România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Dobrogea

1 iulie 1878 – 1 iulie 2013

 

La 1 iulie 2013 am sărbătorit 135 de ani de când Congresul de la Berlin a recunoscut independenţa României şi drepturile acesteia asupra Dobrogei, străvechi teritoriu românesc.

„În 8/20 octombrie 1878 Dobrogea şi Delta Dunări intră oficial în componenţa României”

„La 14/26 nov. 1878 autorităţile româneşti preiau administraţia Dobrogei”1

În acest articol ne propunem să tratăm o temă care vizează legăturile românilor ardeleni cu Dobrogea. În decursul veacurilor au migrat spre Dobrogea foarte mulţi români ardeleni. Pentru a înţelege fenomenul migraţiei şi cauzele care i-au făcut pe români să-şi părăsească locurile natale să apelăm la scrierile lui Ştefan Meteş care ne relatează: Când au venit „ungurii ne-au găsit aici împreună cu o subţire pojghiţă de slavi în dispariţie”… „Românii – popor aşezat, de veche cultură populară, cu organizaţii proprii, având în fruntea lor voievozi şi cnezi, cu scaunele de judecată ale bătrânilor”.2 Această fărâmiţare statală şi lipsa unei conduceri unitare au fost o pradă uşoară pentru un inamic crud dar bine organizat.

Ungurii au adoptat creştinismul catolic opus ortodoxiei românilor. Iată acum câteva fapte ale ungurilor deţinătorii puterii economice, politice şi religioase, îndreptate împotriva românilor iobăgiţi.

„Iobăgimea aceasta, cu atâtea îndatoriri, supusă tuturor asupritorilor, se compunea în majoritatea ei din români”… „Astfel la îndemnul papilor de la Roma şi din dorinţa lor proprie regii şi episcopii catolici din Ungaria au început o mare şi persistentă acţiune de persecuţie a „schismaticilor” (ortodocşi – n.n.) români şi a conducătorilor lor preoţi, care, împreună mai bine de un secol, dar contnuată cu aceeaşi vehemenţă de calvini, a fost reluată în secolul al XVIII-lea. Încă sinodul de la Buda (la 1279) hotărăşte privitor la preoţii schismatici”: „Acestora nu li se dă voie a ţinea cult dumnezeiesc, a zidi capele sau alte case sfinte, nici credincioşilor de a participa la astfel de cult divin sau a intra în astfel de capele. În caz de nevoie să se aplice în contra acestor preoţi puterea „brahieală” (braţelor n.n.)”. „Tot în acest an (1279) papa Nicolae al IV-lea obliga prin jurământ, pe regele ungur Ladislau Cumanul – precum jurase mai înainte şi Bela al IV-lea (1235) – să prindă pe eretici şi să-i alunge din Ungaria şi din ţările supuse lor. Cu venirea pe tronul Ungariei a lui Ludovic de Anjou persecuţiile se înteţesc şi mai mult contra românilor, consideraţi „eretici” sau „schismatici”. El porunceşte (iulie 1366) nobilimii şi dregătorilor din ţinuturile bănăţene Caraş şi Cuvin, să prindă pe toţi preoţii schismatici, cu femeile şi copiii lor, şi să-i aducă înaintea comitelui Benedict Heen, care îi va scoate apoi din ţară. Prin alt ordin dispune în districtul Caransebeş, că numai nobilul şi cneazul de legea latină (catolic n.n.) pot avea proprietate imobilă, ceilalţi nu. Acest ordin e aprobat de regele Sigismund, în 1428 şi întregit cu următoarele dispoziţii: „Se despoaie de avere toţi nobilii şi cnejii, care ţin pe moşiile lor preoţi ortodocşi, ce duc poporul la rătăcire. Să se confişte proprietatea preoţilor români şi să se expulzeze din ţară.

Căsătoria dintre ortodocşi şi cei din legea Romei (catolici n.n.) e oprită, până ce ortodoxul nu se botează de preotul latin. Nobilii, cnejii şi ţăranii îşi vor pierde moşiile dacă nu-şi botează copii în legea catolică. Preoţilor ortodocşi li se confiscă averea, dacă botează vreun copil în legea lor”.3

Cu toate că în 1883 s-a încheiat un tratat secret între România şi Austro-Ungaria, între anii 1886-1891 a avut loc războiul vamal. Această criză a dus la emigrarea a 50.513 persoane din  Transilvania în România.

