România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Propunerea de revizuire a Stemei Judeţului Alba, din partea Fundaţiei „Alba - Iulia 1918 pentru Unitatea şi Integritatea României”

 

 

 

Urmare anunţului Consiliului Judeţean Alba, cu privire la schimbarea însemnelor stemei judeţului Alba, aprobate prin Hotărârea Guvernului României, nr. 645/1993 în cazul, în care există bază legală de modificare a vechii steme a judeţului, Fundaţia „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României” şi publicaţia Dacoromania propun configuraţia stemei judeţului Alba după cum urmează:

1. Pe fondul stemei în cele trei spaţii să fie culorile: roşu, albastru şi galben care se încadrează în cele 5 culori heraldice prevăzute.

2. Pe fondul roşu (stânga sus) să se aplice figura unui dac şi a unui roman . Strămoşii noştri au fost daci şi au existat peste tot în cadrul judeţului Alba (Valea Sebeşului, Căpâlna, Valea Cugirului, Singidava, în Apuseni: Zlatna, Abrud, Roşia Montană, Ampoiţa, etc., Valea Mureşului, Cetatea de Baltă, Zona Cricău, Cetea, etc. cu centrul spiritual al dacilor la Piatra Craivii - (Ranistorum) precum şi importanta aşezare dacica Tharmis / Tarnis existentă pe locul actualului municipiu Alba Iulia.

3. Pe   fondul albastru (dreapta sus) să fie reprezentat sigiliul lui Avram Iancu în care se recunosc deopotrivă personalităţi si evenimente istorice precum voievodul Mihai, Revoluţia lui Horea, Cloşca şi Crişan, Revoluţia din 1848-1849 şi Avram Iancu, contribuţia acestora la închegarea idei de unitate naţională şi libertate socială.

4. Pe   fondul galben (partea de jos) propunem să fie reprezentat conturul hărţii României Mari realizată prin hotărârea românilor din toate provinciile româneşti, la Marea Adunare de la Alba Iulia din l decembrie 1918.

În interiorul hărţii României Mari să apară Sala Unirii - simbolul trainic al credinţei strămoşeşti şi al luptei nestăvilite pentru formarea statului unitar român, în care se regăseşte seva regalităţii şi a încoronării şi numele de capitală a Albei Iulia.

Cele de mai sus, daca este cazul, avem posibilitatea să le susţinem cu documente de către specialişti.

 

Preşedinte, prof. Ioan PLEŞA

Prim vicepreşedinte, prof. dr. Gheorghe ANGHEL

Vicepreşedinte, ec. Ioan STRĂJAN