România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Cricău – Piatra Craivii şi istoria cetăţii „apulilor”

 

Comuna Cricău, formată din satele  Cricău,  Craiva şi Tibru este o vatră românească  de   viţă  veche. Vetrele vechi ale Cricăului, Craivei  şi Tibrului sunt la poalele  cetăţii dacice de pe masivului stâncos  Piatra Craivii.

- Craiva : Craiva de Sus, adică   Craiva Veche   a fost  situată  la circa 4 km de stâncă. Drumul  de acces  spre  cetatea apulilor de  aici  porneşte.

- Cricău: Craucurile, toponim  potrivit  ca o  mănuşă pentru numele  de Cricău,aflate  pe  Valea Cricăului sunt  la cca  1000 m de masivul  stâncos. Rugozitatea  vocală a acestui  toponim ne  trimite , fonetic, spre  limba dacă. Zona numită Bogoloi, situată pe Valea Cricăului,în apropiere de cetatea dacică Piatra Craivii, prezintă urme de locuire a băştinaşilor noştri din timpurile îndepărtate. 

- Tibru: Bogoloiul şi   Fiaşul  Tibrului  se află la 1000, respectiv 1500  de  metri  faţă de versantul  abrupt   al  cetăţii de pe  Piatra Craivii. Fragmentele  ceramice, cât  şi substrucţiile antice de  aici  sunt  dovezi certe  ale unor   aşezări dace.  

Trăim în păcatul de a ne iubi inegal părinţii, bunicii şi strămoşii. De neînţeles, ne lăudăm, mai mult cu cei ce n-au cucerit, ca  şi cum romanii au fost civilizatori, iar dacii ar fi  fost inferiori romanilor. Două cărţi sunt esenţiale pentru noi: „Getica” lui Vasile Pârvan şi „Atlasul Lingvistic” al lui Sextil Puşcariu. Primul ne-a trasat spaţiul istoric al tracilor, iar cel de-al doilea autor  teritoriile limbii române.

Străbunii noştri traci au fost consemnaţi admirativ  de către: Homer (părintele poeziei), Eschil, Sofocle şi Euripide (tragicieni antici greci), Ptolemeu (părintele geografiei), Tucidide (istoric antic grec), Ovidiu si Horaţiu (poeţi latini), Iordanes (istoric roman), Strabon (geograf grec) etc.

Cetăţile dacice sunt la fel de puternice şi frumoase ca şi cele greceşti sau romane. Aşezările romane s-au dezvoltat în jurul castrelor, iar cele  dace sunt ca o salbă de mărgele în jurul  unei cetăţi  care le veghea şi apăra. Este exemplul satelor care împrejmuiesc cetatea apulilor de pe Piatra Craivii, de pe teritoriul comunei Cricău,  jud. Alba.  În secolul  I  e.n.  în  poemul „Consolatio ad Liviam” Ovidiu, poet latin scria despre „Dunărea cea violentă şi  îndepărtatul Appulus dacic” iar, Ptolemeu vorbind despre Dacia şi locuitori ei ne-a lăsat o hartă cu principalele cetăţi din Dacia . Apoulonul  este marcat la 46 grade şi 15 minute longitudine si 46 grade şi 40 min latitudine, foarte, foarte aproape de amplasamentul cetăţii dacice de pe Piatra Craivii.

Cetatea a fost construită în secolul II î.e.n în timpul regelui dac Robobostes.

Fortificaţia de pe platou(1078m altitudine) are  dimensiunile de 67x36m cu ziduri de 3 m lătime, aşezate  direct pe stânca nivelată. Tehnica de construire  a  zidurilor este diferită  de  celelalte cetăţi  dacice din Munţii  Orăştiei, deoarece blocurile  de  piatră cioplite  paralelipipedic au şi câte un stâlp  vertical  tot  din piatră, la distanţa de cca .1,5m . Paramentele erau  legate între ele  cu  scoabe din lemn  transversale şi  longitudinale, între  care  era  bătătorit  pământ  şi  piatră sfărâmată. Cetatea  apulilor străjuia  cursul mijlociu  al Mureşului, al Râului Ampoi şi  Munţii  Metaliferi  pentru  metalele  feroase  şi neferoase (în  speţă  aur  şi  argint).

   Totdeauna în  vecinătatea  fortificaţiilor  dacice se  găsesc  templele  dacice. Cetatea Apulilor a fost  şi un puternic  centru  spiritual, dovadă fiind trei  sanctuare  rectangulare cu  plinte   de  piatră şi   încă un templu dezafectat. In preajma anului 1250 peste zidurile  cetătii  apulilor  s-a  construit cetatea  medievală Piatra  Caprii (Piatra  Craivii). Muntele  Piatra  Caprii (Piatra  Craivii), în  vechime, era cuprins  in Districtul Muntelui Tibru (in districtu montis Tybri vocati). Despre Cricău şi Tibru doi arheologi : Ackner şi Cserni  menţionează  un drum roman,un castru  roman şi o puternică colonie romană. Siturile arheologice  ale Tibrului  relevă  o ţesere  pe  verticală,  într-o  adâncime  mică  de   două coate, a peste 5000 de ani de continuitate (neolitic, bronz, fier, ceramici dace, romane, ev mediu  timpuriu şi tot  aşa  până în perioada modernă).

         În prezent accesul la Cetatea Apulilor de pe Piatra Craivii se poate face pe drumul marcat de pe Valea Cricăului (drum forestier) sau pe drumul marcat din Craiva.              

Ioan CĂLIMAN

Ioan LUPSAN

“ASOCIAŢIA DACII DIN CETATE “ CRICĂU

email:asociatiadaciidincetate_cricau@yahoo.com