„O lovitură neaşteptată a fost îndeosebi pentru cunoscuţii mocani şi oieri, care, în interesul turmelor lor numeroase, ca şi a negoţului ce-l practicau pe scară întinsă, au fost siliţi să emigreze în România, aşezându-se şi ei, cum vom vedea îndată, în Dobrogea”… „În urma războiului victorios din 1877-1878, Dobrogea străvechi pământ românesc, revine la patria mamă. Păşuni bogate şi pământ mult şi ieftin atrage pe transilvăneni spre această provincie, crescând numărul şi isprava lor aici an de an. Oieri mocani-mărgineni din vremuri vechi bătătoreau cu turmele câmpiile mănoase de aici” (din Dobrogea – n.n.). Cunoşteau dulceaţa locurilor şi ei au fost cei dintâi care se aşează statornic după război aici, aducând necontenit pe alţii din ţinuturile lor de baştină. Mulţi dintre ei, oameni religioşi căutau s-o dovedească cu fapte. Aşa mănăstirea Cocoş din Dobrogea, înfiinţată de trei călugări, dintre care întâiul stareţ, Visarion din ţinutul Făgăraşului, fusese călugăr la Neamţ, Văratic şi Secu şi tipograf vreo 30 de ani. Aici se călugăreşte bogatul oier din Poiana Sibiului Nicolae Hagi Ghiţă, care dăruieşte mănăstirii 500 de oi, 15 cai şi 15.000 de galbeni cu care se clădeşte în 1853, o frumoasă biserică.

Dintre ardelenii mai vechi aşezaţi aici, cunoaştem pe Constantin Urzică din Covasna, în 1849, Dumitru tot din Covasna aşezat în Hârşova în 1850, din acel sat e şi Dragomir Munteanu, aşezat în satul Serai, tot acolo poposeşte şi Bădilă din Sibiel, în 1874; fraţii Luca şi Constantin Oancea din Covasna, în Dobrogea, în 1877, în acelaşi an în Medgidia: Dobrota din Turcheşul Braşovului, Golea din Satulung,. Bârsan şi Sorescu din Sălişte”…

Ion Ionescu de la Brad a vizitat pe oierii transilvăneni din Dobrogea despre care scrie: „Am ajuns în Constanţa. Aici am dat de fiul celui mai bogat mocan din ţinut şi anume Zaharie Blebea, la care am să fac sărbătorile Paştilor… Mocanii cei mai însemnaţi din Dobrogea sunt: Ion Muntean, Vasile Milea, Dimitrie Bolunaru, Neculai Şchiopu; în ţinutul Constanţa: Hagi Poenaru, Zaharie Blebea, Jalea Duţul, Iacob Craiul; în ţinutul Babadag: Ion Târnavu, Gheorghe Roşca; în ţinutul Tulcea: feciorii Oancei şi Gilea… Mulţi din mocani… se însoară cu fete românce din Dobrogea”. „Cei mai mulţi mocani au venit din Săcelele Braşovului, din Sălişte, Tilişca, Galeş, Răşinari din ţinutul Sibiului, din Poiana şi Rad, din ţinutul Miercurii. Cei mai mulţi mocani, după iernare, se duc de vărează în munţii din Ţara Românească şi numai acei din Săcele, Sălişte şi Poienari rămân aici pe vară. Sunt oameni care am mari bogăţii, în numeroasele lor hergheli, turme de oi şi tamaslâcuri (totalul vitelor) şi care cu câşle (stână) câte de 15 şi 20 de ani în Dobrogea.

Pe oierii transilvani din Dobrogea îi sfătuieşte M. Kogălniceanu: „Puneţi mâna pe plug! Sânteţi voinici, sănătoşi, tineri şi harnici. Araţi, sămănaţi şi culegeţi”… Nu părăsiţi locurile, căci vi le iau alţii şi o să vă pară rău!”… Nevoia e dascăl bun”

„Cu aceşti oieri s-au aşezat în Dobrogea o întreagă lume românească din Transilvania, care a întemeiat sate şi a contribuit la o nouă viaţă economică înfloritoare în toată provincia. Nu lipseşte nici contribuţia lor  culturală în această provincie; încă în timpul stăpânirii turceşti, Ismail bei din Tulcea, pe la 1860, însărcinează pe învăţatul român din Haşagul Sibiului, Nifon Bălăşescu – călugărit la mănăstirea Căldaruşuni – să facă şcoli în toate satele româneşti din Dobrogea”. 4

Când pe românii din Dobrogea i-a apucat dorul de învăţătură au recurs la o faptă unică: au trecut Dunărea la Giurgeni şi l-au răpit pe învăţătorul Guică şi l-au dus la Hârşova. După două zile, învăţătorul s-a întors şi-a luat câteva bunuri de ale lui şi a trecut fluviul de bună voie. Dobrogenii aceia îl răpiseră pentru că, la ei în sat, nu aveau învăţător de limba română”.5

„Mocanii transilvăneni din Tulcea, în frunte cu Manea Giurgea, dau bani ca să se facă şcoală românească în Tulcea. E interesant şi vrednic de recunoştinţă oierul Manea Giurgea, care,  murind pe la 1880, îşi lasă toată averea sa considerabilă pentru şcoala românească.”

