea STATUII LIBERTĂŢII prin ceea ce reprezintă ea TREBUIA SĂ REPREZINTE ŞI SĂ PERPETUEZE PESTE TIMP ÎN CONŞTIINŢA POPORULUI UNGAR, A UNGURILOR DIN TRANSILVANIA SI DIN DIASPORA ACEL GEN DE IDIOLOGII DEFORMATE, DUPĂ CARE în toate timpurile istoriei, NUMAI POPORUL SI NAŢIUNEA UNGARĂ AU AVUT DREPTATE, DAR CĂ DIN VINA ALTORA, AR FI DEVENIT VICTIME (Mohacs 1526, Revoluţia de la 1848-49) şi previziunile despre viitor destul de sumbru pentru ce urma să mai fie.

Întrucât NAŢIUNEA UNGARĂ din IMPERIUL AUSTRO-UNGAR atât în interiorul REGATULUI ISTORIC mai ales în teritoriile si provinciile anexate aflate sub stăpânirea UNGARIEI, se află în MINORITATE NUMERICĂ şi pondere accentuată şi periculoasă, cu toate că PURTA SINTAGMA DE SINGURĂ NAŢIUNE POLITICĂ CONDUCĂTOARE, ÎNTRE ALTE NAŢIUNI MARI pe care LE SUPUNEA şi le ASUPREA.

Privită problema spre viitor, STATUIA LIBERTĂŢII avea menirea ca în anumite crize politice grave, contradicţii interne şi externe, SĂ LASE URME ŞI PRIN ACEASTĂ STATUIE, SIMBOLURI CU REFERIRE LA TRECUT, CU SEMNE ŞI EMBLEME CONTRARE MERSULUI ISTORIEI CARE SĂ FIE MARTORE ALE UNOR REVENDICĂRI PENTRU ACELE TERITORII ŞI A-ŞI ARGUMENTA DREPTUL DE REINSTAURARE ASUPRA LOR MOTIVÂND CĂ TERITORIUL SI SPAŢIUL ÎNCONJURĂTOR AR FI FOST UNGUREŞTI DIN  TOTDEAUNA ŞI CĂ TREBUIE SĂ APARŢINĂ STATULUI ŞI NAŢIUNII UNGARE.

Astăzi este destul de bine cunoscută notorietatea Ungariei şi a conducătorilor ei politici şi militari, după DIKTATUL DE LA VIENA DIN 30 AUGUST 1940, cu sprijinul GERMANIEI NAZISTE şi a ITALIEI FASCISTE, cu ÎNGĂDUINŢA URSS, ocuparea Transilvaniei de Nord, trăiau cu speranţa după care fie pe cale militară ori prin manevre politice externe, va ocupa întreaga Transilvanie precum şi BANATUL ISTORIC şi le vor anexa la Ungaria.

Pentru a fi cât mai credibili, vom reda PASAJE DIN PRESA UNGUREASCĂ despre intenţiile pe care le urmărea Ungaria.

1. REGGELY UISZAG (Ziarul de Dimineaţă) din 8 august 1943. “MARTIRII DIN ARAD VĂ CER VOUĂ SOCOTEALĂ UNGURILOR CĂ LA DOI ANI DUPĂ ELIBERAREA ARDEALULUI DE NORD, MAI AVEŢI OARE CLIPE DE LINIŞTE, ATÂTA VREME CÂT FRAŢI DE-AI NOŞTRI, UNGURI DIN PĂRŢILE DE SUD SUFERĂ ÎNCĂ ÎN ROBIA ROMÂNEASCĂ ŞI AŞTEAPTĂ CU DISPERARE ELIBERAREA”

2. NAGYVÂRAD (Oradea Mare) din 07.10.1943: “JERTFA MARTIRILOR DE LA ARAD ÎNSEAMNĂ CĂ UNGURUL A FOST ŞI VA FI LA EL ACASĂ DE PE CREASTA CARPAŢILOR PÂNĂ LA MAREA ADRIATICĂ.”

