România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Apel pentru declararea municipiului Alba Iulia ca reşedinţă regională

 

Întruniţi în Sala Unirii, la 1 noiembrie 2013, cu ocazia împlinirii a 414 ani de la intrarea triumfală în Alba Iulia a lui Mihai Viteazu, primul înfăptuitor al Unirii Principatelor Româneşti - Moldova, Transilvania şi Ţara Românească - participanţii la Simpozionul Regionalizarea teritorială şi descentralizarea competenţelor administraţiei publice în contextul revizuirii Constituţiei României au dezbătut problemele actuale ale organizării teritorial-administrative a României, cele privind competenţele noilor autorităţi publice regionale şi ale celor judeţene, ca urmare a preconizatelor măsuri de descentralizare.

Participanţii la simpozion - personalităţi ale vieţii politice, cultural şi spirituale, istorici, reprezentanţi ai bisericilor, ai autorităţilor publice naţionale şi locale, jurişti, reprezentanţi ai mass-media - au apreciat că procesul de regionalizare a teritoriului României trebuie să se înfăptuiască cu respectarea strictă a caracterului unitar şi indivizibil al statului naţional român.

În acest context nu pot fi acceptate propunerile de regionalizare pe criterii etnice, de înfiinţare a unor regiuni de genul defunctei Regiuni Autonome Maghiare.

Participanţii la simpozion consideră că noile autorităţi ale administraţiei publice regionale, care se vor înfiinţa ca urmare a revizuirii Constituţiei României şi adoptării legii organice de organizare teritorială administrativă a ţării, trebuie să preia o parte din competenţele autorităţilor administraţiei publice centrale, privind dezvoltarea regională, fără a diminua rolul şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice judeţene şi de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Prin regionalizare trebuie să se asigure o mai bună dezvoltare socio-economică a localităţilor, o mai bună legătură cu organismele Uniunii Europene şi o mai bună absorbţie a fondurilor europene.

Regionalizarea nu trebuie să îndepărteze cetăţeanul de autorităţile publice, prin transferarea atribuţiilor de la autorităţile locale şi judeţene la autorităţile regionale.

Regionalizarea să se facă în interesul cetăţeanului, indiferent de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică, avere sau origine socială, să reprezinte o garanţie în plus a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului consacrate în norme internaţionale.

Participanţii la simpozion apreciază că municipiul Alba Iulia întruneşte toate condiţiile pentru a fi declarat prin lege reşedinţă regională.

Alba Iulia este leagănul formării şi continuităţii poporului român, a fost capitală a Transilvaniei Voievodale, a Principatului Autonom, a celor trei Ţări Româneşti unite sub sceptrul lui Mihai Viteazu, a Ţinutului Mureş.

La Alba Iulia s-a desăvârşit la 1 Decembrie 1918 Marea Unirea.

Alba Iulia este un simbol al românilor de pretutindeni, un model de convieţuire etnică şi religioasă.

Alba Iulia funcţionează cu bune rezultate de peste două decenii 10 instituţii de rang regional, între care: Agenţia de Dezvoltare Regională, Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Centrul Regional pentru programul POSDRU, Direcţia Regională de Statistică, Curtea de Apel Alba Iulia, Biroul Teritorial Alba Iulia al Instituţiei Avocatul Poporului, Camera Executorilor Judecătoreşti, Camera Notarilor Publici.

În Alba Iulia există spaţii disponibile pentru funcţionarea Consiliul Regional şi alte instituţii regionale.

Alba Iulia este susţinută şi de Ansamblul Regiunilor Europei pentru a deveni reşedinţă regională, aceasta având o îndelungată şi rodnică colaborare cu regiunile Europei.

Participanţii la simpozion, indiferent de convingerile politice, adresează domnului Prim-Ministru Victor Ponta, Guvernului României, senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României rugămintea ca în procesul de elaborare şi adoptare a legislaţiei privind regionalizarea şi descentralizarea să ţină seama de propunerile făcute şi să declare Municipiul Alba Iulia ca reşedinţă regională.

Alba Iulia, Sala Unirii, 1 Noiembrie 2013