România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Declaraţia Congresului Spiritualităţii Româneşti cu privire la starea morală a societăţii româneşti

 

PREAMBUL

Lumea în care trăim este grăbită şi superficială, fapt pentru care de cele mai multe ori aparenţa este luată drept fond, iar esenţele sunt vădit ignorate.

Lumea din care venim, fiecare în felul nostru, este viciată de o memorie colectivă scurtă, dar cel mai adesea distorsionată de manipulări brutale.

Virtuţile, acolo unde se întâmplă să mai fie practicate, precum şi buna lucrare pentru omul de lângă tine sunt cel mai adesea luate drept .defecte sau în cel mai bun caz, nişte curiozităţi ciudate de comportament. Noi, cei ce ne-am asumat truda vegherii la sufletul neamului românesc, la această lume facem referire şi acestei lumi ne adresăm imperativ!

1. Accederea succesivă a României în structurile Organizaţiei Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene a fost un dublu moment de împlinire istorică a devenirii naţiunii noastre.

Aşteptările ulterioare acestui eveniment crucial aveau sa fie exprimate în mod public de întreaga societate românească şi, indiferent de tema enunţată, numitorul comun a fost acelaşi: Construcţia unei Românii Europene.

2. Analiza sintetică a societăţii româneşti din ultimii ani conduce însă la o serie de concluzii îngrijorătoare, în mod deosebit asupra deprecierii grave a comportamentului şi moralei publice, atât la nivelul individului cât şi la nivel instituţional.

Prejudiciul moral-social este imens. Actul educaţional familial şi cel instituţional este viciat de neglijenţă, improvizaţie şi corupere emoţională.

În spaţiul vizualului public se practică vulgaritatea, pornografia, scandalagismul, grotescul şi bădărănia.

Au fost eliminate, cu mici excepţii, temele formative, artele frumoase, manifestul iubirii, duioşia, tandreţea, frumuseţea ca stare de spirit, caritatea, buna cuviinţă, smerenia şi toleranţa.

Strada a devenit o junglă umană. Agresivitatea trotuarului, nesimţirea automobilistului, insolenţa omului de ordine, kitsch-ul omniprezent, extravaganţa şi exhibiţionismul, toate, în parte sau la un loc, agresează la tot pasul bunul simţ, schilodesc pudoarea naturală şi inhibă violent reacţia de autoapărare.

Taraba publică mediatică insistă pe spaţiul ocupat de corupţie, violenţă şi şarlatanie, cu prim planuri de speculanţi, interlopi şi clienţii abrutizaţi ai reţelelor de droguri, care practică modelul prozelit al râului ca şi formulă de succes!

Omul cuminte este scuipat, agresat, umilit pe stradă, în tramvai, la şcoală, la piaţă, în magazin, în propria-i ogradă sau în scara de bloc.

El este furat, minţit iarăşi şi iarăşi, manipulat, înjosit şi lipsit de dreptate.

Omul cuminte a fost asasinat în spaţiul civic!

Schilodirea fiinţei publice, nimic altceva decât OMUL-CETĂTEAN, reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa viitoarelor generaţii biologice şi educaţionale.

3. Înţelegând că patrimoniul cel mai de preţ al unei naţiuni este tocmai capitalul imaterial, în care este inclusă şi morala cetăţii, CONGRESUL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI, constituit în a 17-a sa sesiune anuală, ia act cu profundă îngrijorare de alterarea fondului formativ al noii generaţii şi îndeosebi a modelului de viaţă tradiţional-românesc.

Congresul Spiritualităţii Româneşti se adresează tuturor instituţiilor publice şi organizaţiilor private, să recurgă la o atentă şi responsabilă analiză a mediului actual de desfăşurare a vieţii publice intervenind rapid şi corectiv pentru eliminarea tuturor surselor care pot produce pervertirea simţurilor şi a legilor naturale, pentru suprimarea programelor de orice natură care, prin sugestie şi contaminare imagologică, produc distrugerea simbolică a identităţilor specifice şi falsifică prin substituire esenţele noastre tradiţionale.

În faţa pericolului unei depersonalizări a modelului de viaţă românesc cu vădită finalitate a profanării sale spirituale, Congresul Spiritualităţii Româneşti cere tuturor reprezentanţilor săi şi, prin extensie, instituţiilor responsabile, de orice natură, angajarea lucidă şi intransigentă într-o MIŞCARE DE REZISTENTĂ SPIRITUALĂ, CIVICĂ ŞI PROGRESISTĂ, capabilă să respingă insinuările periculoase ale curentelor decadente, excentrice şi imorale.

Congresul Spiritualităţii Româneşti a luat act de voinţa participanţilor la cea de-a XVII-a ediţie în sesiune plenară de a se adresa tuturor instituţiilor îndrituite ale statului precum şi bisericilor şi cultelor religioase din România pentru elaborarea unei strategii comune în sensul enunţat mai sus.

Europenizarea României nu trebuie să fie doar un concept de propagandă guvernamentală. Spiritul novator şi preluarea critică a valorilor aplicabile este o necesitate, dar şi o consecinţă a dialogului între naţiunea română şi celelalte naţiuni europene.

Importul experimentelor ratate şi a derivatelor nocive ale acestora trebuie, însă, eliminat cât mai repede cu putinţă.

Peste spaţiul de prosperitate european trebuie să se suprapună noetica naturală şi spiritualitatea unei civilizaţii morale.

POPORUL ROMÂN MERITA ŞI ESTE DEMN DE UN ASTFEL DE DESTIN.

În numele Colegiului Director al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni,

Gen (r.) dr. Mircea CHELARU, vicepreşedinte

Alba Iulia 30.11.2013