România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Dr. Zeno Millea cetăţean de onoare al municipiului Aiud

 

Dr. Zeno Millea s-a născut la data de 3 mai 1934 la Cluj-Napoca, din părinţii Otilia – profesoară de pian şi Silviu Millea, licenţiat în drept şi teologie.

La Cluj-Napoca a urmat Liceul Gheorghe Bariţiu pe care l-a absolvit în anul 1952, după care a frecventat IMF (astăzi UMF) Cluj-Napoca fiind absolvent în anul 1958.

După perioada de secundariat, 1960-1963 de la Cluj-Napoca, în anul 1964 la Bucureşti, a reuşit examenul de specialitate, iar în anul 1979 cel de primariat.

În paralel cu acestea, a doua specialitate a dr. Zeno Millea a fost chirurgia plastică (S.T.C.P.R. Bucureşti), 1969-1970.

În decursul activităţilor medicale a frecventat următoarele cursuri de perfecţionare:

- A.T.I. – la Târgu Mureş;

- Chirurgia de urgenţă – Cluj-Napoca, 1973;

- Traumatologia – Cluj-Napoca, 1973;

- Chirurgie hepato-biliară, Chirurgia colonului – Bucureşti, 1975;

- Chirurgia peretelui abdominal – Bucureşti, 1979;

- Chirurgia reintervenţiilor – Bucureşti, 1989;

În întreaga perioadă de activitate, la diferite reuniuni ştiinţifice a prezentat peste 80 de lucrări de specialitate dintre care peste 30 au fost publicate.

Activitatea profesională şi-a desfăşurat-o la Spitalul Municipal Aiud – jud. Alba, până la pensionarea sa în anul 1998.

Alte activităţi (publicistică)

Colaborări la publicaţii cotidiene: Mesagerul Transilvan, Unirea, Ardealul, Naţiunea, Vremea, Totuşi Iubirea, Făclia, ş.a.

Colaborări la publicaţii periodice: Jurnalul literar, Dacoromania, Pro Magazin, Timpul – 7 zile în România şi în Lume, Românul, Ţara Noastră, Credinţa Străbună, Gând Românesc, Zorile, Pagini Aiudene, ş.a.

Membru în: Cenaclul „Satiricon”; Uniunea Epigramiştilor din România; Liga Scriitorilor din România.

Volume publicate:

10 volume de „istorie contemporană” - Istorie maghiaro-maghiară în citate, Bucureşti, ARED, 1999; Secesiunea Ardealului, Ed. Carpatica, Cluj, 2002; Mişcarea Revizionistă Maghiară, Ed. Dragoş Vodă, Cluj, 2003; Chestiunea Transilvaniei versus problema transilvană, Ed. România pur şi simplu, Bucureşti, 2004; Ungaria dualistă şi „pericolul românesc”, Ed. Reînregirea, Alba Iulia, 2005; Pentru că mi-ai cerut părerea, Ed. Ţara Noastră, Bucureşti, 2006; Antiromânismul „moderat” şi „radical”, Ed. România pur şi simplu, Bucureşti, 2007; 1940-1944: Ispăşind vina de-a fi rămas acasă…, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009; Antiromânismul pur şi simplu, Ed. Nico, Târgu Mureş, 2010; Ce, de ce şi unde, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2012.

7 volume de epigrame şi catrene satirice – Catrene Satirice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2008; Colegilor mei de liceu, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2008; Per aspera ad… epigramma, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009; Răstălmăciri, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009; Reflecţii, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009; Dialoguri, Reflecţii, Comentarii, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2010; Deturnări, Răstălmăciri, Demitizări, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2012.

Diplome de excelenţă:

„Pentru activitatea de cercetare cu privire la istoria şi devenirea românilor din Covasna şi Hargita” (Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni); „Pentru întreaga activitate publicistică şi civică închinată poporului român, cu ocazia editării celui de al 10-lea volum…” (Federaţia Naţională a românilor persecutaţi etnic – Pro Memoria); „Pentru contribuţia deosebită la evoluţia epigramei clujene” (Casa de cultură a municipiului Cluj-Napoca, Asociaţia Epigramiştilor Clujeni – Satiricon).

Prezent în peste 10 volume colective.

Titluri onorifice: Senior al Cetăţii (Cluj-Napoca, 2013).

Medicul Zeno Millea „omul instituţie” cum a fost poreclit, pentru rezultatele deosebite obţinute în medicină, precum şi în activitatea de cercetare ştiinţifică şi publicistică, în luna februarie 2014 a fost declarat Cetăţean de Onoare al municipiului Aiud

ec. Ioan STRĂJAN