„Făgărăşenii au emigrat din satele: Sevestreni, Pojorta, Copăcel, Lisa, Netot, Sâmbăta, Vicea, Ucea de Jos şi de Sus, Voievodeni, Ileni, Şinca Veche şi Nouă, Mărgineni, Berivoiul Mare şi Mic, Poiana Mărului, Bran, Zărneşti etc. Aceştia conduşi de căpitanul Mihai Paparadu, întemeiază satul Făgăraşul Nou din comuna Topolog, îl găsim şi în comuna Urumbei împroprietăriţi cu 15 şi 25 hectare pământ”.

„În comuna Casimcea aproape toţi sunt mocani şi mărgineni din satele: Satulung, Purcăreni, Cernat, Prejmer, Răşinari, Tărlungeni, Vama şi Întorsura Buzăului, Sălişte, Galeş, Sibiel, Vale, Gura Râului, Rod, Orlat, Sita Buzău, Covasna, Poiana Sărată, Breţcu, apoi din Poplaca, Răşinari, Magu, Cacova, Topârcea, Poiana Jina şi altele”.

„În jud. Constanţa sunt ardeleni în peste 80 de comune. Cităm numai acelea unde sunt mai numeroşi: 1. Oraşul Constanţa, apoi Canara (şi satul Palazul Mare), Cara Murat (128 familii), Hasiduluc Osmanfaca, Sibivara, Techirghiol – Musurat, Tuzla – Valul lui Traian – Omuscea; 2. Cernavodă, Cochirleni, Roşova, Seimeni, Tortoman – Defcea, Ţepeş-Vodă – Siliştea; 3. Cogealac, Casapohiei, Istria, pantelimonul de Jos – Runca, Potur, Săcele, Vadu şi Taxof; 4. Medgidia, Alacap, Biulbiul /80 e familii) Cobadin, Enge – Mahale, Izvorul Mare (121 familii), Murfatlar, Osmancea, Peştera Agenber; 5. Mangalia, Cara Omer, Comana, Azulpar şi Carachioi, General Scărişoreanu (Enchezu), Hidarchioi, Ghinelia, Sarighioi şi Tatlogeac; 6. Hârşova (88 familii), Cartat Cichonu, Călbiori, Batlogeşti, Gârliciu, Ghizdoveşti, Manilubei, Sirin (117 familii), Sorai, Satischioi şi Tapalu; 7. Traian, Cargun (78 familii), Adam-Clisi, Urluia, Aliman, Vlahii, Beilic, Caracilac, Dobromir, Emigea (234 familii), Enisale (95 familii), Ghiuveghea şi Tudor Vladimirescu; 8. Bacramudele, Cavaclar, Cazil-Murat, Chioseloer, Docuzaci, Dumbrăveanu şi Negreşti apoi în comunele din sud: Ostroi, Amalău, Bugeac, Esechivi, Garvăn, Camolia şi Lipnito”.

„Sânt mulţi colonişti din Munţii Apuseni, moţi din Câmpeni, neagra, Albac, Bistra, Lupşa, Vidra şi Cărpiniş precum şi din Arad (Semloc, Nădlac şi Cenad).

Multe localităţi dobrogene au astăzi nume de origine ardelenească: Abrud, Haţeg, Horea, Crişan etc.

Între românii dobrogeni urmaşii ardelenilor stabiliţi acolo în decursul veacurilor şi urmaşii celor care au rămas în Transilvania să îndure cea mai odioasă asuprire de la „creştini” de alt rit decât cel al românilor e bine să aibă loc întâlniri frăţeşti la 1 iulie în Dobrogea şi la 1 decembrie în Transilvania.

Românii din România de azi au rămas doar cu 3 (trei) zile memorabile în loc de 5 (cinci): 24 ianuarie, 1 iulie şi 1 decembrie.

Un român moţ vă îndeamnă pe toţi românii să cinstim aceste zile şi pe cei care cu jertfe au făcut ca aceste date să rămână de neuitat.

 

Prof. Ilie FURDUIU

Bibliografie

1. XXX - Istoria României în date (1971), pag. 240.

2. Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, 1977, pag. 12.

3. Ştefan Meteş, op. cit., pag. 15.

4. Ştefan Meteş, op. cit., pag. 256.

5. Ion Dianu, Pe urmele lui badea Cârţan, 1979, p. 82.

6. Ştefan Meteş, op. cit.,  pag. 257.