România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Luciditatea verbului „A Aniversa”

 

O aniversare este – de obicei – suma tuturor faptelor deopotrivă bune sau mai puţin împlinite, care, luate fiecare în parte poartă pecetea eforturilor individuale şi colective, urmărind acelaşi traseu al lor inimi spre cititor pentru a-l înfrumuseţa, încărca de vise şi speranţă, a-l îndemna să păşim mai departe împreună spre-a ne bucura şi răsplăti felul de-a promova valorile spiritului românesc în universalitate, conectându-l la climatul cultural în pluridimensionalitatea lui.

Cei cincisprezece ani de la intrarea unei noi publicaţii în lumea frământărilor contemporane, a recuperărilor cantitative şi calitative pe multiple genuri istorico-literare, de artă, ştiinţă, educaţie, pentru a deveni o fereastră deschisă spre pulsul fierbinte al realităţii, al continuităţii tradiţiilor şi obiceiurilor unui popor stau mărturie că „Dacoromania” a devenit cu paşi repezi una dintre îndrăgitele pagini ale adevărului, dar şi posibilitatea de lansare a unor lucrări diverse de la eseuri, articole, fragmente de presă, poezie, plină de documente noi de arhivă, atât de necesare îndreptăţii istoriei poporului român, la colaborarea cu personalităţi ale fluidului creator atât de pilduitor şi hrănitor. Dacoromania, la cei cincisprezece ani de la prima apariţie datorată unor pasionaţi de istorie şi contemporaneitate, profesori, istorici, economişti, fotoreporteri, arhivişti, cercetători dar şi sprijinului financiar şi cărora le mulţumim călduros. Şi-a croit drum în agora, într-o arenă în care ideile, descoperirile, creaţia în sine sunt într-o acerbă conectare la impunerea unor noi căi de salvare, propagare, apărare a frumuseţii umane, a credinţei, formând tot mai mult o biografie multifuncţională. Iată pentru ce conducerea fundaţiei „Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României”, a revistei „Dacoromania” le adresează tuturor colaboratorilor şi cititorilor omenescul, sincerul „La mulţi ani!”, un nou an în care să fie sabie şi scut şi Zilei Naţionale a României, Limbii Române şi menirii de a fi mereu români adevăraţi, nu profitori, vânzători de virtuţi şi principii, destabilizatori ai realităţii, iubirii de moşie şi credinţei strămoşeşti.

La mulţi ani, scumpă Românie! Casă părintească a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Ioan STRĂJAN, director administrativ

Ion MĂRGINEANU, redactor şef

Ion PLEŞA, preşedintele fundaţiei