România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Membrii Marelui Sfat Naţional Român,

aleşi în adunarea  dela  Alba-Iulia  la 18 Noemvrie (I Decembrie) 1918

 

Dr. Iuliu Maniu, advocat, Blaj.

Dr. Ioan Pop, advocat, Alba-Iulia.

Dr. Laurenţiu Pop, advocat, Abrud.

Dr. Danilă Sabo, advocat, Blaj.

Dr. Izidor Marcu, canonic, Blaj.

Dr. Alexandru Nicolescu, canonic, Blaj.

Ioan Teculescu, protopop, Alba-Iulia.

Dr. Ioan Marciac, advocat, Alba-Iulia.

Dr. Emil Pop, advocat, Uioara.

Dr. Zaharie Muntean, advocat, Alba-Iulia.

Dr. Ionel Pop, advocat, Blaj.

Dr. Alexandru Fodor, medic, Alba-Iulia.

Dr. Alexandru Borza, advocat, Abrud.

Dr. Gavriil Precup, profesor, Blaj.

Vasilie Goldiş, secretar consistorial, Arad.

Dr. Ştefan C. Pop, advocat, Arad.

Dr. Ioan Suciu, advocat, Boroşineu.

Dr. Cornel Iancu, advocat, Arad.

Dr. Iustin Marşieu, advocat, Arad.

Dr. George Popoviciu, advocat, Chişineu.

Sava Raicu, director de bancă, Arad.

Iuliu Grofşorean, învăţător, Galşa.

Dr. Vasile Avramescu, advocat, Maria-Radna.

Dr. Romul Veliciu, advocat, Arad.

Dr. Emil Monţia, advocat, Siria.

Dr. Sever Miclea, advocat, Arad.

Dr. Aurel Grozda, advocat, Buteni.

Dr. George Crişan, advocat, Arad.

Dr. Mihaiu Mărcuş, advocat, Giula.

Dr. Aurel Lazar, advocat, Oradea-mare.

Dr. Ioan Ciordaş, advocat, Beiuş.

Dr. Iuliu Chiş, advocat, Marghita.

Dr. Andreiu Ilea, advocat, Tinca.

Iosif Tripon, advocat, Beznea.

Petru E. Papp, protopop, Beiuş.

Dr. Coriolan Pap, dir. de bancă, Oradea-mare.

Victor Pap, protopop, Holod.

Dr. Vasilie Chirvai, profesor, Oradea-mare.

Dr. Vasile Saftu, protopop, Braşov.

Dr. Tiberiu Brediceanu, dir. de bancă,  Braşov.

Petru Popoviciu, proprietar, Braşov.

Pompiliu Dan, înv. director, Zărneşti.

Axente Bancul, profesor, Braşov.

Dr. Voicu Niţescu, advocat, Braşov.

Dr. Iosif Blaga, dir. gimnazial. Braşov.

Mihaiu Popoviciu, proprietar, Braşov.

Dr. Valeriu Branişte, publicist, Lugoj.

Dr. Caius Brediceanu, advocat, Lugoj.

Antoniu Mocioni, proprietar mare, Bulci.

Ionel Mocioni, mare proprietar, Căpălnaş.

Dr. George Dobrin, advocat, Lugoj.

Andreiu Ghidiu, protopop, Caransebeş.

Dr. Petru Barbu, profesor, Caransebeş.

Dr. Alexandru Coca, advocat, Sasca.

Dr. Petru Cornean, advocat, Oraviţa.

Dr. Aurel Vălean, .advocat, Lugoj.

Dr. Mihaiu Gropşian, advocat, Oraviţa.

Dr. Ioan Nedelcu, advocat, Oraviţa.

Dr. Alexandru   Morariu,   advocat,   Caransebeş.

Dr. Avram Imbroane, diacon, Lugoj.

Uroş Pătean, econom, Nădlac.

Dr. Gavriil Tripon, advocat, Bistriţa.

Dr. Vasile Pahone, advocat, Bistriţa.

Dr. Victor Onişor, advocat Bistriţa.

Dr. Laurenţiu Oanea. advocat, Rodna.

Dr. Alexandru Haliţa, advocat, Năsăud.

Dr. Augustin Tătariu, protopop, Ditrău.

Dr, Petru Musca, medic, Ciuc.

Dr. Eugen Bran, advocat, Lechinţa.

Dr. Emil Hăţegan, judecător, Cluj.

Dr. Valentin Poruţiu, advocat, Cluj.

Dr. Ilie Dăian, protopop, Cluj.

Ioan Pop, protopop. Morlaca.

Dr. Sever Dan, advocat, Mociu.

Dr. Andreiu Pop, advocat, Huiedin.

Vasile Coste, învăţător în penz. Cluj.

Nicolae Borzea, protopop, Făgăraş.

Dr. Nicolae Şerban, advocat, Făgăraş.

Dr. Ariton Pralea, advocat, Şercaia.

Dr. Octavian Vasu, advocat, Făgăraş.

Valer Comşa, preot, Copăcel.

Dr. Ioan Mihu, mare proprietar, Vinerea.

Dr. Aurel Vlad, advocat, Orăştie.

