România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

„DACOROMANIA” o revistă-drapel

 

Revista „DACOROMANIA”, întemeiată in anul 1999 de „Fundaţia Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, şi-a câştigat pe merit aprecierea ca o „REVISTA DRAPEL”, pentru cunoaşterea „Istoriei Poporului Român”, cu trimitere impecabilă la „Istoria Ardealului”.

Revista este reprezentată cu stimă, respect şi profesionalism, din partea prof. Ioan Pleşa – preşedinte, ec. Ioan Străjan – director, Ion Mărgineanu – redactor şef, la care se mai adaugă şi un număr important de consultanţi ştiinţifici şi colaboratori.

Apariţia Revistei la Alba Iulia nu a fost întâmplătoare. La Alba Iulia în această „Cetate strămoşească”, s-au înfăptuit cele mai importante evenimente istorice ale neamului nostru, este vorba de Prima Unire înfăptuită de Mihai Vodă Viteazul, apoi a urmat un alt eveniment uriaş la 1 Decembrie 1918, când în faţa celor peste 100.000 de români, din toate provinciile româneşti s-a hotărât Unirea cea Mare şi Sfântă a Statului Naţional Unitar Român. Prin acel act istoric, s-a încheiat procesul de făurire a României Mari.

Menţinerea şi apariţia celor 72 de numere a Revistei, nu ar fi fost posibilă fără sprijinul direct a domnilor: Ioan Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba; Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia, Gheorghe Feneşer, prefectul judeţului Alba, cotidienele „Informaţia de Alba” şi „Unirea”, precum şi personalităţi de elită culturală din Constanţa, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Bucureşti, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Zlatna, Arad, Timişoara, Ploieşti, Satu Mare, Chişinău, Cahul, Cernăuţi.

Tematica revistei „Dacoromania” se aşează şi se bazează pe cunoaşterea adevărată a Istoriei Poporului Român, ea dezvăluie virtuţile patriotice, exprimă devotamentul pe care le reprezintă faţă de patria multimilenară şi faţă de propriul popor, respectul şi aprecierea faţă de munca şi jertfa înaintaşilor ca şi a contemporanilor.

Revista, a înălţat la cote reale, trăsăturile esenţiale, momentele fundamentale care au durat temelii trainice istoriei noastre naţionale, începând cu originile şi vechimea Poporului Român, autohtonia sa în vatra străbună, cu tradiţia statală de peste 2.000 de ani, continuând cu luptele înaintaşilor pentru păstrarea fiinţei naţionale, a unităţii etnice şi de stat, cu marile bătălii sociale şi naţionale.

Revista păstrează în lucrările publicate, rigoarea ştiinţifică, folosind cu precădere documente de arhivă din ţară şi din străinătate, în parte inedite, pentru a da lucrărilor apărute forţa convingătoare a materialelor provenite din cele mai îndepărtate veacuri şi până în zilele noastre. Revista se mai bazează şi pe cercetarea istorică, prin confruntarea de idei, prin schimburi de opinii, pentru a contribui la clarificarea problemelor controversate, pe o solidă bază documentară.

Printre consultanţii ştiinţifici şi colaboratorii revistei, se găsesc şi prof.dr. Ioan Corneanu şi avocatul Vasile Moiş din judeţul Satu Mare, publicând materiale ştiinţifice şi cultural-educative, privind oglindirea obiectivă a vieţii şi activităţii românilor de pe mirificele plaiuri româneşti ale sătmarului.

Considerăm că fără revista „DACOROMANIA” românii ardeleni, ar fi nu numai mai săraci, de a ajunge la informaţii corecte şi indubitabile, dar şi fără un exemplu de conduită în procesul de educaţie patriotică pentru toţi românii din Ardealul Românesc.

Aducem şi pe această cale colegilor noştri de la Alba Iulia, care ne-au oferit şi nouă sătmărenilor posibilitatea de a ne exprima prin materialele publicate în revista DACOROMANIA, O REVISTĂ DRAPEL.

La mulţi ani DACOROMANIA!

     Prof.dr. Ioan CORNEANU