România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” – între tradiţie şi nevoia de acumulări de forţe contemporane

 

La a XXXV-a ediţie, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” respiră adânc lumină pe meridianele lumii, el devenind o albie purificatoare a tot ce-a însemnat şi înseamnă tezaurul spiritual lăsat de Fiul albastrului Lancrăm.

O sinteză a celor treizeci şi cinci de ediţii stă mărturie a unui drum deloc uşor, nepavat la început, cu încercări de marginalizare şi neajutorare, peste care sinceritatea colectivă a organizatorilor principali din Sebeş, Lacrăm, Alba Iulia, truda lor a presărat lumina necesară supravieţuirii lui rodnice, astfel încât aproape că nu există o ţară europeană care să nu fi fost prezentă prin comunicări, creaţie literară sau plastică la o ediţie sau alta, fără a enumera ţări ca: SUA, Japonia, Coreea, China, India, Thailanda, Mexic, Canada etc., efortul lor fiind oglindit în publicaţiile „Caietele Blaga”, „Paşii Profetului”, „Sebeşul” dar şi în lucrările editate de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, de asemenea în presa cotidiană „Unirea”, „Informaţia de Alba”, „Ulpia Jurnal”. Maturitatea, rodnicia festivalului s-au imprimat adânc în felul în care concursurile naţionale, devenite internaţionale (cel de poezie) au conturat biografii distincte de poeţi, traducători, pictori, muzicieni, recitatori, diplomaţi, cercetători, aureolaţi de prezenţa Academiei Române, a filialelor de scriitori, reviste literare, edituri, fundaţii, de universităţi, cenacluri literare, colaboratori de prestigiu, de Consiliul Judeţean Alba, Primăria municipiului Alba Iulia, Prefectura (la primele ediţii), Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, ce-au întărit atmosfera organizatorică reală, financiară, având ca principali parteneri primăria şi Consiliul Local Sebeş, Centrul Cultural „Lucian Blaga”, biblioteci. Prin festival s-a creat o şcoală, un nucleu naţional şi internaţional, de promovare a operei blagiene, a diplomaţiei româneşti, a unor autori ce-au publicat zeci de volume axate pe opera şi viaţa lui Lucian Blaga, adăugând zestrei blagiene a Academiei pe care noi am „înaintat-o”, din ediţie în ediţie, să ajungă la acordarea Premiului Academiei Române în Festival. Prezenţa preşedintelui Academiei Române, a vicepreşedintelui, a altor membri din zonă şi străinătate confirmă notorietatea clipei prelungită în timp. Bucuria de-a onora festivalul, venită din partea Fundaţiei „N. Titulescu” Bucureşti rămâne o cariatidă cu semnificative imbolduri pe multiple planuri, unii membri ai săi publicând cărţi valoroase în domeniul viziunii diplomatice a lui Blaga, şi nu numai. Acestora li se adaugă cei peste 150 de creatori premiaţi sau nu în concursul de poezie. „Laudă scriitorilor celor de faţă şi-n veci tuturor”, care au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Dar lumina festivalului nu se opreşte aici, colaborarea cu reviste ca „Tribuna”, „Steaua”, „Vatra”, „Discobolul”, „Familia”, „Portal Măiastra”, „Astra Blăjeană”, „Dacoromania”, „România literară”, „Contemporanul”, cu zeci de edituri, ne asigură permanenţa unui sprijin loial. Cu toate astea am fi nedrepţi cu noi înşine dacă nu am recunoaşte că Festivalul are nevoie de forţe mereu proaspete, de tineri iubitori de Blaga, de cercetători, traducători, editori de pe raza judeţului Alba în primul rând, apoi din arealul naţional şi internaţional, pe care trebuie să îi cointeresăm şi financiar, ne referim la decontări de bilete în primul rând, pentru că masa, cazarea, participări la alte manifestări în context sunt asigurate de organizatori, dar şi apariţia lucrărilor în publicaţiile noastre. Avem nevoie de universitari, de studenţi, dar şi de elevi, de profesori, de feţe bisericeşti capabile să învie tumultul acestor manifestări. Sebeşul, dar şi Alba Iulia, filiala scriitorilor noştri, fundaţiile, societăţile de cultură, cotidienele, cercurile şi cenaclurile literare au capacitatea promovării şi derulării unor vaste contribuţii la opera lui Blaga. O anumită parte a publicului ne cere insistent să revenim la concursul de recitatori din lirica lui Blaga, amatori sub protecţia profesioniştilor de la Teatrele Naţionale, însă cheltuielile financiare nu-s uşor de surmontat. Organizatorii prevăd şi o asemenea revenire, cu toate că Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba desfăşoară un concurs circumscris fenomenului Blaga. Rugăm aşadar, cei care au comunicări, poezii, traduceri, lucrări plastice, cărţi să le trimită la Centrul de Cultură „Lucian Blaga” din Sebeş, B-dul Lucian Blaga nr. 45. Acestea, în ordinea valorii, vor intra în paginile „Caietelor Blaga” şi „Paşii Profetului”. Comunicările pe CD trebuie trimise până la începutul lunii aprilie. Aşteptăm, aşadar, lumina proaspătă a unor noi colaboratori, care alături de nucleul tradiţional, să irumpă în noi valenţe naţionale şi universale în opera blagiană. Vă aşteptăm cu aleasă preţuire pentru fiecare în parte.

Ion MĂRGINEANU