Dr. Petru Groza, advocat, Deva.

Francisc Hossu-Longin, advocat, Deva.

Vasile Demian, protopop, Brad.

Dr. Iustin Pop, advocat, Deva.

Dr. Ştefan Rozvan, advocat, Ilia.

Dr. Silviu Dragomir, profesor, Sibiiu.

Dr. Victor Bontescu, advocat, Haţeg.

Ioan Moţa, paroh, Orăştie.

Vasile C. Osvadă, dir. de bancă. Hunedoara.

Leo Man, egumen, Prislop.

Dr. Vasile Chindriş, advocat, Sighet.

Ioan Doroş, protopop, Satu-Slatina.

Dr. Salvator Jurca, advocat, Sighet.

Simeon Balea, preot, Săpânţa.

Dr. Vasilie Filipciuc, cand. de advocat, Petrova.

Ionel Comşia, mare comerciant, Sălişte.

Dr. Ioan Harşia, advocat, Reghin.

Dr. Iosif Popescu, advocat, Reghin,

Vasile Suciu, învăţător, Archita.

Ioan Vătăşan, preot, Archita.

Nicolae Sârbul, proprietar, Mocira. .

Dr. Ioan Erdelyi, advocat, Budapesta.

Zenovie Păclişan, profesor, Blaj.

Dr. Teofil Dragoş, advocat, Baia-Mare.

Constantin Lucaciu, preot, Dorolţ.

Dr. Aurel Nilvan, advocat, Şomcuta-mare.

Dr. Ilie Carol Barbul, advocat, Sătmar.

George Pop de Băseşti, proprietar, Băseşti.

Dr. Coriolan Steer, advocat, Tăşnad.

„Dr. Cassiu Maniu, advocat. Şimleu.

Iuliu Coroian, advocat, Şimleu.

Dr. Alexandru Aciu, dir. de bancă, Şimleu.

Dr. Victor Deleu, advocat, Şimleu.

Traian Trufaş, preot, Zelau.

Dr. Augustin Pintea, advocat, Crasna.

Dr. Teodor Mihali, advocat, Dej.

Dr. Liviu Micşa, advocat, Dej.

Dr. Iosif Boca, advocat, Dej.

Dr. Octavian Domide, canonic, Gherla.

Dr. Alexandru Vaida-Voevod, propr. Alparet.

Dr. Pavel Roşca, profesor, Sibiiu.

George Pop, publicist, Sibiiu.

Dr. Ioan Mezei, advocat, Dej.

Andreiu Bârsan, preşed. Asociaţiunii, Sibiiu.

Octavian Goga, publicist, Sibiiu.

Nicolae Ivan, protopop, asesor consist., Sibiiu.

Dr. Nicolae Comşia, medic, Sălişte.

Dr. Ioan Lupaş, protopop, Sălişte.

Ioan Lăpedatu, direct, de bancă, Sibiiu.

Dr. Nicolae Bălan, profesor, Sibiiu.

Or. Ioan Broşu, profesor, Sibiiu.

Dr. Onisifor Ghibu, ref. Şcol. consistorial, Sibiiu.

Dr. Ioan Mateiu, ref. şcol. cons. Sibiiu.

Octavian Tăslăuanu, publicist, Sibiiu.

Dr. Constantin Bucşanu, advocat, Sibiiu.

Victor Tordăşianu, esactor arhid. Sibiiu.

Dr. Simion Cheţan, advocat, Agnita.

Dr. Toma Cornea, advocat, Sighişoara.

Aurel Păcală, locot.-colonel, Şulumberg.

George Repede, jude, Cohalm.

Ioan Iosif, profesor, Cohalm.

Dr. Romul Boila, advocat, Diciosânmărtin.

Dr. Ilarie Holom, advocat, Ibaşfalău.

Emanuil Ungurean, advocat, Timişoara.

Avram Corcea, preot, Cuşteiu.

Dr. Aurel Novac, advocat, Biserica Albă.

Dr. Aurel Cosma, advocat, Timişoara.

Dr. Tit Măiaiu, advocat, Biserica Alba.

Dr. Victor Mircea, advocat, Ghilad.

Dr. Lucian Gheorghevici, advocat, Timişoara.

Dr. Aurel Crişan, advocat, Aradul-nou.

Dr. Constantin Missici, advocat, Lipova.

Dr. Alexandru Marta, jude de tablă, Seghedin.

Dr. Ioan Roşu, preot, Ghilad.

Dr. Nestor Opreau, advocat, Sânmiclăuşul-mare.

Dr. George Miclea, advocat, Alibunar.

Dr. Alexandru Birăescu, advocat,. Panciova,

Ioanichie Neagoe, preot, Petrovaselo.

Emil Cormoş Alexandrescu, prop. M.-Oşorheiu.

Dr. Vasile Cerghizan, preot  Cooc.

Dr. Valer Moldovan, advocat, Turda.

Dr. Zosim Chirtop, advocat, Câmpeni.

Dr. Ioan Oltean, advocat, Murăş-Ludoş.

Dr George Popescu, advocat, Câmpeni.