3. MAGYOR LAPOC, ERDELY NEIPLAP (Foile poporului Ardelean) din 05.10.1943: “PRIN MARTIRII DE LA ARAD, ACEST ORAŞ A DEVENIT GOLGOTA UNGURILOR, IAR AZI ARADUL PĂŞEŞTE ÎNSUŞI PE DRUMUL SPRE GOLGOTA. PĂMÂNTUL CARE A FOST STROPIT CU SÂNGELE MARTIRILOR NU POATE APARŢINE ALTORA.”

4. REGGELY UISZAG (Ziarul de Dimineaţă) din 06.10.1943: “NOI CEI DIN TÂRGU MUREŞ PUTEM VEDEA DE-A LUNGUL CURSULUI INFERIOR AL MUREŞULUI, LA ARAD, CRESC COPACI ÎN MASĂ PENTRU SPÂNZURĂTORILE MARTIRILOR LIBERTĂŢII UNGUREŞTI. FLUVIUL DESTINULUI ACESTUI POPOR GEME ÎN MIJLOCUL TRANSILVANIEI, SUB PODURI STRÂMTE, SUB LANŢURI STRĂINE ŞI NOI NE RUGĂM BINECUVÂNTEAZĂ DOAMNE ORAŞUL ARAD ŞI ÎNGĂDUIE SĂ PUTEM MERGE LIBERI, DUPĂ O NOUĂ ROBIE DE 22 DE ANI LA MORMÂNTUL MARTIRILOR NOŞTRI, ŢINTA NE-A FOST VIE ÎN FAŢA OCHILOR, ÎNAPOI LA FRONTIERELE MILENARE.”

5. MAGYARKATONA UISZAG (Ziarul Soldatului Ungur) din 30.09.1943: “AL NOSTRU VA FI DIN NOU BRAŞOVUL Şl ARADUL, UNGUREŞTI SĂ FIE ARDEALUL ŞI BANATUL.”

6. MAGYARKUPOLITIKA (Politica Externă a Ungariei) din 30.09.1943: “DACĂ CAPITALUL MORAL N-AR AJUNGE PENTRU AFIRMAREA DREPTURILOR ŢĂRII, LA CONFERINŢA VIITOARE A PĂCII, NOI MAI DISPUNEM ŞI DE O ALTĂ FORŢĂ, ANUME - ARMATA COMBATANTĂ.”

7. SZEKELYNEP (Naţiunea Secuiască) din 29.09.1943: “DINAINTEA OCHIULUI SPIRITUAL APARE NEÎNTRERUPTĂ ACEA UNGARIE, ALE CĂREI GRANIŢE A FOST TRASĂ DE MÂNA LUI DUMNEZEU ŞI CARE A FOST APĂRATĂ TIMP DE UN MILENIU DE SPADA UNGARĂ.”

8. SZEKELYNEP (Naţiunea Secuiască) din 24.09.1943: “CONSIDERĂM CĂ SPAŢIUL VITAL UNGAR MILENAR ESTE ÎNCONJURAT DE MUNŢII CARPAŢI.”

Se naşte o întrebare firească: dacă şi în zilele noastre, astfel de concepţii politice şi rememorări, mai au circulaţie în mass-media ungurească din Ungaria, Transilvania şi în Diaspora ungurilor?

Dacă ne referim la concepţiile politice, atunci putem să apreciem că ele sunt nenumărate.

Ne amintim cum după sângeroasele evenimente din decembrie 1989, IN PRIMUL PARLAMENT ROMÂN, GEZA DOMOKOS, parlamentar UDMR, a adus în atenţie problema REINSTALĂRII STATUII LIBERTĂŢII DIN ARAD.

La obiecţiile unor parlamentari, de respingere a propunerii lui GEZA DOMOKOS care deţinea şi funcţia de PREŞEDINTE AL UDMR, el a declarat că a făcut această propunere PENTRU RECONCILIEREA ROMÂNO-UNGARĂ.

