România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Avram Iancu - civism, responsabilitate şi libertate

 

Motto: „Duhul lui Iancu rămână de-a pururi în inima poporului nostru, ca o întărire pentru cei şovăielnici, ca o neînfricată împintenare pre jertfă a tuturora şi cu o călăuză bună în vremile grele de care nu este scutită soarta niciunui popor.

(I.P.S. Mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan, Ţebea,  1 aug. 1924, cu ocazia aniversării centanarului naşterii lui Avram Iancu)

 

Avram Iancu – patronul spiritual al şcolii noastre a reprezentat un simbol într-o perioadă istorică în care poporul român lupta pentru eliberarea socială si naţională. El a reprezentat o stare de spirit, un simbol al ideii de unitate, idee pentru care a luptat şi în slujba căreia şi-a pus întreaga sa viaţă. S-a remarcat prin inteligenţă, modestie, curaj, implicare şi prin reale calităţi de lider. Sunt calităţi umane care definesc modele demne de urmat.

Avram Iancu este modelul ce dăinuie peste veacuri, reprezentând dimensiunea patriotică a poporului român şi obsesia permanentă a luptei pentru respectarea libertăţilor.

Societatea în care trăim are nevoie de o revigorare a ideii de patriotism care să fie în strânsă relaţie cu celelalte valori democratice: respectul, altruismul, toleranţa, spiritul civic, implicarea socială, respectul pentru cultura românească şi pentru elitele naţionale. Aceste valori şi atitudini trebuie sădite şi formate încă din copilărie, de către familie, care îi poate oferi copilului exemple pozitive de conduită. Un rol important în acest sens revine şcolii şi dascălilor care vor fi responsabili de succesul sau eşecul  fiecăruia dintre tinerii pe care i-au format.

Într-o lume în schimbare, într-o lume în mişcare şi extrem de eterogenă, este rolul nostru, al educatorilor, de a face cunoscute elevilor viaţa şi activitatea personalităţilor istorice şi de a forma la elevi trăsături de caracter aidoma celor ale patrioţilor acestui neam.

Avem cu toţii nevoie de modele, cu atât mai mult cei tineri, care sunt în căutare de repere morale şi intelectuale, ca fundamente în formarea personalităţii, iar noi, dascălii, sperăm să contribuim la întărirea unor valori spirituale unanim recunoscute.

Şcoala, prin educaţia pe care o furnizează, îşi pune amprenta în formarea personalităţii copiilor în ce priveşte atitudinea şi comportamentul lor civic. Aceste aspecte ale personalităţii   contribuie la integrarea viitorilor tineri în societate, la modul în care se raportează la societatea în care trăiesc. Tinerii de astăzi înţeleg că au doar drepturi, fără să li se ceară nimic în schimb, ori societatea are şi aşteptări de la fiecare individ în parte. Drepturile sunt reglementate de legi şi regulamente care trebuie respectate, iar libertate absolută nu există, deoarece, dacă oricine ar fi liber să facă orice, atunci, fără voia sa, ar îngrădi dreptul la libertatea altcuiva.

      Un rol important îl are viaţa privată, familia cu zestrea ereditară şi educaţia primită în primii ani de viaţă în ce priveşte manifestarea unor comportamente responsabile. În manifestarea acestor comportamente responsabile îşi pun, de asemenea, amprenta anturajul, mass-media şi alte instituţii educative.

Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu” a omagiat personalitatea eroului Avram Iancu, care este şi patronul spiritual al şcolii noastre, cu ocazia aniversării a 190 de ani de la naştere. În cadrul manifestărilor ,,Zilele şcolii” a fost dezvelit bustul marelui patriot naţional, în prezenţa elevilor şi dascălilor şcolii, a oficialităţilor locale, a unor oameni de cultură, istorici.    Evenimentul, pe lângă respectul şi preţuirea noastră, a însemnat şi o lecţie de istorie şi de patriotism pentru generaţiile de elevi. Lecţia de patriotism este una extrem de importantă şi de necesară în contextul actual, când modelele autentice sunt tot mai firave, fiind astfel nevoie să facem apel la istorie pentru a găsi adevăratele repere în ce priveşte sentimentul naţional şi ataşamentul faţă de valorile poporului român.

 

                        prof. Elena IGNAT

Director al Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu”Alba Iulia