Dr. Remus Furdui, advocat, Abrud.

Dr. George Pătăcean, advocat, Turda.

Dr. Ioan Boeriu, advocat, Turda.

Nicolae Cristea, Sita-Buzău.

Ioan Modroiu, preot, Vama-Buzău.

Xenofon Comşa, Marcoş.

George Negoiescu, preot, Vama-Buzău.

David Păcurar, Aita-mare.

Dr. Ioan Doboşi, advocat, Halmi.

Dr. Sever Pop de Băseşti, advocat, Halmi.

Vasilie Ardelean, preot, Veteş.

Ioan Montani, publicist, Sibiiu.

Victor Stanciu, profesor, Arad.

Vasilie Stoica, profesor,. Sibiiu.

Leo Bohăţel, inginer, Sibiiu.   

Ioan Iosif Şchiopul, publicist, Sibiiu.

Dr. Iuliu Mezei,  direct. de fabrică, Budapesta.

Romul Cândea, profesor, Sibiiu.

Eugen Goga, publicist, Sibiiu.

Iosif Ciser, miner, Petroşeni.

Ioan Mihuţ, cojocar, Budapesta.

Ioan Flueraş, caretaş, Sibiiu.

Iosif Recean, croitor, Sibiiu.

Bazil Surdu, căldărar, Sibiiu.

Petru Bernan, mecanic, Reşiţa.

Victor Brătfălean, tipograf, Braşov.

Traian Novac, tâmplar, Lugoj.

Iosif Jumanca, tipograf, Sibiiu.

Dr. Eleonora  Lemenyi-Rozvan,  profes., Sibiiu.

Toma Botîdă, cismar, Ida-Clujului.

Achim Zamora, miner, Petroşeni.

Ioan Ardelean, miner, Lupeni.

Toma Ciora, miner, Roşia.

Constantin Aflat, econom, Bocşa-română.

George Grădinar, tâmplar. Braşov.

Avram Borcuţa, econom, Şicula.

Ioan I. Papp, episcop, Arad.

Dr. Demetriu Radu, episcop, Oradea-mare.

Dr. Miron E. Cristea, episcop, Caransebeş.

Valeriu Frenţiu, episcop, Lugoj.

Dr. Iuliu Hossu, episcop, Gherla.

Dr. Vasile Suciu, prep.-vicaf-arhiepisc., Blaj,

Dr. Eus. R. Roşca, arhim. şi vicar-arhiep. Sibiiu.

Romul R. Ciorogariu, vicar, Oradea-mare.

Romul Marchiş, vicar, Careii-mari.

 

Membrii cooptaţi în şedinţa Marelui Sfat ţinută la 30 iulie 1919, în Sibiu

Ţărani:

George Filep, Sântău

Ştefan Boroş, Săcele 

George Indre, Vezend 

Ion Irimie Dancăş, Răşinari 

Ioan Bucur, Turda 

Romul Taflan, Beclean 

Dimitrie Nica, Moroda 

Vasile Leza, Ticvaniul Mare 

Ioan Stan Herţa, Sângătin 

Mihai Vasiescu, Lipova 

Dănilă Vicaş, Tinca, Hususău

Învăţători:

Iuliu Vuia, Caransebeş 

Ioan Vidu, Lugoj 

Teodor Mureşan, Blaja 

Macedon Linu, Năsăud 

Alexandru Pop, Gherla 

Traian Şuteu, Morlaca 

Ştefan Popovici, Braşov 

Candid Popa, Sibiu 

Teodor Bucurescu, Colosul Mare 

George Lipovan, Oraviţa 

Dumitru Lăpădat, Sălişte 

Pavel Dârlea, Boroşineu 

Dumitru Popovici, Arad

 

Medici:

Dr. Pompiliu Nistor, Zărneşti 

Dr. Alexandru Pop, Bistriţa 

Dr. Iuliu Moldovan, Sibiu

 

Ingineri:

Stan Vidrighin, Timişoara 

Eugen Muntean, Sibiu 

Aurel Stoica, Alba Iulia

 

Diverşi:

P.S. Sa lacob Popa, vicar foraneu, Făgăraş 

Petru Poruţ, Sibiu 

Parteniu Cosma, director, Sibiu 

Ioan Vulcu, comerciant, Orăştie 

Dumitru Comşa, profesor, Sibiu 

Ilie Câmpean, protopop, Ciugeu-Sân-Micăluş 

Cornel Bornean, secretar consistorial, Caransebeş

Constantin Pavel, profesor, Beiuş 

Alexandru Ciura, profesor, Blaj

 

Publicişti:

Ioan Agârbiceanu, Sibiu 

Ioan U. Soricu, Sibiu

 

Artistul:

Zaharia Bârsan, Braşov

 

Social-democraţi români:

Pavel Buciuman, miner, Petroşani 

Tiron Albani, secretar, Sibiu 

Emil Isac, publicist, Cluj 

Valer Roman, Sibiu 

Teodor Moga, Sibiu

 

(Extrase de Ioan STRĂJAN,

din Gazeta Oficială, nr. 13/28febr 1918, fond Direcţia judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale.)