Să acceptăm si această MOTIVAŢIE să zicem SINCERĂ. Dar tot atunci, trebuia să RECUNOASCĂ REALITĂŢILE DUREROASE PETRECUTE ÎN REVOLUŢIA UNGARĂ

DE LA 1848-1849 FATĂ DE ROMÂNII DIN TRANSILVANIA, IAR ÎN MOD FORMAL SĂ-ŞI CEARĂ SCUZE PENTRU SUFERINŢELE ŞI CRIMELE ADUSE ROMÂNILOR.

Datorită faptului că ACEL GEST POLITIC NU A AVUT LOC, STATUIA LIBERTĂŢII A RĂMAS CA O INIŢIATIVĂ, CA O DORINŢĂ ŞI UN OBIECTIV POLITIC URMĂRIT CU INSISTENŢĂ DE UDMR.

Putem aprecia că această DORINŢĂ, A FOST TRANSMISĂ GUVERNULUI UNGARIEI, care o avea pe AGENDA PERMANENTA, CHIAR DUPĂ PACEA DE LA TRIANON, Şl ÎNSUŞITĂ DE UDMR.

Guvernanţii de la BUDAPESTA, chiar în timpul şi după evenimentele din decembrie 1989 (şi până astăzi) INDIFERENT DE CULOAREA LOR POLITICĂ, nu au OMIS DE PE AGENDA LOR ‘DE LUCRU realizarea reamplasării la ARAD A MONUMENTULUI LIBERTĂŢII.

La reamplasarea MONUMENTULUI, a fost racordată toată DIASPORA UNGUREASCĂ din străinătate şi în mod deosebit ungurii din SUA, CANADA, ANGLIA, AUSTRALIA ş.a.

De asemenea, CERCURI POLITICE DIN UNGARIA şi ale conducerii UNIUNII MONDIALE A UNGURILOR CU SEDIUL LA BUDAPESTA, în strânsă legătură cu UDMR, căutau orice mijloace pentru a ADEMENI ŞI PE UNGURII DIN ROMÂNIA IN SPECIAL PE ARDELENI, pentru a CULTIVA MEMORIA ZISELOR VICTIME DE LA ARAD, PRECUM ŞI CELE DE REVIZUIRI TERITORIALE. De remarcat că sunt foarte multe cazurile în care au fost reabilitaţi (CRIMINALII ROMÂNILOR ŞI EVREILOR) cărora li s-a ridicat STATUI ŞI BUSTURI. AU FOST NUMITE STRĂZI, ŞCOLI GENERALE, GRĂDINIŢE, FACULTĂŢI ŞI COLEGII NAŢIONALE CU NUMELE LOR. Ele se transformă în SIMBOLURI NU ATÂT PENTRU TRECUT CÂT ŞI PENTRU PREZENT ŞI MAI ALES PENTRU VIITOR, CU BĂTAIE LUNGĂ PESTE TIMP.

Un element neaşteptat NELUAT ÎN SEAMĂ DE STATUL ROMÂN în afară de o PARTE A MASS-MEDIEI ROMÂNEŞTI, a fost DECLARAŢIA DOAMNEI IBOLYA DAVID, fost MINISTRU             ÎN GUVERNUL VIKTOR ORBAN, iar apoi în ACEEAŞI CALITATE a participat şi la UNA DIN COMEMORĂRILE EROILOR DE LA ARAD. Domnia sa a mai participat şi în CALITATE DE PARLAMENTAR ŞI PREŞEDINTE AL FORUMULUI DEMOCRAT UNGAR (partid de opoziţie). A mai vizitat ROMÂNIA ICLUSIV MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. A declarat cu emfază că: "A VENIT SĂ STUDIEZE POSIBILITATEA ÎNFIINŢĂRII FUNCŢIEI DE AVOCAT AL POPORULUI UNGAR ÎN ROMÂNIA, CARE SĂ FUNCŢIONEZE LA ARAD.”

Această nouă funcţie de AVOCAT AL UNGURILOR DIN TRANSILVANIA VA AVEA CA MISIUNE SĂ COLECTEZE TOATE DOLEANŢELE ŞI PLÂNGERILE UNGURILOR DIN ROMÂNIA. Iată deci O NOUTATE FANTASTICĂ ŞI MAI ALES în ce localitate să funcţioneze.

