România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Datele statistice ale recensământului populaţiei din anii: 1930, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 şi 2011 din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş

 

 

În vederea susţinerii materialului "Pentru cine se mai cere autonomia?" a prof. Georgeta Ciobotă, avem posibilitatea de a prezenta rezultatele recensămintelor populaţiei efectuate în România, din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş în anii 1930, 1956, 19866, 1977, 1992, 2002 precum şi a celor provizorii din 20 octombrie 2011.

Datele din Situaţia nr. 1 şi nr. 2 considerăm că sunt edificatoare.

 

 

Situaţia nr. 1                          

           

Populaţia stabilă după etnie

 

 

Judeţul                                                      Total                          din care:

                 Anii             populaţie                    română                       maghiară               altă etnie

COVASNA

           1930            152563                       30405                         116963                        84

           1956            172509                       31416                         136388                        23

           1966            176858                       34099                         140472                        129

           1977            199017                       38948                         156120                        30

           1992            233256                       54586                         175502                        148

           2002            222449                       51790                         164158                        155

HARGHITA

           1930            250194                       24994                         216615                        75

           1956            273964                       25694                         245300                        44

           1966            282392                       31272                         248886                        15

           1977            326310                       44794                         277587                        199

           1992            348335                       48947                         295204                        145

           2002            326222                       45870                         276038                        119

MUREŞ

           1930            425721                       185367                       176990                        90

           1956            513261                       243720                       231875                        49

           1966            561598                       278386                       249675                        50

           1977            605545                       297205                       268251                        50

           1992            610053                       317541                       252651                        71

           2002            580851                       309375                       228275                        202

 

Rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei şi locuinţelor - 2011

 

Situaţia nr. 2               Populaţia stabilă după etnie, pe judeţele Covasna, Harghita şi Mureş

 

Etnia                             Covasna            Harghita                Mureş                         Total

Români                             45560                40431              279488                     365479

Maghiari                         151787              258615              200989                     611391

Romi                                  8238                  5422                46637                       60297

Germani                               109                      72                  1471                         1652

Ucraineni                                15                      17                      88                           120

Turci                                       12                      11                      51                             74

Tătari                                         -                        3                        4                               7

Ruşi-lipoveni                            8                        3                      73                             84

Alte etnii1                             272                    214                    576                         1062

Etnie nedeclarată                 260                    181                  2003                         2444

   Total                            206261              304969              531380                  1.042610

 

1 Rubrica Alte etnii cuprinde şi toate etniile cu mai puţin de 20.000 persoane declarate la nivel naţional respectiv: sârbi, slovaci, evrei, bulgari, cehi, croaţi, greci, polonezi, armeni, ruteni, italieni, albanezi, macedoneni

 

Din datele recensămintelor realizate în perioada anilor 1930-2011 nu apare rubrica care să cuprindă pe secui. Din unele afirmaţii neoficiale, rezultă că aceştia au fost recenzaţi la rubrica "alte etnii" iar alţii probabil s-au declarat maghiari.

Situaţia "Alte etnii" de la recensămintele efectuate în perioada 1930-2011 se prezintă astfel:

 

Denumirea             Anii recensământului

judeţului                1930            1956            1966            1977            1992            2002            2011*     

COVASNA          84                23                129              30                148              155              272

HARGHITA         75                44                15                199              145              119              214

MUREŞ                90                49                50                50                71                202              576

  TOTAL               249              116              194              279              404              476              1062

 

*date provizorii

 

Faţă de pretenţiile absurde, din ultima perioadă, privind înfiinţarea Ţinutului Secuiesc, considerăm că era obligatoriu ca la recensământul din 20 octombrie 2011 să se cunoască şi să se prezinte numărul real al secuilor pe localităţi şi total judeţ.

Cei care sunt interesaţi şi  se vor documenta în privinţa rezultatelor acestor recensăminte efectuate în decursul istoriei, vor constata cu surprindere, folosirea de fiecare dată a aceleiaşi "metode" şi aceeaşi "politică" cu unele date dubioase, contrar regulilor clare ale statisticii.

Un argument edificator în acest sens, avem posibilitatea de a-l recomanda celor interesaţi şi chiar specialiştilor. "Recensământul" efectuat de Ungaria la începutul sec. XX, în anul 1900, în care au fost cuprinse şi localităţile din Transilvania, existente astăzi în cadrul judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş - pag. 390-391 şi 392-393 care au cuprins următoarele etnii: magyar, nemet, tot, olah, ruthen, horvat, szerb şi egyeb.

Rezultatele acestui important recensământ, efectuat la începutul sec. XX (1900) au fost prezentate de "Magyar Statisztikai Közlemények" în anul 1902 la Budapesta în lucrarea "Népszámlálása". Faţă de importanţa acţiunilor între-prinse cu privire la înfiinţarea Ţinutului Secuiesc, considerăm necesar şi de urgenţă ca specialiştii şi reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică, împreună cu reprezentanţii instituţiilor de stat centrale şi locale, să prezinte oficial poporului român situaţia reală împreună cu propunerile respective.

Astăzi, când ne aflăm în era calculatoartelor este regretabil că rezultatele definitive ale recensământului populaţiei din anul 2011 se vor anunţa abia în a doua parte a anului 2013...

De ce se ascunde adevărul?

ec. Ioan STRĂJAN