În cazul în care s-ar fi realizat propunerea PRIN TRATATIVE ROMÂNO-UNGARE, am putea deveni MARTORII UNUI ŞIR LUNG DE PETIŢIONĂRI ADRESATE AVOCATULUI POPORULUI ŞI SĂ FIE TRIMISE ÎN UNGARIA LA ORGANISMUL CARE ESTE ÎN FUNCŢIE. Toţi petenţii ar avea în programul lor şi vizitarea STATUII LIBERTĂŢII SI SĂ-I CONTEMPLE MESAJUL ANTIROMÂNESC.

Statuia de la ARAD a fost reamplasată prin contribuţii particulare ale SOCIETĂŢII CIVILE UNGUREŞT DIN INTERIOR ŞI DIN DIASPORĂ (şi ale UDMR-ului din Bugetul de Stat al României). STATUIA LIBERTĂŢII va convinge şi mai ales va aduna în jurul său şi VIZITATORI DIN UNGARIA PRECUM ŞI DIN ALTE ŢĂRI DIN EUROPA SI DE PE ALTE CONTINENTE, EA VA FI ADMIRATĂ nu numai ca o realizare artistică dar şi prin EXPLICAŢII ISTORICE ŞI DESPRE SACRIFICIILE UNGURILOR ÎN REVOLUŢIA DE LA 1848-1849. În faţa STATUII LIBERTĂŢII se organizează cu regularitate conferinţe, simpozioane, slujbe religioase de la care nu vor lipsi nici LASZLO TOKES unul dintre militanţii de seamă pentru realizarea statuii.

În acest fel STATUIA LIBERTĂŢII UNGARE va putea fi transformată într-o A DOUA MECĂ INTERNAŢIONALĂ DE PELERINAJ AL IREDENTISMULUI, ŞOVINISMULUI SI REVIZIONISMULUI AGRESIV UNGURESC ÎMPOTRIVA STATULUI ŞI A POPORULUI ROMÂN.

 

 

MUNICIPIUL ARAD ÎN TIMPUL CONFERINŢEI DE PACE DE LA TRIANON

 

Autorii acestui studiu, consideră că nu poate fi ocolit nici faptul că, municipiul ARAD, în contextul preliminariilor CONFERINŢEI DE PACE DE LA PARIS şi semnarea TRATATULUI DE PACE DE LA TRIANON, au fost stabilite şi frontierele dintre ROMÂNIA ŞI UNGARIA.

Prima întrebare ce poate fi pusă ar fi aceea dacă guvernele UNGARIEI din perioada dualismului AUSTRO-UNGAR şi până în 1918 au plănuit sau au adoptat măsuri politice faţă de municipiul ARAD şi zonele lui adiacente?

Răspunsul nu se poate da simplist prin DA sau NU, întrucât problema a fost complexă şi a cuprins mai multe perioade în funcţie de evoluţia evenimentelor şi de interesele speciale ale guvernelor UNGARIEI faţă de municipiul ARAD în întregimea lui şi a localităţilor limitrofe, în funcţie de obiectivele strategice şi politice ale UNGARIEI.

Primul SEMNAL DE ADOPTARE a unor măsuri pe această linie a fost TOCMAI CONCEPEREA PLANULUI DE CONSTRUIRE ŞI AMPLASARE pe teritoriului municipiului ARAD a STATUII LIBERTĂŢII, pentru fixarea unui PILON DE NATURĂ POLITICĂ PE TEITORIUL MUNICIPIULUI ARAD, care prin SIMBOLURILE ce-l reprezintă SĂ-I SCHIMBE DIRECŢIA PE TRAIECTORIA SPRE VEST ŞI NU INVERS.

Totuşi municipiul ARAD ocupa un spaţiu destul de mic, ca o INSULĂ INTR-O MARE DE ROMÂNI CARE ÎL ÎNCONJOARĂ.

Acel spaţiu mic trebuia compensat cu suprafaţa teritorială şi administrativă a judeţului ARAD, care era UN SPAŢIU ISTORIC ROMÂNESC în care POPULAŢIA ROMÂNEASCĂ TIMP DE SECOLE a reprezentat până la nivelul de 87%, chiar până LA JUMĂTATEA SECOLULUI AL XVIII-LEA. În secolele al XIX-lea şi al XX-lea, numărul populaţiei româneşti s-a mai diminuat, dar A RĂMAS PREPONDERENT ROMÂNESC, în unele localităţi din judeţul ARAD, românii erau prezenţi până la nivelul 99-100%.

Despre municipiul ARAD, pe baza unor date statistice din 1715-1720, privind numărul gospodăriilor impozitate după etnie: în 1715 numărul gospodăriilor româneşti reprezentau 416 - 82%, 112 gospodării ungureşti - 11%; 65 gospodării germane - 7%. In 1720 gospodăriile româneşti erau de 439 - 77%; 40 de gospodării ungureşti - 7%; 94 gospodării germane - 16%.

în urma COLONIZĂRII STRĂINE PE TERITORIUL JUDEŢULUI ARAD, a început în a doua jumătate al secolului al XVIII-lea cu POPULAŢIE GERMANĂ, urmată apoi de ETNIA UNGARĂ, în secolul al XIX-lea, când a crescut numărul populaţiei colonizată, cea ROMÂNEASCĂ A SCĂZUT LA 61% în anul 1880 şi la 58% în anul 1910, rămânând totuşi majoritară, prin comunităţi mari si puternice, în stare să reziste în vâltoarea marilor evenimente politice interne şi externe.

În sprijinul acestei afirmaţii, autorii au apelat la câteva date statistice:

La 1898, din 167 de localităţi 148 erau locuite de români ceea ce înseamnă 87%, 4 localităţi ungureşti cu 3%; 3 localităţi germane 2%; iar în 12 localităţi era populaţie mixtă;

- La 1844, judeţul ARAD avea 182 localităţi dintre care 157 erau româneşti - 85%; 6 ungureşti - 3.9%; 6 germane - 3.9%; iar în 13 localităţi erau mixte - 9%; La 1844, FEYNES ELEK, prezenta următoarea structură a populaţiei judeţului ARAD: 236.784 locuitori dintre care 180.268 erau români - 78%; 35.061 unguri -15%; 18.107 germani - 8%; 1.789 slovaci - 1%; 1.406 sârbi - 0,1%; 153 alţii;

-     La 1865 cu doi ani înaintea realizării dualismului AUSTRO-UNGAR, din 240.000 de locuitori, 180.000 erau români - 75%; 36.000 unguri - 15%; 18.000 germani - 7,5%; 6.000 alţii - 2,5%.

Guvernele UNGARIEI DUALISTE se aflau ÎNTR-O CRIZĂ GENERALIZATĂ PRIVIND NUMĂRUL POPULAŢIEI UNGUREŞTI, ATÂT ÎN INTERIORUL FOSTULUI REGAT FEUDAL UNGAR, dar mai ales în teritoriile din alte părţi: TRANSILVANIA, BANAT ŞI CRIŞANA.

Faţă de această situaţie, guvernele UNGARIEI, AU ELABORAT SI AU ADOPTAT PLANURI AMPLE DE COLONIZĂRI SI IMIGRĂRI DIRIJATE, cu adrese exacte până la localităţile vizate.

Numai în judeţul ARAD au fost înfiinţate 49 de localităţi rurale ungureşti. Nu a fost neglijat nici municipiul ARAD. In perioada 1867-1910, numărul ungurilor colonizaţi în judeţul ARAD a atins cifra de 88.215 persoane, ajungând la 124.215 locuitori, reprezentând 30% din populaţia judeţului faţă de 36.000 în anul 1865.

Despre acele colonizări BAKSUS G. spunea: “CEI 14.383 DE UNGURI DIN PLASA PECICA ŞI PLASA CHIŞINĂU CRIŞ, apăsaţi de majoritatea absolută românească, ÎN CURÂND SE VOR RĂSPÂNDI BIRUITORI ŞI ÎN CURÂND PĂMÂNTUL PATRIEI UNGARE  ÎL VA ADUCE LA IZBÂNDĂ ŞI LA IDEEA NAŢIONALĂ.”

Cu toate eforturile maxime făcute de guvernele UNGARIEI, privind IMPLANTĂRILE DE UNGURI, acestea au rămas doar INSULE UNGUREŞTI înconjurate de o majoritate absolută românească şi germană.

Populaţia ungurească nu a câştigat O POZIŢIE DOMINANTĂ, ci numai UNA MODESTĂ. Din 10 PLĂŞI populaţia ungurească era majoritară numai în Plasa PECICA cu 12 localităţi iar în celelalte 9 aveau o prezenţă minimă.

Dacă ne referim doar la judeţul ARAD, în 127 de localităţi - 58%, populaţia ungurească era fie absentă sau se regăsea răzleţită.

Totuşi colonizările s-au făcut în municipiul ARAD şi în apropierea frontierei ROMÂNO-UNGARE.

Cea mai mare victimă a colonizării ungureşti a fost municipiul ARAD, prin dirijare organizată a colonizării precum şi prin ASIMILARE FORŢATĂ A ROMÂNILOR.

Dacă cu un secol în urmă populaţia ungurească din ARAD trăia pe o singură stradă cu numele UNGURIMEA, cu 34 de gospodării impozabile, de Ia 1867 şi până în 1918, populaţia ungurească a crescut la 16.085 locuitori, adică 75% din totalul populaţiei Aradului. Această situaţie a fost folosită cu abilitate de guvernele Ungariei pe plan diplomatic inclusiv la TRIANON. Dacă luăm în ansamblu judeţul ARAD care avea o populaţie de 239.775 locuitori, românii reprezentau 56%.

 

 

ARADUL, SATU MARE, BAIA MARE, ORADEA, CAREI LA CONFERINŢA DE PACE DE LA PARIS - TRIANON

 

Înfrângerea PUTERILOR CENTRALE şi încheierea ostilităţilor militare, apoi prăbuşirea IMPERIULUI AUSTRO-UNGAR, au dus la desprinderea TRANSILVANIEI ŞI UNIREA El CU ROMÂNIA, consfinţite de MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA LA l DECEMBRIE 1918.

Aparent însă şi judeţul ARAD, până la delimitarea frontierei pe teritoriul său, evenimentele arată că guvernele UNGARIEI constituite pe principiul STATULUI UNGAR INDEPENDENT şi în special cel condus de KAROLY MIHALY JR., BERMKEY DENES, BELA KOHN, nu au renunţat niciodată la ANEXAREA TRANSILVANIEI LA UNGARIA, iar când acest PLAN A EŞUAT, au scos AŞII DIN MÂNECĂ, A COLONIZĂRILOR UNGUREŞTI, S-AU FOLOSIT DE EI si au REVENDICAT ZONE ÎNTINSE DE LA NORDUL TRANSILVANIEI, EXPLOATÂND CU ABILITATE PRINCIPIUL WILSONIAN AL NAŢIONALITĂŢILOR în favoarea planurilor expansioniste şi revendicative.

Aceste PLANURI cuprindeau BANATUL în cea mai mare parte colonizat de guvernele UNGARIEI, apoi SATU MARE, BAIA MARE, ORAŞUL CAREI, cât şi ORADEA, împreună cu VASTE TERITORII ROMÂNEŞTI ADIACENTE, exploatând la maximum datele statistice ungureşti CONTRAFĂCUTE în sensul că atât oraşele ARAD, BAIA MARE, SATU MARE, CĂREI, ORADEA cât şi zonele rurale ar fi fost ungureşti si că trebuie să rămână UNGARIEI.

 

Prof. dr. Ioan CORNEANU

Lacrima TEOCAN ISTRĂUN

 

Continuare in nr. 65

  Arad - platoul din fața Palatului Administrativ